Arbeta med trummor i GarageBand för Mac

Lär dig hur du lägger till trummor i din GarageBand-låt med Drummer.

I GarageBand för Mac 10.2 kan du använda Drummer för att lägga till dynamiska trumpartier i en låt. Du kan använda partierna som huvudsaklig rytm i låten eller som ett tillägg till andra Drummer-spår. GarageBand har tre trumstilar – Latin, Pop och Songwriter.
 

        

Lägga till ett trumspår

Klicka på  ovanför spårrubriken eller välj Spår > Nytt spår för att komma igång. Välj sedan Drummer från fönstret Nytt spår och klicka på Skapa. GarageBand skapar ett nytt spår med en Drummer-region.

Se till att välja det nya Drummer-spåret och klicka sedan på  i reglagefältet för att öppna biblioteket. Klicka på Slagverk under Drummer. Välj sedan en trumma i listan.

Justera trumljud

När du har lagt till en trumma kan du justera ljudet med hjälp av Drummer-redigeraren. Dubbelklicka på en region i ett Drummer-spår eller klicka på  i reglagefältet för att öppna och stänga Drummer-redigeraren. Drummer-redigeraren visas längst ned i GarageBand-fönstret.

Klicka på en förinställning till vänster om redigeraren för att snabbt lägga till trummor i din låt. Du kan använda de olika kontrollerna i Drummer-redigeraren för att anpassa ljudet:

 • Använd X/Y-plattan för att ändra komplexitet och ljudstyrka. Dra den gula pucken uppåt eller nedåt för att höja eller sänka den dynamiska styrkan och åt vänster eller höger för att justera komplexiteten.
 • Använd instrumentväljaren till höger om X/Y-plattan för att justera individuella truminstrument i förinställningen:
  • Klicka på truminstrumentet så att det markeras för att lyssna på det.
  • Klicka på truminstrumentet så att det är nedtonat för att stänga av ljudet på det.
  • Du kan också justera mönstret som spelas upp av varje truminstrument genom att dra motsvarande reglage åt vänster eller höger.
 • Använd fyllningsratten för att kontrollera fyllningens frekvens och komplexitet. Vrid ratten helt till vänster för att stänga av fyllning.
 • Använd swingratten för att kontrollera hur mycket swing du vill ha. Växla mellan 8-delars och 16-delars swing med motsvarande knappar.

Mixa trumspåret

Du kan använda Smart Controls för att mixa trumspåret. Välj trumspåret och klicka på  i reglagefältet. Smart Controls för trumspåret visas längst ned i GarageBand-fönstret.

 • Använd reglagen i Mix-området för att justera volymen på de olika truminstrumenten i spåret. 
 • Använd reglagen i effektområdet för att justera effekter som till exempel kompression och atmosfär. 

Publiceringsdatum: