Ställa in din ersättningsenhet eller ditt laddningsetui

När du får din ersättningsenhet följer du dessa steg för att använda dina AirPods igen.

inställningsknapp på laddningsetuiet för dina AirPods

Ställa in dina AirPods eller ditt laddningsetui

  1. På din iPhone, iPad eller iPod touch går du till Inställningar > Bluetooth och trycker på knappen Information  bredvid dina AirPods.
  2. Tryck på Glöm den här enheten.
  3. Tryck på Glöm enheten och bekräfta genom att trycka en gång till.
  4. Sätt båda AirPods i laddningsetuiet.
  5. Öppna locket och kontrollera statuslampan. Den bör blinka gult.
  6. Håll inställningsknappen på etuiets baksida intryckt i några sekunder. Statuslampan bör blinka vitt.*
  7. Gå till hemskärmen på din iPhone, iPad eller iPod touch.
  8. Öppna etuiet med dina AirPods inuti och håll det bredvid din iPhone, iPad eller iPod touch. En inställningsanimering visas på skärmen.
  9. Tryck på Anslut och sedan på Klar.

*Om statuslampan fortsätter att blinka gult ansluter du etuiet till ström, stänger locket och väntar i 20 minuter. Sedan öppnar du locket och håller inställningsknappen intryckt igen i några sekunder tills statuslampan blinkar vitt.

Publiceringsdatum: