Ställa in dina ersättnings-AirPods eller ditt laddningsfodral

När du får din ersättning följer du dessa steg för att använda dina AirPods igen.

Ställa in dina AirPods

  1. Sätt båda AirPods i laddningsfodralet.
  2. Öppna locket och kontrollera statuslampan. Den bör blinka gult.
  3. Håll inställningsknappen på fodralets baksida intryckt i några sekunder. Statuslampan bör blinka vitt.*
  4. Gå till hemskärmen på din iPhone.
  5. Öppna fodralet, med dina AirPods inuti, och håll det bredvid iPhone-enheten. En inställningsanimering visas på iPhone-enheten.
  6. Tryck på Anslut och sedan på Klar.

* Om statuslampan fortsätter att blinka gult ansluter du fodralet till ström, stänger locket och väntar i 20 minuter. Sedan öppnar du locket och håller inställningsknappen intryckt igen i några sekunder tills statuslampan blinkar vitt.

Publiceringsdatum: