Ställa in dina ersättnings-AirPods eller ditt laddningsfodral

När du får din ersättning följer du dessa steg för att använda dina AirPods igen.

Ställa in dina AirPods

  1. Sätt båda AirPods i laddningsfodralet.
  2. Öppna locket och kontrollera statuslampan. Den bör blinka gult.
  3. Håll inställningsknappen på fodralets baksida intryckt i fem sekunder. Statuslampan bör blinka vitt. Om den fortsätter blinka gult ansluter du fodralet till ström, stänger locket och väntar i tio minuter.
  4. Gå till hemskärmen på din iPhone.
  5. Öppna fodralet, med dina AirPods inuti, och håll det bredvid iPhone-enheten. En inställningsanimering visas på iPhone-enheten.
  6. Tryck på Anslut och sedan på Klar.

Beställa en ersättning

Publiceringsdatum: