Kom igång med former

Välj bland hundratals former i formbiblioteket som du kan lägga till i ditt Pages-, Numbers- eller Keynote-dokument, eller skapa anpassade former i iWork.

Du kan snabbt infoga en form från formbiblioteket i iWork i ditt dokument.

 • På din Mac klickar du på knappen Form  och väljer sedan en form.
 • På din iPhone, iPad eller iPod touch trycker du på knappen Infoga  och trycker sedan på knappen Form . Tryck på en form.
 • iCloud.com klickar du på Välj en form eller linje att lägga till i presentationen och väljer sedan en form.

När du har lagt till och placerat in formen, kan du anpassa den genom att bryta upp den i delar eller kombinera den med andra former. När du är klar med redigeringen kan du lägga till formen i ditt formbibliotek för senare användning.1

Bryta upp en form i delar

En del former består av flera delar. När du har brutit isär en form kan du ändra delarnas färg eller form, eller ta bort enskilda delar från formen. 

 • På iPhone, iPad eller iPod touch väljer du den form du vill bryta isär och trycker sedan på knappen Formatera . Tryck på Ordna och tryck sedan på Bryt isär.
 • På din Mac kontrollklickar du på formen och väljer Bryt isär.

En del former i formbiblioteket innehåller andra möjliga former du kanske vill använda. Om du till exempel vill använda formen Kalifornien kan du infoga kartan över hela USA och förstora den. När du har brutit isär formen kan du använda formen Kalifornien enskilt. Om du vill använda samma form i framtiden utan att behöva bryta isär den från dess överordnade form lägger du till formen i ditt formbibliotek.

När du har brutit isär en form kan du ändra färgen på varje del. Du kan till exempel ändra färgen på varje delstat på kartan, eller ändra färgen på en del som du har avskilt från de andra delarna i formen.

Keynote på en Mac som visar delstaten Kalifornien som markerats bredvid former för USA

 


        Två former på varandra där den ena är markerad

Skapa nya former

Du kan kombinera former och ta bort former från varandra och på så sätt skapa nya former. Det finns fyra olika sätt att skapa nya former från befintliga former: Sammanfoga, Korsa, Ta bort eller Uteslut.

 • På iPhone, iPad eller iPod touch väljer du de former du vill använda och trycker sedan på knappen Formatera . Tryck på Ordna och välj sedan hur du vill kombinera formerna.
 • På din Mac väljer du alla former du vill använda, klickar på knappen Formatera och klickar på Ordna. Välj sedan hur du vill kombinera formerna.

Två kombinerade former

Sammanfoga
När du sammanfogar flera former kombineras de till en form.

En genomskuren form

Korsa
När du korsar flera former skapas en form av de överlappande områdena.

Två kombinerade former där en är borttagen

Ta bort
När du tar bort en form från en annan tas den del av formen bort som finns ovanpå en annan form.
 

Två kombinerade former med uteslutning

Uteslut
Med det här alternativet skapas en form som utesluter det överlappande området mellan två former.
 


Lägga till stilar i formen

När du har lagt till en form i ditt dokument kan du ändra följande stilar på formen:2

 • Fyll Du kan fylla former med en bild, en enhetlig färg eller en övertoning (två eller flera färger som smälter in i varandra). 
 • Kant Du kan lägga till en kant, som en bildram eller en prickad linje, och sedan ändra kantens tjocklek, färg och andra attribut.
 • Skugga Du kan lägga till upp till sex olika förinställda skuggor i formen och sedan justera skuggans oskärpa, förskjutning och opacitet.
 • Spegling Du kan lägga till en spegling i formen och justera hur väl den ska synas. 
 • Opacitet Du kan skapa intressanta effekter genom att göra objekt mer eller mindre genomskinliga. 

Om du vill ändra stilen på formen:

 • På din Mac väljer du formen, klickar på knappen Formatera och sedan på Stil. Klicka på informationstriangeln för att expandera en enstaka stil och se avancerade alternativ.
 • På din iPhone, iPad eller iPod touch trycker du på knappen Formatera och sedan på Stil. Aktivera en enstaka stil för att se avancerade alternativ.
 • På iCloud.com klickar du på Visa eller dölj alternativ för format och stil > Stil. Välj en enstaka stil för att se avancerade alternativ.

Spara och ställa in standardstilar på Mac

På Mac kan du spara en stil och ändra standardstilen för nya former i dokumentet.

Så här sparar du en stil:

 1. Klicka på knappen Formatera . Klicka sedan på Stil.
 2. Klicka på pilen till höger om miniatyrerna för att gå till den sista gruppen stilar. 
 3. Klicka på knappen Förinställning för ny stil 

När du har sparat stilen kan du definiera om den när som helst. Välj formen med stiländringarna. Kontrollklicka sedan på stilmallen och välj Omdefiniera stil från val.

Så här ändrar du standardstilen för nya former i dokumentet:

 1. Klicka på knappen Formatera . Klicka sedan på Stil. 
 2. Klicka och håll ner på stilen du vill flytta. 
 3. Dra den till vänster överkant på den första sidan med stilar. 

När du öppnar formbiblioteket används stilen i förhandsvisningarna av formen.


Lägga till text och andra objekt i en form

Om du vill lägga till text i en form dubbeltrycker du (på iPhone eller iPad) eller dubbelklickar (på Mac) på formen och skriver sedan texten. 

Du kan även placera objekt som former, bilder, videor, textrutor och ekvationer i en form så de är inbäddade. Om du skriver inuti den yttre formen flyttar inbäddade objekt i den inre formen med texten när du redigerar:

 • På en iPhone eller iPad lägger du till det nya objektet i ditt dokument. Markera det nya objektet och välj sedan Klipp ut. Dubbeltryck på formen i vilken du vill bädda in det nya objektet så insättningspunkten visas i formen. Tryck på den igen och tryck sedan på Klistra in.
 • På en Mac lägger du till det nya objektet i ditt dokument. Kontrollklicka på det nya objektet och välj sedan Klipp ut. Kontrollklicka på den form du vill bädda in det nya objektet i, och välj sedan Klistra in.


Lägga till en form i formbiblioteket

Du kan lägga till anpassade former i ditt formbibliotek. När du sparar en anpassad form sparas egenskaper som sökväg, vändning och rotation, men dess storlek, färg, opacitet och andra egenskaper sparas inte.

 • På din Mac kontrollklickar du på formen och väljer Spara till Mina former.
 • På iPhone, iPad eller iPod touch trycker du på formen och sedan på Lägg till i Former.

Om du vill synka dina anpassade former till alla enheter med iCloud behöver du följande:

Du kan använda anpassade former i samma app på din Mac, iPhone, iPad och iPod touch. Om du till exempel lägger till en form i Pages på din iPhone kan du använda den i Pages på dina andra enheter. 

1. Anpassade former stöds endast på Mac, iOS och iPadOS. Du kan inte skapa eller använda anpassade former på iCloud.com.

2. Vissa stilar är endast tillgängliga i Pages, Numbers och Keynote på Mac, iPhone, iPad och iPod touch.

Publiceringsdatum: