Kom igång med former

Välj bland hundratals former i formbiblioteket som du kan lägga till i ditt Pages-, Numbers- eller Keynote-dokument, eller skapa anpassade former i iWork.

Du kan snabbt infoga en form från formbiblioteket i iWork i ditt dokument.

 • På Mac-datorn klickar du på symbolen Former och väljer sedan en form.
 • På din iPhone, iPad eller iPod touch trycker du på lägg till ny och sedan på symbolen Former . Tryck på en form.
 • iCloud.com klickar du på symbolen Former och väljer sedan en form.

När du har lagt till och placerat in formen, kan du anpassa den genom att bryta upp den i delar eller kombinera den med andra former. När du är klar med redigeringen kan du lägga till formen i ditt formbibliotek för senare användning.*

En del funktioner finns för närvarande endast tillgängliga i Pages, Numbers och Keynote för Mac.

Bryta upp en form i delar

En del former består av flera delar. När du har brutit isär en form kan du ändra delarnas färg eller form, eller ta bort enskilda delar från formen. 

 • På iPhone, iPad eller iPod touch väljer du den form du vill bryta isär och trycker sedan på symbolen Pensel. Tryck på Ordna och tryck sedan på Bryt isär.
 • På Mac-datorn kontrollklickar du på formen och väljer Bryt isär.

En del former i formbiblioteket innehåller andra möjliga former du kanske vill använda. Om du till exempel vill använda formen Kalifornien kan du infoga kartan över hela USA och förstora den. När du har brutit isär formen kan du använda formen Kalifornien enskilt. Om du vill använda samma form i framtiden utan att behöva bryta isär den från dess överordnade form lägger du till formen i ditt formbibliotek.

När du har brutit isär en form kan du ändra färgen på varje del. Du kan till exempel ändra färgen på varje delstat på kartan, eller ändra färgen på en del som du har avskilt från de andra delarna i formen.

 


        

Skapa nya former

Du kan kombinera former och ta bort former från varandra och på så sätt skapa nya former. Det finns fyra olika sätt att skapa nya former från befintliga former: Sammanfoga, Korsa, Ta bort eller Uteslut.

 • På iPhone, iPad eller iPod touch väljer du de former du vill använda och trycker sedan på symbolen Pensel. Tryck på Ordna och välj sedan hur du vill kombinera formerna.
 • På Mac-datorn väljer du alla former du vill använda och går sedan till symbolen Pensel > Ordna. Välj sedan hur du vill kombinera formerna.

Två kombinerade former

Sammanfoga
När du sammanfogar flera former kombineras de till en form.

En genomskuren form

Korsa
När du korsar flera former skapas en form av de överlappande områdena.

Två kombinerade former där en är borttagen

Ta bort
När du tar bort en form från en annan tas den del av formen bort som finns ovanpå en annan form.
 

Två kombinerade former med uteslutning

Uteslut
Med det här alternativet skapas en form som utesluter det överlappande området mellan två former.
 

Lägga till stilar i formen

När du har lagt till en form i ditt dokument kan du ändra följande stilar på formen*:

 • Fyll Du kan fylla former med en bild, en enhetlig färg eller en övertoning (två eller flera färger som smälter in i varandra). 
 • Kant Du kan lägga till en kant, som en bildram eller en prickad linje, och sedan ändra kantens tjocklek, färg och andra attribut.
 • Skugga Du kan lägga till upp till sex olika förinställda skuggor i formen och sedan justera skuggans oskärpa, förskjutning och opacitet.
 • Spegling Du kan lägga till en spegling i formen och justera hur väl den ska synas. 
 • Opacitet Du kan skapa intressanta effekter genom att göra objekt mer eller mindre genomskinliga. 

Om du vill ändra stilen på formen:

 • På Mac-datorn väljer du formen och klickar sedan på symbolen Pensel > Stil. Klicka på informationstriangeln för att expandera en enstaka stil och se avancerade alternativ.
 • På iPhone, iPad eller iPod touch trycker du på symbolen Pensel > Stil. Aktivera en enstaka stil för att se avancerade alternativ.
 • På iCloud.com klickar du på symbolen Pensel > Stil. Välj en enstaka stil för att se avancerade alternativ.

På Mac-datorn kan du spara en stil och förhandsvisa formerna i formbiblioteket med alla stilar i dina stilminiatyrer.

Du sparar stilen genom att gå till symbolen Pensel > Stil och klicka på pilen till höger om stilminiatyrerna för att gå till den senaste gruppen med stilar. Klicka på symbolen Lägg till ny stil. När du har sparat stilen kan du definiera om den när som helst. Välj formen med stiländringarna. Kontrollklicka sedan på stilmallen och välj Omdefiniera stil från val.

Förhandsvisa med en stil genom att gå till symbolen Pensel > Stil. Klicka på och håll ned den stil du vill flytta tills den blinkar. Dra den sedan till vänster överkant på den första sidan med stilar. När du öppnar formbiblioteket används stilen i förhandsvisningarna av formen.

*En del funktioner finns för närvarande endast tillgängliga i Pages, Numbers och Keynote för Mac.

Lägga till en form i formbiblioteket

Du kan lägga till anpassade former i ditt formbibliotek. När du sparar en anpassad form sparas egenskaper som sökväg, vändning och rotation, men dess storlek, färg, opacitet och andra egenskaper sparas inte. 

På Mac-datorn kontrollklickar du på formen och väljer Spara till Mina former.

När du har lagt till en form i ditt bibliotek finns den tillgänglig i Pages, Numbers och Keynote på din Mac-dator. 

Publiceringsdatum: