Lägga till och svara på kommentarer i iWork

Du kan använda kommentarstrådar för att kommunicera med andra deltagare om ändringar i dina Pages-, Numbers- eller Keynote-filer.

Du kan lägga till kommentarer för att kommunicera om dina projekt med andra utan att behöva lämna Pages, Numbers eller Keynote medan du skapar eller går igenom ett dokument. Varje persons kommentarer visas i en unik färg samt med deras författarnamn.

Du kan snabbt lägga till en kommentar genom att välja texten, cellen, objektet eller diabilden du vill kommentera. Gör sedan så här:

  • På Mac-datorn klickar du på Kommentera-knappen  och skriver din kommentar. Klicka på Klar.
  • På iPhone, iPad eller iPod touch trycker du på Kommentar i kontextmenyn. Du kanske måste trycka på  för att se Kommentar. Skriv din kommentar och tryck på Klar. Om du kommenterar en cell i Numbers trycker du på  Cellåtgärdsmeny och sedan på knappen Lägg till kommentar .
    Senare trycker du på Cellåtgärdsmeny och sedan på Visa kommentar för att se kommentaren.

I de senaste versionerna av Pages, Numbers och Keynote kan alla svara på dina kommentarer. Om du samarbetar med andra visas kommentarer och svar i realtid så du behöver inte lämna dokumentet. 

Visa kommentaren och klicka eller tryck sedan på Svara för att svara på en kommentar.

Öppna kommentaren och klicka eller tryck där du vill redigera om du vill ändra din kommentar. Klicka eller tryck sedan på Klar när du vill spara ändringarna. Om det finns svar på din kommentar klickar du på tidsstämpeln eller trycker på Mer-knappen , och sedan klickar eller trycker du på Ändra kommentar. Du kan endast ändra dina egna kommentarer och svar.

Visa kommentaren och klicka eller tryck sedan på Radera för att ta bort din kommentar. Klicka på tidsstämpeln eller tryck på Mer-knappen , och klicka eller tryck sedan på Ta bort svar för att radera ett svar. Om du inte är dokumentets ägare kan du endast radera dina egna kommentarer och svar.


Visa kommentarer

Om du inte kan se dina kommentarer ser du till att du har ställt in dem så att de visas i ditt program: 

  • På Mac-datorn klickar du på Visa-menyn  och sedan på Visa kommentarer eller Dölj kommentarer. Visa kommentarspanelen genom att klicka på Visa-menyn och sedan på Visa kommentarspanel.
  • På iPhone, iPad eller iPod touch trycker du på Mer-knappen , trycker på Inställningar och slår sedan på Kommentarer.

Tryck på pilarna i kommentaren för att gå till nästa eller föregående kommentar i dokumentet.

Publiceringsdatum: