Lägga till och svara på kommentarer i iWork

Du kan använda kommentarstrådar för att kommunicera med andra deltagare om ändringar i dina Pages-, Numbers- eller Keynote-filer.

När du skapar eller granskar ett dokument kan du kommunicera med andra om dokumentet genom att lägga till och svara på kommentarer utan att lämna Pages, Numbers eller Keynote. Varje persons kommentarer visas i en unik färg samt med deras författarnamn.

Lägga till kommentarer

Du kan snabbt lägga till en kommentar genom att välja texten, cellen, objektet eller diabilden du vill kommentera. Gör sedan så här:

  • På Mac-datorn klickar du på knappen Kommentarer , skriver din kommentar och klickar sedan på Klar.
  • På iPhone eller iPad trycker du på Kommentar i menyn som visas. Du kanske måste trycka på  för att se Kommentar. Om du kommenterar en cell i Numbers trycker du på Cellåtgärdsmeny och sedan på knappen Lägg till kommentar . Skriv din kommentar och tryck på Klar. 

I de senaste versionerna av Pages, Numbers och Keynote kan alla svara på dina kommentarer. Om du samarbetar med andra visas kommentarer och svar i realtid så du behöver inte lämna dokumentet. 

Visa kommentaren och klicka eller tryck sedan på Svara för att svara på en kommentar.

Visa kommentarer

En gul ruta visas bredvid innehållet när en kommentar finns i Pages eller Keynote. I Numbers visas en gul triangel i cellens hörn. Så här visar du en kommentar:  

  • I Pages och Keynote för Mac, iPhone och iPad klickar eller trycker du på den gula rutan.
  • I Numbers för Mac klickar du på cellen. I Numbers för iPhone och iPad trycker du på cellen, på Cellåtgärdsmeny och på Visa kommentar.

Klicka eller tryck på pilarna i kommentaren för att gå till nästa eller föregående kommentar i dokumentet.

Läs om vad du kan göra om du inte kan visa kommentarer.


Redigera kommentarer

Om du vill redigera en kommentar öppnar du den och klickar eller trycker på den del av kommentaren som du vill redigera. Klicka eller tryck sedan på Klar när du vill spara ändringarna. Om det finns svar på din kommentar klickar du på tidsstämpeln eller trycker på Mer-knappen , och sedan klickar eller trycker du på Ändra kommentar. Du kan endast ändra dina egna kommentarer och svar.


Radera kommentarer

Visa kommentaren och klicka eller tryck sedan på Radera för att ta bort din kommentar. Klicka på tidsstämpeln eller tryck på Mer-knappen , och klicka eller tryck sedan på Ta bort svar för att radera ett svar.

Om du samarbetar med andra kan du radera enskilda kommentarer eller hela kommentarstrådar. Du kan bara radera enskilda kommentarer och svar i en tråd om du är kommentarens författare eller dokumentets ägare. 


Visa och dölja kommentarer

Om du inte kan se dina kommentarer ser du till att du har ställt in dem så att de visas i ditt program: 

  • På Mac-datorn klickar du på Visa-menyn  och sedan på Visa kommentarer eller Dölj kommentarer. Visa kommentarspanelen genom att klicka på Visa-menyn och sedan på Visa kommentarspanel.
  • På iPhone, iPad eller iPod touch trycker du på Mer-knappen , trycker på Inställningar och slår sedan på Kommentarer.
Publiceringsdatum: