Lägga till och svara på kommentarer i Pages, Numbers och Keynote

Du kan använda kommentarstrådar för att kommunicera med andra deltagare om ändringar i ditt dokument, i ditt kalkylblad eller i din presentation.

När du skapar eller granskar ett dokument kan du kommunicera med andra om dokumentet genom att lägga till och svara på kommentarer utan att lämna Pages, Numbers eller Keynote. Varje persons kommentarer visas i en unik färg samt med deras författarnamn. Du kan också skriva ut ditt dokument med eller utan kommentarer.

Lägga till kommentarer

Du kan snabbt lägga till en kommentar genom att välja texten, cellen, objektet eller presentationsbilden du vill kommentera. Gör sedan så här:

 • På en Mac klickar du på knappen Kommentarer , skriver din kommentar och klickar sedan på Klar.
 • På en iPhone eller iPad trycker du på Kommentar på menyn som visas. Du kanske måste trycka på  för att se Kommentar. Om du kommenterar en cell i Numbers trycker du på Cellåtgärdsmeny och sedan på Lägg till kommentar. Skriv din kommentar och tryck på Klar.
  iPad Pro med Numbers-dokument öppet och synliga diagramalternativ

I de senaste versionerna av Pages, Numbers och Keynote kan alla svara på dina kommentarer. Om du samarbetar med andra visas kommentarer och svar i realtid, så du behöver inte lämna dokumentet. 

Visa kommentaren och klicka eller tryck sedan på Svara för att svara på en kommentar.

Visa kommentarer

En gul ruta visas bredvid innehållet när det finns en kommentar i Pages eller Keynote. I Numbers visas en gul triangel i cellens hörn. Så här visar du en kommentar:  

 • I Pages och Keynote för Mac, iPhone och iPad klickar eller trycker du på den gula rutan.
 • I Numbers för Mac klickar du på cellen. I Numbers för iPhone och iPad trycker du på cellen, på Cellåtgärdsmeny och på Visa kommentar.

Klicka eller tryck på pilarna i kommentaren för att gå till nästa eller föregående kommentar i dokumentet.

Läs om vad du kan göra om du inte kan visa kommentarer.


Redigera kommentarer

iPad Pro med kommentarer öppna i Numbers-dokument

Om du vill redigera en kommentar öppnar du den och klickar eller trycker på den del av kommentaren som du vill redigera. Klicka eller tryck sedan på Klar när du vill spara ändringarna. Om det finns svar på din kommentar klickar du på tidsstämpeln eller trycker på knappen Mer , och sedan klickar eller trycker du på Ändra kommentar. Du kan endast ändra dina egna kommentarer och svar.


Skriva ut kommentarer

Läs mer om hur du skriver ut ett dokument, kalkylblad eller en presentation och inkluderar kommentarer.

Skriva ut kommentarer i Pages, Numbers och Keynote på din iPad eller iPhone

 1. Tryck på knappen Mer  och sedan på Skriv ut.
 2. Aktivera kommentarer:
  • I Pages aktiverar du Skriv ut kommentarer och trycker sedan på Nästa.
  • I Numbers trycker du på knappen Skrivarinställningar , aktiverar kommentarer och trycker sedan på Skriv ut.
  • I Keynote trycker du på Helsidig diabildslayout eller Diabildslayout i detalj, aktiverar Skriv ut kommentarer och trycker sedan på Nästa.
 3. Välj en skrivare och antalet kopior och tryck sedan på Skriv ut.

Skriva ut kommentarer i Pages, Numbers och Keynote på din Mac

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.
 2. Välj Pages, Numbers eller Keynote i popupmenyn under reglagen för sidoval.
  Om du inte ser popupmenyn klickar du på Visa detaljer.
 3. Aktivera kommentarer:
  • I Pages eller Numbers markerar du kryssrutan Skriv ut kommentarer.
  • I Keynote klickar du på Diabildslayout och markerar sedan kryssrutan Inkludera kommentarer.
 4. Klicka på Skriv ut.


Radera kommentarer

Visa kommentaren och klicka eller tryck sedan på Radera för att ta bort din kommentar. Klicka på tidsstämpeln eller tryck på knappen Mer  och klicka eller tryck sedan på Ta bort svar för att radera ett svar.


Visa och dölja kommentarer

Om du inte kan se dina kommentarer ser du till att du har ställt in dem så att de visas i ditt program: 

 • På en Mac klickar du på Visa-menyn  och sedan på Visa kommentarer eller Göm kommentarer. Visa kommentarspanelen genom att klicka på Visa-menyn  och sedan på Visa kommentarspanel.
 • På en iPhone, iPad eller iPod touch trycker du på knappen Mer , sedan på Inställningar och aktiverar därefter Kommentarer.
Publiceringsdatum: