Ställa in automatisk korrigering och textersättning i Pages, Numbers och Keynote

Med automatisk korrigering i iWork-apparna kan du anpassa stavning, formatering och textersättning på din iPhone, iPad, iPod touch eller Mac.

 • På Mac-datorn öppnar du Pages, Numbers eller Keynote och klickar sedan på appens namn i verktygsfältet. Välj sedan Inställningar. Välj Automatisk korrigering.
 • På din iPhone, iPad eller iPod touch öppnar du Pages, Numbers eller Keynote och trycker på knappen Mer > Automatisk korrigering.

Med inställningarna för automatisk korrigering kan du anpassa hur Pages, Numbers och Keynote hanterar stavning och formatering genom att markera och avmarkera alternativen som visas. Det finns bland annat alternativ för att:

 • Upptäcka listor
 • Upptäcka länkar
 • Tillämpa länkformatering
 • Tillämpa upphöjd text på siffersuffix
 • Formatera bråk
 • Du kan använda Smart Quotes, som ersätter enkla och dubbla citattecken med böjda citattecken eller den citatteckenstil du väljer.

Om du använder iCloud-nyckelring delas inställningarna för varje app på alla dina Apple-produkter som är inloggade på ditt iCloud-konto.

Vissa alternativ kan också finnas tillgängliga i andra menyer i iWork. Om du ändrar en inställning i en annan meny ändras även inställningarna för automatisk korrigering. Vissa iWork-inställningar liknar andra iOS- eller macOS-inställningar. I de flesta fall har de inställningar du väljer i Pages, Numbers eller Keynote företräde framför iOS- och macOS-inställningar. Lär dig ställa in textersättning på din iPhone, iPad och iPod touch eller Mac

Ställa in anpassade textersättningar för iWork

Genom att använda textersättningar kan du använda kortkommandon för att ersätta längre fraser. När du anger kortkommandot i ett textfält, ersätts det automatiskt med frasen. 

I inställningarna för automatisk korrigering i Pages, Numbers och Keynote kan du ställa in textersättning specifikt för användning i iWork. 

 • På Mac-datorn öppnar du inställningarna för automatisk korrigering. Kontrollera att Symbol- och textersättning är markerat under Ersättning och klicka sedan på Lägg till ersättning
  • Under Ersätt skriver du den text du vill använda för att utlösa ersättningen (till exempel ”(c)”). Under Med skriver du vad du vill att appen ska ändra texten till (till exempel ”©”).
 • Tryck på knappen Mer > Automatisk korrigering på din iPhone, iPad eller iPod touch. Kontrollera att Textersättning är påslaget och tryck sedan på Ersättningslista. Tryck på plusknappen
  • Under Kortkommando skriver du den text du vill använda för att utlösa ersättningen (till exempel ”(c)”). Under Fras skriver du vad du vill att appen ska ändra texten till (till exempel ”©”).

Om du har gjort så här i Pages, Numbers eller Keynote ändras ”(c)” till ”©” varje gång du skriver det.

Om Pages, Numbers eller Keynote ändrar texten och du vill återskapa det du faktiskt skrev, trycker du på Kommando-Z på tangentbordet eller trycker på knappen Ångra

Automatisk korrigering är tillgängligt för språk som din Mac är inställd på att stavningskontrollera. Du kan se vilka språken är genom att gå till Systeminställningar > Tangentbord > Text och klicka på popupmenyn Stavning. Klicka på Ställ in om du vill veta hur du lägger till stavningsordlistor för fler språk. På din iPhone, iPad eller iPod touch är automatisk korrigering inte tillgängligt för alla språk. 

Ställa in anpassade ord som ska ignoreras i iWork på Mac

Om Pages, Numbers eller Keynote för Mac upptäcker ett ord det inte känner igen stryker programmet under ordet med en prickad röd linje. Om du kontrollklickar på ordet kan du välja korrekt stavning i en lista med föreslagna ord eller också välja Lägg till stavning eller Ignorera stavningskontroll.

 • Lägg till stavning Om du vill att din Mac ska känna igen ordet och ta med det i förslagen och stavningskontrollen väljer du Lägg till stavning. Den här stavningen av ordet läggs till i Mac-datorns stavningsordlista.
 • Ignorera stavningskontroll Om du vill att Pages, Numbers eller Keynote inte ska markera ordet som felstavat väljer du Ignorera stavningskontroll. Programmet lägger till det ordet i listan med ignorerade ord och stryker inte längre under det.

Du kan lägga till, redigera eller ta bort orden i din iWork-apps lista med ignorerade ord genom att öppna inställningarna för automatisk korrigering och sedan klicka på Ignorerade ord. Klicka på knappen Lägg till och knappen Ta bort om du vill lägga till och ta bort ord, eller klicka två gånger på ett ord om du vill redigera hur det stavas.

Publiceringsdatum: