Ställa in automatisk korrigering och lägga till ord i din stavningsordlista i Pages, Numbers och Keynote

Kontrollera stavning automatiskt, ställ in automatisk textersättning, lägg till ord i stavningsordlistan med mera på din iPhone, iPad, iPod touch eller Mac.

Ställa in automatisk korrigering

Aktivera automatisk korrigering på din enhet:

 • På din iPhone eller iPad öppnar du ett dokument i Pages, Numbers eller Keynote, trycker på knappen Mer Inställningar och sedan på Autokorrigering.
 • På en Mac, i Pages, Numbers eller Keynote, väljer du [appnamn] > Inställningar från menyraden och väljer sedan Automatisk korrigering.

Med inställningarna för automatisk korrigering kan du anpassa hur Pages, Numbers och Keynote hanterar stavning och formatering genom att markera och avmarkera alternativen som visas. Alternativen omfattar:

 • Upptäcka listor
 • Upptäcka webb- och e-postlänkar
 • Upptäcka telefonlänkar
 • Använda länkstil
 • Tillämpa upphöjd text på siffersuffix
 • Formatera bråk
 • Använda Smart Quotes, som ersätter enkla och dubbla citattecken med typografiska citattecken eller den citatteckenstil du väljer (endast Mac)

Om du använder iCloud-nyckelring delas inställningarna för varje app på alla dina Apple-produkter som är inloggade på ditt iCloud-konto.

Vissa alternativ kan också finnas tillgängliga på andra menyer i iWork. Om du ändrar en inställning på en annan meny ändras även inställningarna för automatisk korrigering. Vissa iWork-inställningar liknar andra inställningar på din iPhone, iPad eller Mac. I de flesta fall har de inställningar du väljer i Pages, Numbers eller Keynote företräde framför systeminställningarna på din enhet.


Ställa in anpassade textersättningar

Med textersättning kan du använda kortkommandon för att ersätta längre fraser. När du anger kortkommandot i ett dokument, ersätts det automatiskt med frasen. 

I inställningarna för automatisk korrigering i Pages, Numbers och Keynote kan du ställa in textersättning specifikt för användning i varje app.

Ställa in anpassade textersättningar på en iPhone eller iPad

 1. Tryck på knappen Mer när ett dokument är öppet.
 2. Tryck på Inställningar.
 3. Tryck på Autokorrigering. 
 4. Kontrollera att Textersättning är aktiverat och tryck sedan på Ersättningslista.
 5. Tryck på knappen Lägg till 
  • Under Fras skriver du vad du vill att appen ska ändra texten till (till exempel ”©”).
  • Under Kortkommando skriver du den text du vill använda för att utlösa ersättningen (till exempel ”(c)”).

iPad Pro med Numbers-dokument med listan Textersättning öppen

Om du har gjort så här i Pages, Numbers eller Keynote ändras ”(c)” till ”©” varje gång du skriver det.

Ställa in anpassade textersättningar på Mac

 1. Öppna inställningarna för automatisk korrigering. 
 2. Kontrollera att Symbol- och textersättning är markerat under Ersättning och klicka sedan på knappen Lägg till .
  • Under Ersätt skriver du den text du vill använda för att utlösa ersättningen (till exempel ”(c)”).
  • Under Med skriver du vad du vill att appen ska ändra texten till (till exempel ”©”).
   fönstret för inställningar för automatisk korrigering i macOS Numbers

Om du har gjort så här i Pages, Numbers eller Keynote ändras ”(c)” till ”©” varje gång du skriver det.

Ångra textersättning

Om Pages, Numbers eller Keynote ändrar texten och du vill återskapa det du faktiskt skrev, trycker du på Kommando-Z på tangentbordet eller trycker på Ångra-knappen .


Använda automatisk korrigering med andra språk

Automatisk korrigering är tillgängligt för språk som din Mac är inställd på att stavningskontrollera. Du kan se vilka språken är genom att gå till Systeminställningar > Tangentbord > Text och klicka på popupmenyn Stavning. Klicka på Ställ in om du vill veta hur du lägger till stavningsordlistor för fler språk. På iPhone eller iPad är automatisk korrigering inte tillgängligt för alla språk. 


Lägga till ord i stavningsordlistan

Om Pages, Numbers eller Keynote upptäcker ett ord det inte känner igen stryker appen under ordet med en prickad röd linje. Du kan lägga till ordet i en ordlista på din enhet som iWork och andra appar använder så ordet känns igen och tas med i stavningskontrollen:

 • På en iPad eller iPhone trycker du på det understrukna ordet, sedan trycker du på Lägg till stavning (du kan behöva trycka på Ersätt först). 
 • På en Mac kontrollklickar du på ordet och väljer Lägg till stavning. 

I Pages, Numbers eller Keynote på en Mac kan du välja Ignorera stavning om du inte längre vill att appen ska markera ordet som felstavat. Om du vill lägga till, redigera eller ta bort orden i din iWork-apps lista över ignorerade ord väljer du Sidor > Inställningar, Automatisk korrigering och klickar sedan på Ignorerade ord. Klicka på knappen Lägg till (+) eller Ta bort (-) för att lägga till eller ta bort ord. Du kan även klicka på ett ord för att redigera stavningen.


Om stavningskontroll och automatisk korrigering inte fungerar

Om din iPad hanteras av en organisation, t.ex. din skola, kan funktioner som stavningskontroll, automatisk korrigering och textersättning stängas av. Läs mer om hur du begränsar tangentbordets och ordlistans funktioner.

Publiceringsdatum: