Ställa in automatisk korrigering och lägga till ord i din stavningsordlista i Pages, Numbers och Keynote

Kontrollera stavning automatiskt, ställa in automatisk textersättning, lägga till ord i stavningsordlistan med mera på din iPhone, iPad eller Mac.

Aktivera automatisk korrigering på din enhet:

 • På din Mac öppnar du Pages, Numbers eller Keynote och klickar sedan på appens namn i verktygsfältet, och väljer sedan Inställningar. Välj Automatisk korrigering.
 • På din iPhone eller iPad öppnar du Pages, Numbers eller Keynote och trycker på knappen Mer > Automatisk korrigering.

Med inställningarna för automatisk korrigering kan du anpassa hur Pages, Numbers och Keynote hanterar stavning och formatering genom att markera och avmarkera alternativen som visas. Det finns bland annat alternativ för att:

 • Upptäcka listor
 • Upptäcka länkar
 • Tillämpa länkformatering
 • Tillämpa upphöjd text på siffersuffix
 • Formatera bråk
 • Du kan använda Smart Quotes, som ersätter enkla och dubbla citattecken med böjda citattecken eller den citatteckenstil du väljer.

Om du använder iCloud-nyckelring delas inställningarna för varje app på alla dina Apple-produkter som är inloggade på ditt iCloud-konto.

Vissa alternativ kan också finnas tillgängliga i andra menyer i iWork. Om du ändrar en inställning i en annan meny ändras även inställningarna för automatisk korrigering. Vissa iWork-inställningar liknar andra iOS- eller macOS-inställningar. I de flesta fall har de inställningar du väljer i Pages, Numbers eller Keynote företräde framför iOS- och macOS-inställningar. Lär dig ställa in textersättning på din iPhone, iPad och iPod touch eller Mac

Ställa in anpassade textersättningar för iWork

Genom att använda textersättningar kan du använda kortkommandon för att ersätta längre fraser. När du anger kortkommandot i ett textfält, ersätts det automatiskt med frasen. 

I inställningarna för automatisk korrigering i Pages, Numbers och Keynote kan du ställa in textersättning specifikt för användning i iWork. 

 • På Mac-datorn öppnar du inställningarna för automatisk korrigering. Kontrollera att Symbol- och textersättning är markerat under Ersättning och klicka sedan på Lägg till ersättning
  • Under Ersätt skriver du den text du vill använda för att utlösa ersättningen (till exempel ”(c)”). Under Med skriver du vad du vill att appen ska ändra texten till (till exempel ”©”).
 • På din iPhone, iPad eller iPod touch trycker du på knappen Mer Mer-knapp och väljer sedan Automatisk korrigering. Kontrollera att Textersättning är påslaget och tryck sedan på Ersättningslista. Tryck på knappen Lägg till  plus-knapp
  • Under Kortkommando skriver du den text du vill använda för att utlösa ersättningen (till exempel ”(c)”). Under Fras skriver du vad du vill att appen ska ändra texten till (till exempel ”©”).

Om du har gjort så här i Pages, Numbers eller Keynote ändras ”(c)” till ”©” varje gång du skriver det.

Om Pages, Numbers eller Keynote ändrar texten och du vill återskapa det du faktiskt skrev, trycker du på Kommando-Z på tangentbordet eller trycker på Ångra-knappen knappen Ångra

Automatisk korrigering är tillgängligt för språk som din Mac är inställd på att stavningskontrollera. Du kan se vilka språken är genom att gå till Systeminställningar > Tangentbord > Text och klicka på popupmenyn Stavning. Klicka på Ställ in om du vill veta hur du lägger till stavningsordlistor för fler språk. På din iPhone, iPad eller iPod touch är automatisk korrigering inte tillgängligt för alla språk. 

Lägg till ord i stavningsordlistan

Om Pages, Numbers eller Keynote upptäcker ett ord det inte känner igen stryker programmet under ordet med en prickad röd linje. Du kan lägga till ordet i en ordlista på din enhet som iWork och andra appar använder så ordet känns igen och tas med i stavningskontrollen:

 • På iPad eller iPhone trycker du på det understrukna ordet, sedan trycker du på Lägg till stavning (du kan behöva trycka på Ersätt först). 
 • På Mac kontrollklickar du på ordet och väljer Lägg till stavning. 

På Mac-datorn kan du välja Ignorera stavning om du inte längre vill att Pages, Numbers eller Keynote ska markera ordet som felstavat. Om du vill lägga till, redigera eller ta bort orden i din iWork-apps lista med ignorerade ord väljer du Sidor > Inställningar, väljer automatisk korrigering och klickar sedan på Ignorerade ord. Klicka på knappen Lägg till knappen Lägg till eller knappen Ta bort knappen Ta bort för att lägga till eller ta bort ord. Eller klicka på ett ord för att redigera stavningen.

Publiceringsdatum: