Lägga till länkade textrutor i Pages

När du länkar textrutor flödar text automatiskt från en textruta till en annan. Lär dig använda länkade textrutor i ditt Pages-dokument.

Du kan identifiera en serie länkade textrutor, eller en ”tråd”, med cirklarna längst upp i en markerad textruta. Textrutor med samma färgcirkel tillhör samma tråd. Siffran i cirkeln visar textrutans plats i tråden. Lär dig lägga till textrutor i Pages på din iPhone, iPad, iPod touch eller Mac.

Skapa en ny tråd

Du kan starta en tråd med en tom textruta eller en som redan har innehåll. Beroende på hur komplicerad layouten i ditt projekt är kan det vara enklare att placera ut textrutorna först och sedan lägga till innehåll. 

Klicka eller tryck på den textruta som du vill ska vara först i tråden, och klicka eller tryck sedan på den vita cirkeln  högst upp i textrutan.* Cirkeln fylls med trådens färg och en siffra som .

Om textrutan redan innehåller text skapar Pages den automatiskt som en ny tråd. Om textrutan är tom hamnar den automatiskt i den senaste tråden du markerade (om det redan finns en tråd) eller skapar en ny tråd (om du ännu inte har skapat en tråd). Om du vill ändra vilken tråd en textruta tillhör klickar eller trycker du på siffran och väljer sedan en annan tråd i menyn.

Om du har låst eller grupperat en textruta med andra objekt behöver du låsa upp eller avgruppera den innan du försöker länka den till en annan textruta.

Om du har flera textrutor i samma tråd klickar du på cirkeln högst upp och väljer sedan Skapa ny tråd. Den tas då bort från sin befintliga tråd och startar en ny tråd.

* I länkade textrutor där vertikal text används finns cirklarna som visar trådarna till höger i textrutan. En tråd med länkade textrutor kan ha en blandning av vertikala och horisontella textrutor.


Ordna om ordningen på textrutor i en tråd

Textrutor flödar bara text från föregående sidor till senare sidor. Om en tråd sträcker sig över flera sidor flödar dess text automatiskt om när du flyttar en textruta till en annan sida. På så sätt ser du till att texten flödar naturligt från sida till sida.

Om en tråd har flera textrutor på samma sida kan du ändra ordningen på dem i tråden. Ändra ordningen på textrutor genom att klicka eller trycka på cirkeln högst upp i rutan och:

  • På din Mac eller i iCloud håller du pekaren över den nuvarande tråden i menyn (den har en markering bredvid sig). 
  • På iPhone, iPad eller iPod touch trycker du på den nuvarande tråden. 

Välj ett nytt beställningsnummer om du vill infoga den här textrutan i den delen av beställningen. Texten i tråden uppdateras automatiskt. 

Ta bort länken till eller ta bort en textruta

När du tar bort länken till eller tar bort en länkad textruta flödas trådens innehåll om i de återstående textrutorna

Ta bort länken till en textruta genom att klicka eller trycka på cirkeln och sedan välja Ta bort från tråd. 

Om du tar bort länken till den enda textrutan i en tråd sparas innehållet och den blir en vanlig textruta.

Ta bort en textruta genom att markera textrutan och trycka på Radera. Om du tar bort den enda textrutan i en tråd tas textrutan och dess innehåll bort.

När du har länkat en textruta ställs den in till Stanna på sidan i menyn Dokumentinspekteraren > Ordna > Objektplacering. På så sätt kan du kontrollera var du placerar dina trådar.

Publiceringsdatum: