Spela in flera tagningar i GarageBand för iOS

Läs om hur du spelar in flera versioner av ett framförande, eller tagning, i snabb följd på iPhone, iPad eller iPod touch.

Med Inspelning av flera tagningar skapar GarageBand en ny tagning varje gång uppspelningshuvudet börjar om från början i en sektion. GarageBand spelar in varje ny tagning på samma spår, varje spår kan innehålla flera tagningar. Sedan kan du välja den tagning du gillar bäst och radera de andra. Att spela in flera tagningar kan vara användbart när du improviserar lead- eller solodelar och vill samla flera versioner av ditt framförande.

 

Innan du börjar

Innan du startar Inspelningar av flera spår stänger du av Automatisk längd på låtsektionen.

 1. Tryck på  i Spårvyn vid högra kanten på högra kanten av linjalen för att öppna reglagen för låtsektion.
 2. Tryck på den sista sektionen i listan och tryck därefter på . Om låten har en sektion trycker du på för Sektion A.
 3. Om sektionen är inställd på Automatisk trycker du på reglaget för att stänga av det, och sedan trycker du på Låtsektioner för att återgå till listan med låtsektioner.
 4. Tryck på den sektion du vill arbeta med. Om du vill att inspelningen ska omfatta alla sektioner trycker du på Alla sektioner.
 5. Stänga reglagen för låtsektion:
  • På iPhone 6 Plus, iPhone 7 Plus eller iPad trycker du varsomhelst i Spårvyn. 
  • På iPhone och iPod touch trycker du på Klar.

Sedan aktiverar du Inspelning av flera tagningar.

 1. Öppna spårreglage: 
  • På iPhone 6 Plus, iPhone 7 Plus och iPad trycker du på   i kontrollfältet. 
  • På iPhone och iPod Touch trycker du på  och väljer sedan .
 2. Tryck på något spår utom ett Drummer-spår.
 3. Tryck på Spårinställningar
 4. Tryck på Inspelning och aktivera sedan Inspelning av flera tagningar.

Spela in flera tagningar

 1. Tryck på spåret du vill spela in på. Eller lägg till ett nytt spår genom att trycka på  nedanför spårhuvudet eller genom att trycka på   i kontrollfältet och välja ett nytt pekinstrument­.
 2. Tryck på i reglagefältet för att börja spela in. Varje gång spelhuvudet startar om från början av sektionen skapar GarageBand en ny tagning på spåret.

Välj en tagning

När du är klar med inspelningarna trycker du två gånger på den nya regionen, trycker på Tagningar och väljer sedan den tagning du vill lyssna på från listan. En bockmarkering visas bredvid den valda tagningen. Du kan välja tagningar under uppspelningar eller när GarageBand inte är aktiv.

Radera en tagning

När du har bestämt att du gillar en viss tagning kan du ta bort de andra.

 • Om du vill ta bort individuella tagningar trycker du på Redigera och raderar de tagningar du inte vill behålla.
 • Om du vill radera samtliga utom den aktuella valda tagningen trycker du på den tagning du vill behålla och därefter på Radera oanvända tagningar.
Publiceringsdatum: