Ändra inställningar för iCloud-funktioner

Du kan konfigurera vilka iCloud-funktioner som ska användas på olika enheter. Det gör du genom att aktivera och stänga av funktionerna. Du kan även stänga av iCloud helt.

När du stänger av en iCloud-funktion på en enhet finns inte längre information som endast är lagrad i iCloud tillgänglig på enheten för den funktionen. Om du stänger av Mail, Kontakter, Kalendrar, Anteckningar, Påminnelser eller iCloud Bilder på bara en enhet kan du fortfarande visa och ändra din information på iCloud.com och en annan enhet som du ställt in för den funktionen.

Ibland när du stänger av en iCloud-funktion på en enhet kan du välja att behålla en kopia av den funktionens information på enheten. Den kopierade informationen synkroniseras inte med iCloud. Om du stänger av Mail, Kontakter, Kalendrar och Uppgifter i iCloud för Windows på en Windows-dator fortsätter information som lagras i iCloud att vara tillgänglig i Microsoft Outlook, men den hålls inte uppdaterad med dina andra enheter. 

Innan du stänger av en viss funktion på alla dina enheter, eller innan du stänger av iCloud helt, kan du kopiera informationen du har i iCloud till din dator. Om du vill ta bort information och säkerhetskopior lagrade i iCloud, kan du läsa här om hur du hanterar din iCloud-lagring.

Slå på och stänga av iCloud-funktioner

Beroende på vilka enhetsinställningar du vill ändra gör du något av följande.

På din iPhone, iPad eller iPod touch

Om du använder iOS 10.3 eller senare:

  1. Gå till Inställningar > [ditt namn]. 
  2. Tryck på iCloud.
  3. Tryck för att slå på eller stänga av iCloud-funktioner.

På Mac-datorn

  1. Välj Apple-menyn  > Systeminställningar och klicka sedan på Apple-ID. Om du använder macOS Mojave eller tidigare behöver du inte klicka på Apple-ID. 
  2. Klicka på iCloud.
  3. Markera eller avmarkera varje funktion.

Vissa funktioner är inte tillgängliga eller anges på ett annat sätt i tidigare macOS-versioner.

På en Windows-dator

  1. Öppna iCloud för Windows.
  2. Markera eller avmarkera varje funktion. 
  3. Klicka på Verkställ.

Vissa funktioner är inte tillgängliga på din dator eller visas på ett annat sätt beroende på om din dator har Microsoft Outlook 2016 eller tidigare installerat.

Om du har Outlook installerat använder du iCloud Mail, Kontakter, Kalendrar och Uppgifter i Outlook. Om du stänger av Mail, Kontakter, Kalendrar och Uppgifter fortsätter iCloud-informationen att vara tillgänglig i Microsoft Outlook men den hålls inte uppdaterad med iCloud. Om du inte har installerat Outlook använder du iCloud Mail, Kontakter, Kalendrar och Påminnelser i din webbläsare på iCloud.com.

iCloud-påminnelser kallas för Uppgifter i Outlook 2016.

Om du markerar Bokmärken och Google Chrome eller Mozilla Firefox är installerat på datorn, kan du även klicka på Alternativ för att välja de Windows-webbläsare vars bokmärken du vill hålla uppdaterade med bokmärken i Safari på dina iOS-enheter och Mac-datorer som är inställda för iCloud Safari. Läs mer om webbläsare som stöds av iCloud för Windows.

Stänga av iCloud

Så här gör du om du vill sluta använda iCloud på alla eller vissa av dina enheter.

Om du loggar ut från iCloud (eller tar bort iCloud) slutar iCloud säkerhetskopiera informationen på din iPhone, iPad eller iPod touch. Du kan ändå säkerhetskopiera din enhet från datorn.

Om du har aktiverat automatisk hämtning av musik-, app- eller bokinköp i iTunes-inställningarna eller i Inställningar på din iOS-enhet, hämtas dina iTunes-inköp fortfarande till dina enheter.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: