Ändra dina iCloud-inställningar

Med iCloud-inställningar kan du välja vilka appar på din enhet som hålls uppdaterade med iCloud. Läs om hur du ändrar dina iCloud-inställningar eller inaktiverar iCloud helt. 

När du aktiverar iCloud för en app lagras informationen säkert på iCloud och synkroniseras automatiskt på alla dina enheter. När du inaktiverar iCloud är appen inte längre kopplad till det och dina data finns bara på din enhet. Du kan välja vilka appar på enheten som du vill använda med iCloud, eller inaktivera iCloud helt. 


Välja vilka appar som använder iCloud

Läs om hur du hittar iCloud-inställningarna på din iPhone, iPad, iPod touch, Mac eller pc.

På din iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Gå till Inställningar > ditt namn. 
 2. Tryck på iCloud.
 3. Tryck på de olika apparna för att välja vilka som ska använda iCloud.
  Välj vilka appar som ska användas med iCloud på din iPhone

På din Mac

 1. Välj Apple-menyn  > Systeminställningar eller välj Apple-menyn  > Systeminställningar och klicka sedan på Apple-ID. Om du använder macOS Mojave eller tidigare behöver du inte klicka på Apple-ID.
 2. Klicka på iCloud.
 3. Markera eller avmarkera varje app.
  Välj vilka appar du vill använda med iCloud på din Mac

Vissa funktioner är inte tillgängliga eller anges på ett annat sätt i tidigare macOS-versioner. 

På en Windows-dator

 1. Öppna iCloud för Windows.
 2. Markera eller avmarkera varje app. Mer information finns nedan. 
  Välj vilka appar du vill använda med iCloud på din Windows-dator
 3. Klicka på Använd.

Vissa funktioner är inte tillgängliga på din dator eller visas på ett annat sätt beroende på om din dator har Microsoft Outlook 2016 eller tidigare installerat.

iCloud Mail, Kontakter, Kalendrar och Påminnelser

Om du har Outlook installerat använder du iCloud Mail, Kontakter, Kalendrar och Uppgifter i Outlook. Om du inaktiverar Mail, Kontakter, Kalendrar och Uppgifter fortsätter iCloud-informationen att vara tillgänglig i Microsoft Outlook, men den hålls inte uppdaterad på iCloud och på dina andra enheter.

Om du inte har installerat Outlook använder du iCloud Mail, Kontakter, Kalendrar och Påminnelser i din webbläsare på iCloud.com.

iCloud-påminnelser kallas för Uppgifter i Outlook 2016 eller senare.

Bokmärken

Om du väljer Bokmärken och Google Chrome eller Mozilla Firefox är installerat på din dator klickar du på Alternativ. Här kan du välja de Windows-webbläsare vars bokmärken du vill hålla uppdaterade i Safari på dina iOS-, iPadOS- och macOS-enheter. Läs om vilka webbläsare som du kan använda med iCloud för Windows.


Stänga av iCloud

Om du loggar ut från iCloud slutar iCloud att säkerhetskopiera informationen på din iPhone, iPad eller iPod touch. Läs mer om vad iCloud säkerhetskopierar. Du kan fortfarande säkerhetskopiera din enhet från din dator.

Läs om hur du loggar ut från iCloud för att sluta använda iCloud på dina enheter. 

Om du har aktiverat automatiska hämtningar för musik-, app- eller bokköp hämtas dina inköp fortfarande till dina enheter.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: