Så här tar du bort appar på iPhone, iPad och iPod touch

Läs om hur du tar bort appar från tredje part som du har installerat på en iPhone, iPad och iPod touch.

Radera en app

  1. Tryck lätt på och håll ned symbolen för appen tills den vibrerar.
  2. Tryck på  längst upp till vänster på appen.
  3. Tryck på Radera. Tryck sedan på Klar på en iPhone X eller senare. Om du har en iPhone 8 eller tidigare trycker du på hemknappen. 

Om du trycker för hårt på appen kan appens snabbvalsmeny visas. Tryck utanför snabbvalslistan och tryck sedan lätt på och håll ned appen för att försöka igen.

Om din iPhone har stöd för 3D Touch kan du råka öppna menyn Dela om du trycker för hårt på appen. Tryck utanför Dela och tryck sedan lätt på och håll ned appen för att försöka igen.

Eventuella prenumerationer i appar som du har avslutas inte automatiskt när du raderar en app. Läs mer om hur du avslutar prenumerationer.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: