Så här tar du bort appar på iPhone, iPad och iPod touch

Läs om hur du tar bort appar från tredje part som du har installerat på en iPhone, iPad och iPod touch.

Radera en app

  1. Tryck på och håll ned appen.
  2. Tryck på Radera app.
  3. Tryck på Radera.

Eventuella prenumerationer i appar som du har avslutas inte automatiskt när du raderar en app. När du raderar en app kan det hända att ett alternativ för att säga upp prenumerationen visas. Se hur du hanterar prenumerationer.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: