Så här redigerar du bilder på din Mac

Läs om hur du redigerar som ett proffs med de intuitiva redigeringsverktygen som är inbyggda i Bilder för macOS.

Redigera en bild i Bilder på Mac

 

Bilder följer med alla Mac-datorer och innehåller kraftfulla och lättanvända redigeringsverktyg samt funktioner för att organisera och dela bilder. Använd Bilder för att förbättra dina bilder. Var inte rädd för att utforska verktygen – om du gör en ändring som du inte gillar kan du när som helst gå tillbaka till den ursprungliga bilden.

Innan du börjar

  • Uppdatera mjukvaran på din Mac så att du kan vara säker på att du använder den senaste versionen av macOS.
  • Om du vill vara säker på att alla dina bilder är tillgängliga för redigering, aktivera iCloud-bilder på din Mac och dina andra enheter.

I iCloud-bilder hålls dina bilder organiserade och uppdaterade oavsett var du använder det. Alla redigeringar som du gör på din Mac syns också på dina andra enheter.

Kom igång

Öppna en bild i redigeringsläget genom att dubbelklicka på en bild i ditt bibliotek. Klicka sedan på Redigera i verktygsfältet. Du kan även öppna en bild i redigeringsläget genom att välja en bild och trycka ner tangenterna Kommando och Retur. Klicka på en flik i mitten av verktygsfältet och välj från tre grupper av redigeringsverktyg: Justera, Filter och Beskär.

I verktygsfältet hittar du även knappar för att redigera med tillägg och rotera eller förbättra din bild snabbt och enkelt.

När du redigerar, kan du använda reglaget på verktygsfältets vänstra sida för att zooma in i bilden och se fler detaljer. Klicka på Klar när du är färdig med ändringarna.


Justera


Använd de kraftfulla verktygen under Justera för att finjustera bland annat ljuset, färgen och skärpan i din bild. Använd reglagen eller knappen Auto för att snabbt och enkelt justera din bild, eller gå på djupet med kontroller på detaljnivå.

Klicka på triangeln bredvid namnet på varje justeringsverktyg för att visa kontrollerna. Några verktyg låter dig göra ännu mer detaljerade justeringar. Klicka på triangeln bredvid Alternativ för att se alla möjligheter som verktyget ger.

Använda alternativen för ljusredigering i Bilder på Mac

Slå av eller på individuella justeringar genom att klicka på den blå cirkeln som syns bredvid varje verktyg när det är expanderat, eller när du håller muspekaren över det.

Om du vill använda dina justeringar från en bild på en annan, behöver du bara kopiera och klistra in dem. Öppna bilden som har de justeringar du vill ha, klicka på Redigera och välj Bild > Kopiera justeringar. Öppna sedan den bild som du vill tillämpa redigeringarna på, klicka på Redigera och välj Bild > Klistra in justeringar.


Filter


I Bilder finns nio filter som emulerar de tre klassiska fotostilarna levande, dramatiskt och svartvitt. De är optimerade för att förbättra dina bilder och samtidigt bevara naturliga hudtoner.

Välj Levande, Levande varmt eller Levande kyligt för att förbättra livfullheten i dina bilder, eller Dramatiskt, Dramatiskt varmt eller Dramatiskt kyligt för att lägga till kontrast, eller Mono, Silverton eller Noir för klassiskt svartvitt.


Beskär


Räta upp bilden, förbättra dess komposition eller ta bort delar som du inte vill ha.

Dra i hörnen eller kanterna på markeringsrektangeln. När du släpper markeringsrektangeln visas den beskurna bilden. Räta upp bilden med nummerskivan till höger om bilden. När du flyttar skivan visas ett rutmönster på bilden som hjälper dig att räta upp den.

Använda verktyget beskär i Bilder på Mac

Proportion
Välj mellan olika proportioner – som kvadratisk eller 5:7 – eller lämna den som friform. 

 

Vänd
Vänd din bild horisontellt eller alt-klicka på symbolen vänd för att vända den vertikalt.

 

Programmet kan också automatiskt räta upp och beskära bilden. Klicka bara på Auto-knappen. Eller klicka på Nollställ så återskapas bilden med de ursprungliga dimensionerna utan beskärning och rotation.

Redigera med appar från tredje part

Du kan redigera bilder från ditt Bilder-bibliotek med appar från tredje part som till exempel Photoshop och Pixelmator, direkt från appen Bilder. Markera en bild, välj sedan Bild > Redigera med, och välj appen du vill använda till att redigera med.

När du har redigerat klart i appen, spara eller använd kortkommandot Kommando-S. Alla redigeringar du gör sparas i Bilder som en så kallad icke-förstörande ändring, vilket innebär att du alltid kan återgå till originalet.

Fler redigeringsverktyg

Tillägg
Tillägg från tredje part utökar dina redigeringsalternativ i Bilder. Du kan tillämpa redigeringar från flera tillägg i samma bild, eller valfritt kombinera tillägg med de redigeringsverktyg som är inbyggda i Bilder. Läs mer om att redigera med tillägg från tredje part.  

Du kan också använda verktyget Märkning i menyn Tillägg för att lägga till teckningar, former och text i dina bilder.

Rotera
Vrid bilden 90 grader moturs. Om du vill rotera bilden åt andra hållet håller du ned alternativtangenten.

 

Förbättra
Gör bilden bättre med bara ett klick. Justera automatiskt bildens färger, ljus och kontraster.

 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: