Använda Touch ID till att öppna iWork-dokument

Du kan öppna ett lösenordsskyddat Pages-, Numbers- eller Keynote-dokument med Touch ID istället för att skriva.

När du skapar dokument i iWork kan du kräva lösenord för användare som vill öppna filen. Om din iPhone, iPad eller Mac har Touch ID kan du använda Touch ID istället för att skriva lösenordet. Och om du har en iPhone eller iPad som fungerar med Face ID kan du använda Face ID till att öppna dina lösenordsskyddade dokument.

Om du vill använda Touch ID för att låsa upp lösenordsskyddade dokument ska du först ställa in Touch ID på din iPhone eller iPad eller ställa in Touch ID på din Mac.

Öppna lösenordsskyddade dokument med Touch ID

När du öppnar ett lösenordsskyddat dokument första gången måste du ange dokumentets lösenord. Om Touch ID är inställt på din iPhone, iPad eller Mac finns även alternativet Öppna med Touch ID.

Nästa gång du öppnar det här dokumentet kan du använda Touch ID: Tryck lätt på hemknappen på din iPhone eller iPad eller på Touch ID (strömknappen) på din Mac-dator. Om Touch ID inte känner igen ditt finger kontrollerar du att du använder rätt finger och att dina händer är rena och torra. Du kan även ange dokumentets lösenord för att öppna det.


Lägga till ett lösenord för ett dokument och använda Touch ID

Om dokumentet inte är lösenordsskyddat måste du först ställa in ett lösenord. 

På din iPhone eller iPad

 1. Öppna dokumentet i Pages, Numbers eller Keynote.
 2. Tryck på knappen Mer  och sedan på Ställ in lösenord.
 3. Ange ditt lösenord i fälten Lösenord och Bekräfta. Du bör även lägga till ett lösenordstips så att det blir lättare att komma ihåg ditt lösenord om du glömmer bort det. 
 4. Kontrollera att Öppna med Touch ID är på och tryck sedan på Klar.

Nästa gång du öppnar det här dokumentet kan du använda Touch ID istället för att ange dokumentets lösenord.

På Mac-datorn

 1. Öppna dokumentet i Pages, Numbers eller Keynote.
 2. Välj Arkiv > Ställ in lösenord. 
 3. Ange ditt lösenord i fälten Lösenord och Bekräfta. Du bör även lägga till ett lösenordstips så att det blir lättare att komma ihåg ditt lösenord om du glömmer bort det. 
 4. Kontrollera att Öppna med Touch ID är på och klicka sedan på Ställ in lösenord. 

Nästa gång du öppnar det här dokumentet kan du använda Touch ID istället för att ange dokumentets lösenord.


Ställa in Touch ID för att öppna lösenordsskyddade dokument på din Mac

Pages, Numbers och Keynote använder Touch ID som standard om din Mac har stöd för Touch ID och det har ställts in.

Om du uppmanas att ange ett lösenord när du öppnar ett dokument och alternativet för Touch ID inte visas, ställer du in Touch ID för användning med dina iWork-appar:

 1. Öppna Pages och välj sedan Pages > Inställningar.
 2. Välj Använd Touch ID. Om du inte kan välja Använd Touch ID eftersom det saknas eller är nedtonat, kontrollerar du att du använder en Mac-dator som har stöd för Touch ID och att det är inställt.
 3. Upprepa processen för Numbers och Keynote.

Om du använder en iPhone eller iPad som har stöd för Touch ID är funktionen för att använda Touch ID till att öppna lösenordsskyddade dokument alltid på och du behöver inte ställa in det som på en Mac-dator.

Publiceringsdatum: