Hur du fixar en delad Fusion Drive

Om din Fusion Drive visas som två enheter istället för en i Finder fungerar den inte längre som en Fusion Drive. Så här gör du.

Fusion Drive, ett lagringsalternativ på några iMac- och Mac mini-datorer, kombinerar en hårddisk och flashlagring för förbättrad prestanda och lagringskapacitet. Om din Fusion Drive visas som två enheter istället för en i Finder fungerar den inte längre som en Fusion Drive. Det kan hända om du byter ut någon av enheterna i din Fusion Drive eller använder programvara för att medvetet dela dem i två volymer. 

Du kan fortsätta använda de två enheterna oberoende av varann eller följa dessa steg för att återfå fördelarna med att ha en enda logisk volym i en Fusion Drive.

Innan du börjar

Om du inte är säker på att din Mac konfigurerats med en Fusion Drive eller att enheten har delats:

  1. Koppla från alla externa lagringsenheter som är anslutna till Mac-datorn.
  2. Välj Apple-menyn () > Om denna Mac och klicka sedan på fliken Lagring. 
    • Om du ser enheten Fusion Drive fungerar din Fusion Drive och den här artikeln gäller inte för dig.
    • Om du har en Apple Fusion Drive som har delats bör du se två enheter. En av den bör heta Flash Storage med en kapacitet på 24GB, 32GB eller 128GB. Den andra bör vara minst 1 TB stor.

Använda Terminal för att skapa en Fusion Drive igen

Dessa steg tar permanent bort all data som lagrats på enheterna som skapar Fusion Drive. Se till att du har en säkerhetskopia innan du fortsätter. 

1. Slå på Mac-datorn och håll direkt ned kommando-R eller alternativ-kommando-R för att starta från macOS-återställning. Släpp tangenten när Apple-logotypen eller en snurrande jordglob visas.

2. När du ser fönstret Verktygsprogram i macOS väljer du Verktygsprogram > Terminal från menyraden.

3. Skriv in detta kommando i fönstret Terminal och tryck sedan på returtangenten:

diskutil list

4. Terminal visar en tabell med data om dina enheter. In kolumnen IDENTIFIER hittar du identifierare för de båda interna, fysiska hårddiskarna som tillsammans bildar Fusion Drive. Vanligtvis heter identifierarna disk0 och disk1. En av dem bör ha en storlek på 128 GB eller mindre. Den andra bör vara minst 1 TB stor.

5. Mata in följande kommande och byt ut identifier1 och identifier2 med de indentifierare du hittade i föregående steg. Tryck sedan på returtangenten.

diskutil cs create Macintosh\ HD identifier1 identifier2

Exempel:
diskutil cs create Macintosh\ HD disk0 disk1

Om du får ett fel med att ta bort en enhet, mata in diskutil unmountDisk identifierare, och använd den första identifieraren du noterat tidigare. Mata sedan in samma kommando igen och använd den andra identifieraren.

6. Skriv detta kommando och tryck sedan på returtangenten:

diskutil cs list

7. Terminal visar ytterligare data om dina enheter (volymer). Hitta den siffersträng som visas efter ”Logical Volume Group” för volymen Macintosh HD. Det är ett nummer i formatet 8354AFC3-BF97-4589-A407-25453FD2815A.

Exempel:
+-- Logical Volume Group 8354AFC3-BF97-4589-A407-25453FD2815A
|   =========================================================
|   Name:         Macintosh HD

8. Mata in följande kommande och byt ut logicalvolumegroup med det nummer du hittade i föregående steg. Tryck sedan på returtangenten.

diskutil cs createVolume logicalvolumegroup jhfs+ Macintosh\ HD 100%

Exempel:
diskutil cs createVolume 8354AFC3-BF97-4589-A407-25453FD2815A jhfs+ Macintosh\ HD 100%

9. Avsluta terminal för att återgå till fönstret Verktygsprogram i macOS.

10. Välj Installera om macOS och klicka sedan på Fortsätt för att börja installera om operativsystemet på Mac-datorn. Mac-datorn startar automatiskt om från Fusion Drive när den är klar.

Publiceringsdatum: