Hur du fixar en delad Fusion Drive

Om din Fusion Drive visas som två enheter istället för en i Finder fungerar den inte längre som en Fusion Drive. Så här gör du.

Fusion Drive, ett lagringsalternativ på några iMac- och Mac mini-datorer, kombinerar en hårddisk och flashlagring för förbättrad prestanda och lagringskapacitet. Om din Fusion Drive visas som två enheter istället för en i Finder fungerar den inte längre som en Fusion Drive. Det kan hända om du byter ut någon av enheterna i din Fusion Drive eller använder programvara för att medvetet dela dem i två volymer. 

Du kan fortsätta använda de två enheterna oberoende av varann eller följa dessa steg för att återfå fördelarna med att ha en enda logisk volym i en Fusion Drive.

Innan du börjar

Om du inte är säker på om din Mac har konfigurerats med en Fusion Drive, eller om enheten har delats, kopplar du bort eventuella externa lagringsenheter från din Mac och öppnar sedan lagringsöversikten:

 • I macOS Ventura eller senare väljer du Apple-menyn  > Systeminställningar. Klicka på Allmänt i sidofältet och klicka sedan på Lagring till höger.
 • I tidigare versioner av macOS väljer du Apple-menyn  > Om den här datorn. Klicka sedan på Lagring. 

Om du ser enheten Fusion Drive fungerar din Fusion Drive och den här artikeln gäller inte för dig.

Om du har en Fusion Drive som har delats bör du se två enheter. En av den bör heta Flash Storage med en kapacitet på 24GB, 32GB eller 128GB. Den andra bör vara minst 1 TB.

Använda Terminal för att skapa en Fusion Drive igen

Dessa steg tar permanent bort alla data som lagrats på enheterna som skapar Fusion Drive. Se till att du har en säkerhetskopia innan du fortsätter. 

Om du använder macOS Mojave eller senare

 1. Starta din Mac och håll direkt ned Kommando-R för att starta från macOS Återställning. Släpp tangenterna när Apple-logotypen eller en snurrande jordglob visas.
 2. När du ser fönstret Verktygsprogram i macOS väljer du Verktygsprogram > Terminal från menyraden.
 3. Skriv diskutil resetFusion i Terminal-fönstret och tryck sedan på returtangenten.
 4. Skriv Yes (med stort Y) när du uppmanas till det, och tryck på returtangenten.
 5. Avsluta Terminal för att återgå till fönstret Verktygsprogram i macOS när Terminal meddelar att uppgiften är klar.
 6. Välj Installera om macOS och följ sedan instruktionerna på skärmen för att installera om Mac-operativsystemet. Mac-datorn startar om från Fusion Drive när den är klar.

Om du använder macOS High Sierra eller tidigare

 1. Starta din Mac och håll direkt ned Kommando-R för att starta från macOS Återställning. Släpp tangenterna när Apple-logotypen eller en snurrande jordglob visas.
 2. När du ser fönstret Verktygsprogram i macOS väljer du Verktygsprogram > Terminal från menyraden.
 3. Skriv diskutil list i Terminal-fönstret och tryck sedan på returtangenten.
 4. Terminal visar en tabell med data om dina enheter. I kolumnen IDENTIFIER hittar du identifierare för de båda interna, fysiska hårddiskarna som tillsammans bildar Fusion Drive. Vanligtvis heter identifierarna disk0 och disk1. En av dem bör ha en storlek på 128 GB eller mindre. Den andra bör vara minst 1 TB stor.
 5. Mata in följande kommande och byt ut identifier1 och identifier2 med de indentifierare du hittade i föregående steg. Tryck sedan på returtangenten.
  diskutil cs create Macintosh\ HD identifier1 identifier2
  

  Exempel: diskutil cs create Macintosh\ HD disk0 disk1

 6. Om du inte kan avmontera enheten, ange diskutil unmountDisk identifier med den första identifieraren du noterat tidigare. Skriv sedan in samma kommando igen med den andra identifieraren. Försök sedan med kommandot i steg 5.
 7. Skriv diskutil cs list och tryck sedan på returtangenten.
 8. Terminal visar ytterligare data om dina enheter (volymer). Hitta den siffersträng som visas efter ”Logical Volume Group” för volymen Macintosh HD. Det är ett nummer i formatet 8354AFC3-BF97-4589-A407-25453FD2815A.
  Exempel:
  +-- Logical Volume Group 8354AFC3-BF97-4589-A407-25453FD2815A
  |   =========================================================
  |   Name:         Macintosh HD

 9. Mata in följande kommande och byt ut logicalvolumegroup med det nummer du hittade i föregående steg. Tryck sedan på returtangenten.
  diskutil cs createVolume logicalvolumegroup jhfs+ Macintosh\ HD 100%
  

  Exempel: diskutil cs createVolume 8354AFC3-BF97-4589-A407-25453FD2815A jhfs+ Macintosh\ HD 100%

 10. Avsluta Terminal för att återgå till fönstret Verktygsprogram i macOS när Terminal meddelar att uppgiften är klar.
 11. Välj Installera om macOS och följ sedan instruktionerna på skärmen för att installera om Mac-operativsystemet. Mac-datorn startar om från Fusion Drive när den är klar.
Publiceringsdatum: