Om du får felkod 0xc000000f eller 0xc0000225 när du installerar Windows 10

Läs om vad du ska göra om du får felkod 0xc000000f eller 0xc0000225 när du installerar Windows 10 på din Mac med Boot Camp.

De här felkoderna kan visas om det blir problem med ISO-avbildningsfilen som används för att installera Windows på din Mac.

Åtgärda problemet genom att använda Boot Camp-assistenten för att återskapa din disk till en enda partition, hämta en ny ISO-avbildning från Microsoft och försök installera Windows 10 igen.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: