Om du får felkod 0xc000000f eller 0xc0000225 när du installerar Windows 10

Läs om vad du ska göra om du får felkod 0xc000000f eller 0xc0000225 när du installerar Windows 10 på din Mac med Boot Camp.

De här felkoderna kan visas om det blir problem med ISO-avbildningsfilen som används för att installera Windows på din Mac.

Om du vill lösa problemet följer du först de här stegen för att ta bort Boot Camp-partitioner:

  1. Starta om din Mac-dator i macOS. 
  2. Öppna Skivverktyg.
  3. Klicka Partitionera i menyfältet i Skivverktyg. Om du ser en dialogruta som frågar om du vill lägga till en volym eller en partition, klicka på Partition.
  4. I grafen som visas väljer du OSXRESERVED och klickar på knappen ta bort (minus).
  5. I samma graf väljer du BOOTCAMP och klickar på knappen ta bort (minus).
    OSXRESERVED och BOOTCAMP är tomma partitioner som Boot Camp-assistenten skapade när den försökte installera.
  6. Klicka på Använd och klicka på Partitionera för att bekräfta.

Sedan hämtar du en ny ISO-avbildning från Microsoft och försöker installera Windows 10 igen.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: