Så här använder du automatisk korrigering och textförslag på din iPhone, iPad eller iPod touch

Läs om hur du använder automatisk korrigering, textförslag och textersättning så att du kan skriva med färre tryckningar. 

iPhone-skärm som visar hur du aktiverar automatisk korrigering 

Använda automatisk korrigering

Automatisk korrigering använder tangentbordets ordlista för att stavningskontrollera ord medan du skriver och korrigerar automatiskt felstavade ord åt dig. Du behöver bara börja skriva i ett textfält för att använda det. 

Så här kontrollerar du att inställningen är aktiverad: 

  1. Öppna appen Inställningar. 
  2. Tryck på Allmänt > Tangentbord. 
  3. Aktivera Automatisk korrigering. Automatisk korrigering är på som standard.

Använda textförslag

Med textförslag kan du skriva och slutföra hela meningar med bara några få tryckningar.

iPhone-skärm som visar textförslag

Medan du skriver visas alternativ för ord och fraser som du antagligen skulle skriva härnäst, baserat på tidigare konversationer, sätt att skriva och till och med webbplatser som du har besökt i Safari.

 

iPhone-skärm som visar tangentbordsinställningar för textförslag

Om du vill stänga av eller aktivera textförslag trycker du länge på den leende emojien eller globsymbolenglobsymbolen. Tryck på Tangentbordsinställningar och aktivera Förslag. Eller gå till Inställningar > Allmänt > Tangentbord och aktivera eller inaktivera Förslag.

 

iPhone-skärm som visar hur man använder textersättning 

Ställa in textersättning

Med textersättning kan du använda kortkommandon för att ersätta längre fraser. När du anger kortkommandot i ett textfält, ersätts det automatiskt med frasen. Om du till exempel skriver ”GM” ersätts det automatiskt av ”God morgon”. 

Hantera textersättning genom att trycka på Inställningar > Allmänt > Tangentbord> Textersättning. 

  • Om du vill lägga till en textersättning trycker du på knappen Lägg till symbolen plus och anger sedan din fras och ditt kortkommando. Tryck på Spara när du är klar. 
  • Om du vill ta bort en textersättning trycker du på Ändra, trycker på knappen Ta bort och trycker sedan på Radera. Spara ändringarna genom att trycka på Klar.

 

Publiceringsdatum: