Så här använder du automatisk korrigering och textförslag på iPhone, iPad eller iPod touch

Läs om hur du använder automatisk korrigering, textförslag och textersättning så att du kan skriva med färre tryckningar. 

Använda automatisk korrigering

Automatisk korrigering använder tangentbordets ordlista för att stavningskontrollera ord medan du skriver och korrigerar automatiskt felstavade ord åt dig. Du behöver bara börja skriva i ett textfält för att använda det. 

Så här kontrollerar du att inställningen är aktiverad: 

  1. Öppna appen Inställningar. 
  2. Tryck på Allmänt > Tangentbord. 
  3. Slå på Automatisk korrigering. Automatisk korrigering är på som standard.

aktivera diktering

Använda textförslag

Med textförslag kan du skriva och slutföra hela meningar med bara några få tryckningar.

textförslag

Medan du skriver visas alternativ för ord och fraser som du antagligen skulle skriva härnäst, baserat på tidigare konversationer, sätt att skriva och till och med webbplatser som du har besökt i Safari.

 

aktivera textförslag

Du kan slå av och på textförslag genom att trycka på och hålla ned emoji-symbol eller globsymbol. Tryck på Tangentbordsinställningar och aktivera Förslag. Eller gå till Inställningar > Allmänt > Tangentbord och aktivera eller inaktivera Förslag.

 

Ställa in textersättning

Med textersättning kan du använda kortkommandon för att ersätta längre fraser. När du anger kortkommandot i ett textfält, ersätts det automatiskt med frasen. Om du till exempel skriver ”GM” ersätts det automatiskt av ”God morgon”. 

Hantera textersättning genom att trycka på Inställningar > Allmänt > Tangentbord> Textersättning. 

  • Lägg till en textersättning genom att trycka på plussymbol och sedan ange din fras och ditt kortkommando. Tryck på Spara när du är klar. 
  • Om du vill ta bort en textersättning trycker du på Ändra, sedan på raderasymbol och därefter på Radera. Spara ändringarna genom att trycka på Klar.

använda textersättning

Läs mer

Läs om tangentborden på iPhone, iPad eller iPod touch. Du kan till exempel byta mellan internationella tangentbord, använda tangentbord från tredje part och ändra språk.

Publiceringsdatum: