Så här använder du automatisk korrigering och textförslag på iPhone, iPad eller iPod touch

Läs om hur du använder automatisk korrigering, textförslag och textersättning så att du kan skriva med färre tryckningar. 

Använda automatisk korrigering

Atomatisk korrigering använder tangentbordets ordlista för att stavkolla ord när du skriver och automatiskt korrigera felstavade ord åt dig. Du behöver bara börja skriva i ett textfält för att använda det. 

Så här kontrollerar du att inställningen är aktiverad: 

  1. Öppna appen Inställningar. 
  2. Tryck på Allmänt > Tangentbord. 
  3. Slå på Automatisk korrigering. Automatisk korrigering är på som standard.

Alternativ för automatisk korrigering på skärmen Tangentbord

Använda textförslag

Med Textförslag kan du skriva och slutföra hela meningar med bara några få tryck.

Skärmen Meddelanden

Medan du skriver dyker det upp förslag på ord och fraser som du troligtvis vill använda, baserat på hur och vad du skrivit tidigare och vilken stil du brukar använda. 

 

Skärmen Meddelanden

Du kan slå av och på textförslagen genom att trycka och hålla ned emoji-symbol eller globsymbol och sedan trycka på Förslag. Eller gå till Inställningar > Allmänt > Tangentbord > Förslag.

 

Ställa in textersättning

Med textersättning kan du använda kortkommandon för att ersätta längre fraser. När du anger kortkommandot i textfältet ersätter frasen det automatiskt. Om du till exempel skriver ”GM” ersätts det automatiskt av ”God morgon”. 

Hantera textersättning genom att trycka på Inställningar > Allmänt > Tangentbord> Textersättning. 

  • Lägg till en textersättning genom att trycka på plussymbol och sedan ange din fras och ditt kortkommando. Tryck på Spara när du är klar. 
  • Ta bort en textersättning genom att trycka på Ändra, trycka på minussymbol och sedan trycka på Radera. Spara ändringarna genom att trycka på Klar.

Textersättningsskärm – BRB, GM, GB

Läs mer

Läs om tangentborden på iPhone, iPad eller iPod touch. Du kan till exempel byta mellan internationella tangentbord, använda tangentbord från tredje part och ändra språk.

Publiceringsdatum: