Så här använder du delad skärm i Safari på din iPad

När din iPad är i liggande läge kan du använda Split View i Safari för att se två webbplatser samtidigt.

Kom igång

Använda Split View i Safari

  1. Lägg iPad i liggande läge.
  2. Öppna Safari.
  3. Gör ett av följande för att se två webbsidor samtidigt:
    • Öppna länken i Split View: Tryck och håll ned länken och dra den sedan till höger sida av skärmen.
    • Öppna en tom sida i Split View: Tryck och håll ned  och tryck sedan på Öppna nytt fönster.
    • Flytta en flik till andra sidan i Split View: Dra fliken till höger eller vänster i Split View.

Om du vill lämna Split View trycker du på och håller ned  och sedan trycker du på Slå ihop alla fönster eller Stäng alla [antal] flikar. Du kan även trycka  för att stänga enskilda flikar.

Läs mer om Split View och andra multitasking-funktioner på din iPad.

Publiceringsdatum: