Dela upp och flytta tangentbordet på din iPad

Du kan använda delat tangentbord på din iPad och flytta det upp eller ned på skärmen för att göra det lättare att skriva.

Dela tangentbordet

  1. Öppna en app och tryck i ett textfält.
  2. Håll fingret på i tangentbordets nedre högra hörn.
  3. Dra uppåt och tryck på Dela.

Det delade tangentbordet är inte tillgängligt på iPad Pro (12,9 tum) eller iPad Pro 11 tum.

Slå ihop ett delat tangentbord

  1. Tryck på ett textfält.
  2. Håll fingret på i tangentbordets nedre högra hörn.
  3. Dra uppåt och tryck på Slå ihop.

Om du vill stänga av Delat tangentbord väljer du Inställningar > Allmänt > Tangentbord > Delat tangentbord.

Flytta tangentbordet

Du kan koppla loss tangentbordet från skärmens nedre del och flytta det till en annan del av skärmen. Gör så här:

  1. Håll intryckt.
  2. Dra uppåt och tryck på Lösgör.
  3. Håll fingret lätt på och dra sedan genast tangentbordet upp eller ned på skärmen.

Du kan också flytta ett delat tangentbord uppåt eller nedåt på skärmen. Håll fingret lätt på och dra sedan genast tangentbordet upp eller ned på skärmen.

Om du vill flytta ett fullständigt tangentbord tillbaka till nedre delen av skärmen håller du fingret på , drar uppåt och trycker på Docka.

Om du vill slå ihop ett delat tangentbord och flytta tillbaka det till nedre delen av skärmen håller du ned fingret på , drar uppåt och trycker på Docka och Slå ihop.

Publiceringsdatum: