Så här ställer du in och hanterar alarm på iPhone

Lär dig hur du ställer in och redigerar ett alarm, låter Siri ställa in alarm åt dig och hålla koll på när du lägger dig.

Du kan göra om din iPhone till en väckarklocka med appen Klocka. Öppna bara appen Klocka från hemskärmen eller Kontrollcenter. Du kan också be Siri ställa in ett alarm åt dig.

 

     

Ställa in ett alarm

 1. Öppna appen Klocka och tryck sedan på fliken Alarm.
 2. Tryck på .
 3. Ställ in en tid för alarmet. Du kan även välja ett av följande alternativ:
  • Upprepa: Tryck för att ställa in ett återkommande alarm.
  • Etikett: Tryck för att namnge alarmet.
  • Ljud: Tryck för att välja ett ljud som spelas upp när alarmet låter.
  • Snooze: Aktivera för att visa ett snooze-alternativ när alarmet låter.
 4. Tryck på Spara.

Ställa in alarmets volym

Tryck på Inställningar > Ljud och haptik. Under Ringsignal och påminnelser drar du reglaget till vänster eller höger. När du drar spelas en påminnelse upp så att du kan höra hur volymen ändras. Om du använder volymknapparna på sidan av din iPhone ändrar det inte alarmets volym om du inte aktiverar Ändra med knappar. 

     

Be Siri att ställa in ett alarm

Här följer några exempel på vad du kan fråga:

 • ”Väck mig i morgon klockan 6.30.”
 • ”Vilka alarm har jag inställda?”
 • ”Ställ in mitt alarm för Jobb.”

     

Redigera eller ta bort ett alarm

Så här redigerar du ett alarm:

 1. Öppna appen Klocka och tryck på fliken Alarm.
 2. Tryck på Ändra i det övre vänstra hörnet.
 3. Tryck på alarmet, gör ändringarna och tryck på Spara.

Så här raderar du ett alarm:

 • Svep till vänster över alarmet och tryck på Radera.
 • Tryck på Ändra, tryck på  och tryck sedan på Radera.
 • Tryck på Ändra, tryck på alarmet och tryck sedan på Radera alarm.

Ha koll på sömnen med Läggdags

Med Läggdags kan du ställa in den tid du vill avsätta för sömn varje natt. Appen Klocka påminner dig om när det är läggdags och väcker dig med ett alarm. 

Lär dig att ställa in Läggdags i appen Klocka.

Få hjälp med alarm

Stör ej och reglaget för ringsignal/ljud påverkar inte alarmljudet. Om du ställer in reglaget för ringsignal/ljud på tyst läge eller aktiverar Stör ej är alarmet fortfarande aktiverat.

Om du har ett alarm som inte aktiveras eller är för tyst, eller om din iPhone endast vibrerar kontrollerar du följande:

 • Ställ in volymen på din iPhone. Om alarmvolymen är för låg eller hög justerar du den genom att trycka uppåt eller nedåt på volymknappen. Du kan också gå till Inställningar > Ljud och haptik och dra reglaget under Ringsignal och påminnelser.
 • Om alarmet endast vibrerar kontrollerar du att alarmljudet inte är inställt på Inget. Öppna appen Klocka och tryck på fliken Alarm. Tryck sedan på Ändra. Tryck på alarmet, tryck sedan på Ljud och välj ett ljud.
 • Om du använder iOS 11 eller senare och ansluter hörlurar eller högtalare till din iPhone, spelas alarmet upp med en inställd volymnivå via de inbyggda högtalarna på din iPhone samt via trådbundna hörlurar och högtalare. Det spelas inte upp genom trådlösa hörlurar eller högtalare.

Det rekommenderas inte att justera tiden på iPhone manuellt i Inställningar för att ändra appbeteenden, till exempel för en speltimer, eftersom det kan påverka alarmen.

Publiceringsdatum: