Så här ställer du in och hanterar alarm på din iPhone

Läs om hur du ställer in och redigerar ett alarm, låter Siri ställa in alarm åt dig och håller koll på när du lägger dig.

Du kan göra om din iPhone till en väckarklocka med appen Klocka. Öppna bara appen Klocka från hemskärmen eller Kontrollcenter. Du kan också be Siri ställa in ett alarm åt dig.

 

Så här ställer du in ett alarm

 1. Öppna appen Klocka och tryck sedan på fliken Alarm.
 2. Tryck på .
 3. Ställ in en tid för alarmet. Du kan även välja ett av följande alternativ:
  • Upprepa: Tryck för att ställa in ett återkommande alarm.
  • Etikett: Tryck för att namnge alarmet.
  • Ljud: Tryck för att välja ett ljud som spelas upp när alarmet låter.
  • Snooze: Aktivera för att visa ett snooze-alternativ när alarmet låter.
 4. Tryck på Spara.

Ställa in alarmets volym

Gå till Inställningar > Ljud och haptik. Under Ringsignal och påminnelser drar du reglaget till vänster eller höger för att ställa in volymen. När du drar spelas en påminnelse upp så att du kan höra hur volymen ändras. Aktivera Ändra med knappar för att använda volymknapparna på din enhet för att ändra volymen på alarmet. Om alarmet är för lågt eller tyst läser du om vad du ska göra.

Så här ber du Siri ställa in ett alarm

Här följer några exempel på vad du kan fråga:

 • ”Väck mig i morgon klockan 6.30.”
 • ”Vilka alarm har jag inställda?”
 • ”Ställ in mitt alarm för Jobb.”

Så här redigerar du eller raderar ett alarm

Så här redigerar du ett alarm:

 1. Öppna appen Klocka och tryck på fliken Alarm.
 2. Tryck på Ändra i det övre vänstra hörnet.
 3. Tryck på alarmet, gör ändringarna och tryck på Spara.

Så här raderar du ett alarm:

 • Svep till vänster över alarmet och tryck på Radera.
 • Tryck på Ändra, tryck på  och tryck sedan på Radera.
 • Tryck på Ändra, tryck på alarmet och tryck sedan på Radera alarm.

Så här dokumenterar du när du lägger dig

Med Läggdags kan du ställa in den tid du vill avsätta för sömn varje natt, så påminner appen Klocka dig om när det är läggdags och låter dig vakna till ett alarm. 

Se hur du kan ställa in Läggdags i appen Klocka.

Få hjälp med alarm

Stör ej och reglaget för ringsignal/ljud påverkar inte alarmljudet. Om du ställer in reglaget för ringsignal/ljud på tyst läge eller aktiverar Stör ej är alarmet fortfarande aktiverat.

Om du har ett alarm som inte aktiveras eller är för tyst, eller om din iPhone endast vibrerar kontrollerar du följande:

 • Ställ in volymen på din iPhone. Om alarmvolymen är för låg eller hög justerar du den genom att trycka uppåt eller nedåt på volymknappen. Du kan också gå till Inställningar > Ljud och haptik och dra reglaget under Ringsignal och påminnelser.
 • Om alarmet endast vibrerar kontrollerar du att alarmljudet inte är inställt på Inget. Öppna appen Klocka och tryck på fliken Alarm. Tryck sedan på Ändra. Tryck på alarmet, tryck sedan på Ljud och välj ett ljud.
 • Om du använder iOS 11 eller senare och ansluter hörlurar eller högtalare till din iPhone, spelas alarmet upp med en inställd volymnivå via de inbyggda högtalarna på din iPhone samt via trådbundna hörlurar och högtalare. Det spelas inte upp genom trådlösa hörlurar eller högtalare.

Det rekommenderas inte att justera tiden på din iPhone manuellt i Inställningar för att ändra appbeteenden, till exempel för en speltimer, eftersom det kan påverka alarmen.

Publiceringsdatum: