Om text i typsnittet Osaka ser avklippt ut i iPhoto-projekt

Typsnittet Osaka används i vissa iPhoto-böcker, kort och kalenderteman. Om du inte har hämtat Osaka i macOS Sierra kan text som använder det här typsnittet se avklippt ut. 

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

iPhoto uppmanar dig inte att hämta Osaka om det saknas. Du löser problemet genom att hämta Osaka från Typsnittsbok.

Publiceringsdatum: