Om det visas ett meddelande om att datorn har upptäckt ett potentiellt problem

Skicka information till Apple för att förbättra stabiliteten och säkerheten hos Mac-datorer.

Det här meddelandet visas om den fasta mjukvaran som installerats på Mac-datorn skiljer sig från den som förväntas av macOS. Fast mjukvara är mjukvara som gör så att Mac-hårdvaran fungerar tillsammans med operativsystemet. Fast mjukvara som skadats eller ändrats kan påverka stabiliteten och säkerheten för datorn.

Från och med macOS High Sierra 10.13 kontrollerar Mac-datorn regelbundet om den fasta mjukvaran har ändrats och frågar om du vill skicka information om dessa förändringar till Apple.
 Om det visas ett meddelande om att datorn har upptäckt ett potentiellt problem klickar du på Skicka till Apple om du vill skicka information om förändringen av den fasta mjukvaran till Apple. Du kan klicka på Visa rapport först för att få information om vad som skickas. Du kan även klicka på Skicka inte för att hoppa över steget och avfärda meddelandet.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: