Om ”Ditt iPhone-batteri kan behöva service” visas

Läs om vad du kan göra om det här meddelandet visas i Inställningar > Batteri.

Vad meddelandet anger

På en iPhone med iOS 10.2.1 till iOS 11.2.6 kan följande meddelande visas i Inställningar > Batteri: ”Ditt iPhone-batteri kan behöva service”.

Om din iPhone har iOS 11.3 eller senare läser du iPhone-enhetens batteri och prestanda om du vill veta mer om hur du kontrollerar batteriets hälsa.

Batteriinställningar i iPhone

Varför meddelandet visas

Med hjälp av diagnostikverktygen i iOS har vi upptäckt att batteriet i din iPhone kanske behöver bytas. När ett batteri närmar sig slutet av sin livslängd minskar laddningen och förmågan att ge ström. Då kan batteriet behöva laddas oftare och din iPhone kan stängas av oväntat.

Det här är inte ett säkerhetsproblem, men du kan behöva byta ut batteriet. Du kan fortsätta använda din iPhone tills du har kontrollerat batteriet. Under tiden kan du lägga märke till att det tar längre tid att starta appar, att bildfrekvensen är lägre när du rullar och andra former av försämrade prestanda.

Alla uppladdningsbara batterier är förbrukningsvaror med en begränsad livslängd. Så småningom behöver de service eller måste återvinnas. Det finns olika faktorer som kan påverka prestanda och livslängd för enhetens batteri, som antalet laddningscykler, batteriets kemiska ålder och exponering för extrem värme eller kyla. Läs mer om att maximera batteritiden och batteriets livslängd.

Få mer hjälp

Om du behöver hjälp med ett batteribyte kontaktar du Apple-supporten för att få servicealternativ.

Apples ettåriga garanti, AppleCare+ och konsumentköplagen ger rätt till service av ett defekt batteri. Om du inte har rätt till service för ditt batteri erbjuder Apple ett batteribyte mot en avgift.

* En del batterier som är förfalskade eller kommer från tredje part är felaktigt konstruerade och kan orsaka säkerhetsproblem. Vi rekommenderar att du besöker en Apple Store-butik eller en auktoriserad Apple-servicepartner så att du är säker på att du får ett originalbatteri från Apple. 

Publiceringsdatum: