Om kernel_task använder en stor procentandel av Mac-datorns processor

En av funktionerna för kernel_task-processen är att hjälpa till att hantera processorns temperatur.

Aktivitetskontroll kan visa en process med namnet kernel_task som använder en stor procentandel av processorn, och du kan då märka att fläkten är mycket aktiv. 

En av funktionerna för kernel_task är att hjälpa till att reglera temperaturen genom att göra processorn mindre tillgänglig för processer med hög processoranvändning. Kernel_task reagerar med andra ord på förhållanden som gör att processorn blir för varm även om inte Mac-datorn också känns varm. Den orsakar inte själv de förhållandena. När temperaturen i processorn sjunker sänker kernel_task automatiskt sin aktivitetsnivå.

Publiceringsdatum: