Så här använder du Escape-knappen på MacBook Pro med Touch Bar

Läs om hur du använder knappen Esc (Escape) eller alternativen till den på en MacBook Pro med Touch Bar.

MacBook Pro (15 tum, 2016) och senare och MacBook Pro (13 tum, 2016, fyra Thunderbolt 3-portar) och senare har Touch Bar, som ändras automatiskt beroende på vilket program du använder, så att du får relevanta, välbekanta verktyg och reglage. På dessa modeller visas Esc-knappen på vänster sida av Touch Bar, på samma plats som Esc-tangenten har på vanliga tangentbord. MacBook Pro (16 tum, 2019) har en särskild Esc-tangent, separat från Touch Bar.


 

Ibland täcker verktyg i Touch Bar tillfälligt Esc-knappen:

Om du trycker på  eller knappen Klar visas Esc igen.

Så här använder du en annan tangent som Esc

Du kan välja att en fysisk tangent ska ha samma funktion som Esc, tillfälligt eller permanent:

  1. Välj Apple-menyn () > Systeminställningar.
  2. Välj Tangentbord.
  3. Klicka på Specialtangenter i Tangentbordsinställningar.
  4. Välj en annan tangent som ska ha samma funktion som Esc med hjälp av en av popupmenyerna.

Om du till exempel väljer Escape till höger om etiketten för kontrolltangenten (^) får du samma resultat när du trycker på kontrolltangenten som när du trycker på Esc: öppna menyer stängs och om du trycker på kontroll-alternativ-kommando visas fönstret Tvångsavsluta program.

Du kan återställa tangentbordet till ursprungsinställningarna genom att klicka på Återställ förval.

Så här tvångsavslutar du appar med Esc-alternativ

Du är inte säkert att du kan använda Esc-knappen i Touch Bar om appen som du använder inte svarar.

Om du behöver använda Esc för att tvångsavsluta en app kan du växla till en annan app och prova med alternativ-kommando-esc. Du kan även välja Apple-menyn > Tvångsavsluta.

Om det inte fungerar eller om Touch Bar inte svarar i någon app startar du om din Mac. Välj Apple-menyn > Starta om. Om din Mac inte svarar trycker du på och håller ned Touch ID (strömbrytaren) tills din Mac stängs av.

Använda Esc i Windows

När du använder Boot Camp för att köra Windows 10 på din Mac är Esc på samma ställe på Touch Bar som när du använder macOS.

Du kan även komma åt Esc via Windows skärmtangentbord. Från Windows-menyn klickar du på menyobjektet Windows Ease of Access. Välj sedan skärmtangentbord.

Publiceringsdatum: