Ta och redigera Live Photos-bilder

Ta bilder som väcks till liv när du rör vid dem. Du kan sedan välja en annan huvudbild, lägga till en rolig effekt, redigera din Live Photo-bild och dela med din familj och dina vänner.

Med Live Photo-bilder spelar iPhone-enheten in vad som händer 1,5 sekunder före och efter att du tar en bild. Du får mer än bara en bra bild, du fångar ett ögonblick med rörelse och ljud. Du tar en Live Photo-bild på samma sätt som en vanlig bild.

Så tar du en Live Photo-bild

 1. Öppna appen Kamera.
 2. Se till att kameran är inställd på bildläge och att Live Photos är aktiverat. När det är aktiverat ser du Live Photo-knappen  högst upp i Kameran.
 3. Håll din enhet* stilla.
 4. Tryck på slutarknappen .

Live Photos är aktiverat som standard. Du kan stänga av Live Photos tillfälligt eller permanent.

Så hittar och spelar du upp dina Live Photo-bilder

 1. Öppna appen Bilder.
 2. Tryck på fliken Album.
 3. Bläddra ned till Medietyper och tryck på Live Photo-bilder.
 4. Tryck på en av bilderna för att öppna den.
 5. Tryck och håll på skärmen för att spela upp Live Photo-bilden.

Du kan även visa din Live Photo-bild varje gång du låser upp din enhet. Du behöver bara ställa in den som bakgrundsbild för låst skärm.

Så ändrar du referensbild

 1. Öppna Live Photo-bilden.
 2. Tryck på Redigera.
 3. Tryck på knappen Live Photos .
 4. Flytta reglaget för att ändra ramen.
 5. Släpp fingret och tryck sedan på Gör till referensbild.
 6. Tryck på Klar.

Du kan även slå av och på Live Photo-effekten. När du redigerar en Live Photo-bild trycker du på knappen LIVE högst upp på skärmen för att slå på och av Live Photo.

Så lägger du till Live Photo-bildeffekter

 1. Öppna Live Photo-bilden.
 2. Svep uppåt tills du ser Effekter.
 3. Välj Loopa, Studsa eller Lång exponering.

Loopa: Omvandla en Live Photo-bild till en videoloop. Välj en bild själv eller hitta en i fliken För dig för att se bilder som kan bli bra loopar.

Studsa: Gör så att din Live Photo-bild studsar fram och tillbaka. Titta på Live Photo-bilden som den spelades in, och spela direkt upp den omvänt.

Lång exponering: Fånga tidens och rörelsernas element. Skapa vackra effekter som tidigare endast var möjliga på en DSLR-kamera. Fyrverkerier blir ljusa streck på natthimlen. Ett vattenfall blir magiskt suddigt.

Så redigerar du Live Photo-bilder

 1. Öppna appen Bilder och tryck på fliken Bilder.
 2. Tryck på Live Photo-bilden som du vill redigera.
 3. Tryck på Redigera och gör sedan dina ändringar.
 4. När du är färdig trycker du på Klar.

Om du redigerar din Live Photo-bild i en tredjepartsapp kan dina Live Photo-effekter försvinna.

Så delar du dina Live Photo-bilder

 1. Öppna bilden som du vill dela och tryck sedan på knappen Dela .
 2. Om du vill dela stillbilden och inte Live Photo-videon trycker du på Live i det övre vänstra hörnet.
 3. Välj hur du vill dela bilden. Observera att om du delar via Mail skickas Live Photo-bilden som en stillbild.

När du tar emot en Live Photo-bild på din iPhone, iPad eller iPod touch i Meddelanden trycker du på bilden för att öppna den, och trycker sedan hårt och håller ned för att se hur den blir levande.

Om du använder Meddelanden på din Mac öppnar du Live Photo-bilden genom att dubbelklicka på den. Live Photo-bilden spelas en gång. Spela upp den igen genom att klicka på LIVE-knappen längst ned till vänster om bilden.

Så slår du av Live Photos

Tryck på Live Photo-knappen för att slå av Live Photos. Ett snedstreck över Live Photo-knappen betyder att funktionen är av.

Kamera-appen slår automatiskt på Live Photos igen. Om du vill stänga av Live Photos permanent följer du dessa steg:

 1. Öppna appen Inställningar.
 2. Tryck på Kamera > Förvalsinställningar.
 3. Se till att reglaget bredvid Live Photos är av.

Läs mer

Lär dig, skapa och bli inspirerad. Gå med i praktiskt inriktade sessioner varje dag i Apple Store. Hitta Today at Apple-evenemang nära dig.

Publiceringsdatum: