Om ett felmeddelande om att det inte finns några bilder när du installerar Windows 10

Lär dig vad du ska göra om det visas ett felmeddelande om att det inte finns några avbilder när du installerar Windows 10 Anniversary Update på Mac-datorn med Boot Camp.

Felmeddelandet kan visas efter att du har angett licensnyckeln om du använder en USB 3-flashenhet för att installera Windows 10 Anniversary Update.

Testa något av följande alternativ för att åtgärda problemet:

  • Överför diskavbildsfilen (ISO) för Windows 10 Anniversary Update till en USB 2-flashenhet och försök installera igen.
  • Använd en Windows 10-ISO som inte är Anniversary Update med en USB 3-flashenhet.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: