Lägga till ett personligt Apple-ID som medarbetare i en hanterad iTunes U-kurs

Du kan använda ditt personliga Apple-ID för att skapa och ändra hanterade iTunes U-kurser.

Innan du börjar

Om du vill använda ett personligt Apple-ID för att skapa och ändra hanterade iTunes U-kurser måste din institution:

 • Ha en aktiv Apple School Manager-organisation. 
 • Skapa och tillhandahålla hanterade Apple-ID:n till lärarna.
 • Ha en offentlig iTunes U-webbplats.

Lägga till ett personligt Apple-ID som en kursmedarbetare

Innan du kan lägga till ditt personliga Apple-ID som en kursmedarbetare måste du följa dessa steg:

 1. Skicka en kopia av alla iTunes U-kurser till ditt hanterade Apple-ID.
 2. Logga in på Kurshanteraren eller iTunes U för iOS och godkänna inbjudan med det hanterade Apple-ID:t.
 3. Länka din offentliga iTunes U-webbplats med din Apple School Manager-organisation.
 4. Bjud in (lägg till) personliga Apple-ID:n som tillhör administratörer eller medarbetare i Public Site Manager att bli kursmedarbetare på dina hanterade iTunes U-kurser.

Du kan sedan bjuda in ditt personliga Apple-ID som kursmedarbetare. När ditt personliga Apple-ID har lagts till som kursmedarbetare kan du använda det för att undervisa i kurser som du skapat med Apple School Manager. 

Länka din iTunes U-offentliga plats med din Apple School Manager-organisation

Din it-administratör behöver endast länka din offentliga iTunes U-webbplats till din Apple School Manager-organisation en gång. Be it-administratören följa dessa steg för att länka din offentliga iTunes U-webbplats till din Apple School Manager-organisation:

 1. Gå till school.apple.com.
 2. Logga in med ditt Administratörs- eller Site Manager-hanterade Apple-ID.
 3. Välj iTunes U från den vänstra panelen.
 4. Klicka på Förfrågan för att använda Public Site Manager. Om du inte redan har en offentlig webbplats skapas en ny.
 5. Klistra in URL:n i din offentliga iTunes U-webbplats, om du har den tillgänglig. (Det här steget är valfritt.)
 6. Klicka på Förfrågan.
Publiceringsdatum: