Nyheter i Numbers för iPhone och iPad

Läs mer om de nya funktionerna i Numbers 12.2 för iOS och iPadOS.

Se den senaste aktiviteten

Håll dig uppdaterad om allas senaste aktiviteter i kalkylblad som ni samarbetar kring och få aviseringar när andra ansluter, kommenterar eller gör ändringar.

Läs mer

Samarbeta i Meddelanden

Du kan enkelt dela och se uppdateringar om ditt kalkylblad i Meddelanden. Skicka ett meddelande eller starta ett FaceTime-samtal direkt från ett kalkylblad när du samarbetar.

Nya funktioner

Jämför värden och kombinera text med nya funktioner, inklusive BITAND, BITOR, BITXOR, BITLSHIFT, BITRSHIFT, ISOWEEKNUM, CONCAT, TEXTJOIN och SWITCH.

Ändrat verktygsfält

Infoga objekt snabbt, hitta inställningar och kom åt dina favoritverktyg med det anpassningsbara verktygsfältet i Numbers på iPad.*

Och mer:

 • Hitta vanliga åtgärder som skriv ut, byt namn och mer i den nya dokumentmenyn på iPad.*
 • Arbeta i flera kalkylblad enklare med Blickfång på iPad-modeller som stöds.*
 • Ta automatiskt bort en bilds bakgrund för att isolera motivet.*
 • Se förslag för automatisk komplettering som baseras på innehållet i andra celler i samma kolumn.
 • Anpassa diagram med ytterligare reglage för färger, linjer och nummerformat.

Få fullständiga steg-för-steg-instruktioner och information om alla funktioner i Numbers:

Numbers Användarhandbok för iPhone

Numbers Användarhandbok för iPad

* iOS 16 eller iPadOS 16 krävs


Nyheter i Numbers 12.1 för iPhone och iPad

 • Förbättrad prestanda vid infogning av rader och kolumner i stora tabeller.


Nyheter i Numbers 12.0 för iPhone och iPad

 • Kopiera en ögonblicksbild av tabellceller utan formler, kategorier eller gömda värden.
 • Ändra teckenstorlek mer exakt med upp till två decimaler.
 • Skapa formler och fyll i celler med Autofyll med hjälp av VoiceOver.


Nyheter i Numbers 11.2 för iPhone och iPad

 • Använd pivottabeller för att snabbt kunna sammanfatta, gruppera och ordna om data för att utforska mönster och trender.
 • Använd radardiagram för att jämföra flera variabler visuellt för att visa likheter och skillnader i dina data.
 • Hitta och dubblera inlägg och unika värden i dina data med förbättrade filter och använd omdesignade snabbfilter för att enkelt visa eller dölja rader som matchar ett specifikt värde.
 • Dra och släpp för att kopiera text, bilder och andra objekt mellan appar på iPhone.1
 • Flexibelt samarbete gör att deltagare kan lägga till andra i ett delat kalkylblad.2
 • Med direktöversättning kan du översätta markerad text för upp till elva språk och lägga till översättningen i ditt kalkylblad med ett tryck.2
 • Ljudgraf gör diagram tillgängliga för personer med synnedsättning genom att spela upp en ton som ändrar tonhöjd för att representera olika värden.2

1. iOS 15 krävs
2. iOS 15 eller iPadOS 15 krävs


Nyheter i Numbers 11.1 för iPhone och iPad

 • Länka till webbsidor, e-postadresser och telefonnummer från objekt som former, linjer, bilder, teckningar eller textrutor.
 • Stöd för samarbete på formulär i delade kalkylblad.
 • Lärare som använder appen Skolarbete för att tilldela aktiviteter i Numbers kan nu se elevernas framsteg, till exempel hur lång tid de har använt.


Nyheter i Numbers 11.0 för iPhone och iPad

 • Justera objektens utseende och placering med de nya redigeringsreglagen i Ordningsgranskaren.
 • Ange exakta värden för textstorlek, avstånd, tabellstorlek och annat med knappsatser på skärmen.
 • Lägg till eller ta bort objekt eller tabellceller från en markering genom att trycka på eller dra över dem.
 • Ett nytt alternativ i Mer > Inställningar > Ändring för att alltid öppna kalkylblad i redigeringsläget.
 • Lägg till telefonnummerlänkar i tabellceller, textobjekt och former.
 • Exportera ditt kalkylblad till Microsoft Excel utan kalkylbladet med en sammanfattning.
 • Stöd för Handskrift för portugisiska, franska, italienska, tyska och spanska.*

* Kräver iPadOS 14.5

Publiceringsdatum: