Använd brevlådor för att ordna e-postmeddelanden på iPhone, iPad och iPod touch

Med Mail kan du skapa brevlådor för att ordna dina e-postmeddelanden, eller använda smarta brevlådor som sorterar e-post automatiskt. Du kan också skapa genvägar för brevlådor, ändra ordning på dem med mera.

Vad är en brevlåda?En brevlåda är en mapp som du kan använda för att sortera din e-post. I appen Mail kan du använda standardbrevlådor, som Inkorgen, Skickade, Utkast och Skräppost, eller skapa egna brevlådor. Om du vill att appen Mail ska sortera dina e-postmeddelanden automatiskt kan du också använda smarta brevlådor.

Öppna Mail och gå till listan Brevlådor för att hitta, skapa och hantera brevlådor. Om du är i Inkorgen kan du trycka på  i övre högra hörnet för att visa listan Brevlådor.

Smarta brevlådor

Sortera e-post automatiskt med smarta brevlådor

I en smart brevlåda samlas all e-post som uppfyller vissa kriterier, som olästa meddelanden eller meddelanden från viktiga personer, så att du har dem på ett ställe. Appen Mail skapar automatiskt smarta brevlådor som du kan använda.

Tryck på Ändra i det övre högra hörnet av listan Brevlådor för att visa eller dölja smarta brevlådor. Tryck sedan på de smarta brevlådor du vill se och tryck på Klar.

Tryck på en smart brevlåda, till exempel Idag, för att visa meddelanden som uppfyller det kriteriet.

Skapa egna brevlådor

Skapa egna brevlådor

Skapa egna brevlådor för att sortera dina meddelanden i kategorier som arbete, familj med mera. Så här gör du:

 1. Tryck på Ändra i övre högra hörnet i listan Brevlådor och tryck sedan på Ny brevlåda. 
 2. Namnge din brevlåda. Om du har mer än ett e-postkonto i enheten trycker du på Brevlådeplats och väljer i vilket konto du vill skapa en brevlåda.
 3. Tryck på Spara och sedan på Klar.

Nu kan du se din nya brevlåda i listan Brevlådor under det konto där du sparade den. Du kan också skapa en genväg till en egen brevlåda så att du hittar den högst upp i listan Brevlådor.

Flytta e-postmeddelanden till en brevlåda

När du har skapat en egen brevlåda kan du flytta e-post till den. Gör så här:

Flytta ett e-postmeddelande

Flytta ett e-postmeddelande

Svep till vänster över ett meddelande i Inkorgen och tryck på Mer. Tryck på Flytta meddelande och välj en brevlåda att flytta meddelandet till.
 

Flytta flera e-postmeddelanden

Flytta flera e-postmeddelanden

Tryck på Ändra i övre högra hörnet i Inkorgen. Tryck på e-postmeddelandena, tryck på Flytta och välj en brevlåda att flytta dem till.
 

Använda 3D Touch

Använda 3D Touch

Håll fingret* på ett meddelande i Inkorgen. Svep sedan uppåt och tryck på Flytta meddelande. Välj sedan en brevlåda att flytta meddelandet till.
 

*3D Touchär tillgängligt på iPhone 6s och senare.

Hantera brevlådor

Öppna brevlådor snabbt genom att skapa genvägar till dem, ändra ordning på dem och ta bort de brevlådor du inte vill ha.

Lägga till genvägar

Lägg till en genväg till egna brevlådor

Du kan skapa en genväg till brevlådor du har skapat så att du hittar dem lätt högst upp i listan Brevlådor.

 1. Tryck på Ändra i övre högra hörnet i listan Brevlådor.
 2. Rulla ned och tryck på Lägg till brevlåda. 
 3. Tryck på en brevlåda som du vill skapa en genväg till. Om du har flera konton trycker du på det konto som brevlådan finns i och trycker på brevlådan.
 4. Tryck på Klar.

Ändra ordning på brevlådor

Ändra ordning på brevlådor i listan Brevlådor

 1. Tryck på Ändra i övre högra hörnet i listan Brevlådor.
 2. Håll fingret på ändra om bredvid brevlådan och dra den uppåt eller nedåt i listan.
 3. Tryck på Klar.

Ta bort en brevlåda

Ta bort en egen brevlåda

När du tar bort en egen brevlåda raderas alla e-post-meddelanden i den från ditt konto. Du kan flytta meddelandena till en annan brevlåda innan du tar bort brevlådan.

Så här tar du bort en brevlåda:

 1. Öppna listan Brevlådor och tryck på Ändra i övre högra hörnet.
 2. Tryck på den brevlåda du vill ta bort.
 3. Tryck på Radera brevlåda.
 4. Tryck på Radera och sedan på Klar.

Du kan bara ta bort egna brevlådor.

Gör mer med dina e-postmeddelanden

Publiceringsdatum: