Ändra textstorleken eller zoomningsnivån för webbsidor i Safari

I Safari 10 på macOS Sierra kan du justera textstorleken eller zoomningsnivån för att bättre se webbsidor.

Ändra textstorleken

Du kan öka eller minska endast textstorleken på sidor du visar i Safari på macOS Sierra. Safari kommer ihåg dina inställningar tills du rensar din historik. 

  • Tryck på alternativ-kommando-plustecken (+) för att öka textstorleken
  • Tryck på alternativ-kommando-minustecken (-) för att minska textstorleken

Eller så kan du gå till menyn Innehåll och hålla ned alternativtangenten medan du väljer Öka textstorleken eller Minska textstorleken.

Ändra zoomningsnivån

Du kan öka eller minska zoomningsnivån – såväl för text som för bilder – på sidor som du besöker i Safari på macOS Sierra. Safari kommer ihåg dina inställningar tills du rensar din historik. 

  • Tryck på kommando-plustecken (+) för att öka zoomningsnivån
  • Tryck på kommando-minustecken (-) för att minska zoomningsnivån

Eller gå till menyn Innehåll och välj Zooma in eller Zooma ut.

Rensa historiken för att nollställa textstorleken och zoomningsnivån

När du rensar historiken i Safari återgår webbplatsen till den förvalda textstorleken eller zoomningsnivån.

Välj Rensa historik i menyn Historik. Klicka sedan på Rensa historik igen.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: