Byt från tvåstegsverifiering till tvåfaktorsautentisering

Tvåfaktorsautentisering är ett extra säkerhetslager för ditt Apple-ID. Det är framtaget för att säkerställa att du är den enda personen som kan komma åt ditt konto, även om någon annan känner till ditt lösenord.

Tvåfaktorsautentisering är vår mest avancerade kontosäkerhet. Det är enkelt att använda och krävs för att använda vissa av de senaste funktionerna i iOS, macOS och iCloud. Om du använder tvåstegsverifiering uppdaterar vi automatiskt ditt konto när du loggar in på iOS 11 eller senare eller macOS High Sierra eller senare. Du kan även byta manuellt från tvåstegsverifiering till tvåfaktorsautentisering för ditt konto genom att följa stegen nedan.

Bekräfta vilken funktion du använder

Använd dessa steg om du inte är säker på om du använder tvåstegsverifiering eller tvåfaktorsautentisering: 

 1. Logga in på din Apple-ID-kontosida.
 2. Leta efter tvåfaktorsautentisering eller tvåstegsverifiering i säkerhetsavsnittet. Se sedan om funktionen är av eller på. 

Om tvåstegsverifiering är aktiv fortsätter du med stegen för att inaktivera den. Aktivera sedan tvåfaktorsautentisering. Du behöver inte göra något om tvåfaktorsautentisering redan är aktiverad. 


Stänga av tvåstegsverifiering

Innan du kan aktivera tvåfaktorsautentisering måste du inaktivera tvåstegsverifiering. Följ dessa steg: 

 1. Logga in på din Apple-ID-kontosida.
 2. Klicka på Redigera i avsnittet Säkerhet.
 3. Klicka på Stäng av tvåstegsverifiering. Klicka igen för att bekräfta.
 4. Skapa nya säkerhetsfrågor och bekräfta ditt födelsedatum. Du får ett e-postmeddelande som bekräftar att tvåstegsverifiering för ditt Apple-ID har stängts av.
 5. Se till att du fortfarande är inloggad på iCloud. Du kan behöva ange ditt Apple-ID-lösenord. 

Om du är inloggad på en Mac med ditt Apple-ID måste du ändra inloggningslösenordet på din Mac innan du ställer in tvåfaktorsautentisering. 


Skärmen Lösenord och säkerhet på iPhone

Sätta på tvåfaktorsautentisering

Tvåfaktorsautentisering är för närvarande tillgängligt för iCloud-användare med minst en enhet som använder iOS 9 eller OS X El Capitan eller senare. Läs mer.

På din iPhone, iPad eller iPod touch:

 1. Gå till Inställningar > [ditt namn]. Gå till Inställningar > iCloud och tryck på ditt Apple-ID om du använder iOS 10.2 eller tidigare.
 2. Tryck på Lösenord och säkerhet. Om det behövs anger du lösenordet till ditt Apple-ID. 
 3. Tryck på Aktivera tvåfaktorsautentisering.

På Mac-datorn:

 1. Gå till Apple-menyn () > Systeminställningar. 
 2. Klicka på iCloud och sedan på Kontodetaljer. Om det behövs anger du lösenordet till ditt Apple-ID. 
 3. Klicka på fliken Säkerhet.
 4. Klicka på Aktivera tvåfaktorsautentisering.

Se till att du fortfarande är inloggad på iCloud på alla dina enheter. Du kan behöva ange ditt Apple-ID-lösenord. 

Publiceringsdatum: