Använda widgetar på din iPhone och iPod touch

Med widgetar får du snabbt information från dina favoritappar i en överblick.

Med iOS 14 kan du använda widgetar på din hemskärm för att ha din favoritinformation nära till hands. Du kan också använda widgetar från vyn Idag genom att svepa åt höger från hemskärmen eller låsskärmen.

iPhone som visar hemskärmen med widgetar

Lägga till widgetar på din hemskärm

 1. Tryck på och håll ned en widget eller ett tomt område på hemskärmen tills apparna börjar vibrera.
 2. Tryck på knappen Lägg till Grå plussymboli det övre vänstra hörnet.
 3. Välj en widget, välj bland tre widgetstorlekar och tryck sedan på Lägg till widget.
 4. Tryck på Klar.

Du kan också lägga till widgetar från vyn Idag. Tryck på och håll ned en widget i vyn Idag tills snabbvalsmenyn öppnas och tryck sedan på Ändra hemskärmen. Dra widgeten till höger på skärmen tills den visas på hemskärmen och tryck sedan på Klar.

 

iPhone som visar widgetar i vyn idag

Lägga till widgetar i vyn Idag

 1. Tryck på och håll ned en widget eller ett tomt område i vyn Idag tills apparna börjar vibrera.
 2. Tryck på knappen Lägg till grå plussymbol i det övre vänstra hörnet.
 3. Rulla ned för att välja en widget och välj sedan mellan tre widgetstorlekar.
 4. Tryck på Lägg till widget och sedan på Klar.

iPhone som visar hur du ändrar en widget

Ändra dina widgetar

Med iOS 14 kan du konfigurera dina widgetar. Du kan till exempel ändra widgeten Väder för att se prognosen för din nuvarande plats eller en annan plats. Gör så här:

 1. Tryck på och håll ned en widget för att öppna snabbvalsmenyn.
 2. Tryck på Ändra widget Ändra widget-symbol.
 3. Gör dina ändringar och tryck sedan utanför widgeten för att avsluta.

Du kan också flytta dina widgetar för att placera dina favoriter där du lättare hittar dem. Håll bara ned en widget tills den börjar vibrera och flytta sedan widgeten på skärmen.

Använda widget-travar

Med iOS 14 kan du använda widget-travar för att spara utrymme på din hemskärm och i vyn Idag. Du kan använda Smarta travar eller skapa dina egna widget-travar.

Skapa en Smart trave

En Smart trave är en förinställd samling widgetar som visar rätt widget baserat på faktorer som din plats, en aktivitet eller tid. En Smart trave roterar automatiskt widgetar för att visa den mest relevanta informationen hela dagen. Så här skapar du en Smart trave:

 1. Tryck på och håll ned ett område på din hemskärm eller i vyn Idag tills apparna börjar vibrera. 
 2. Tryck på knappen Lägg till grå plussymbol i det övre vänstra hörnet.
 3. Rulla ned och tryck på Smart trave.
 4. Tryck på Lägg till widget.

iPhone som visar widget-trave

Skapa dina egna widget-travar

 1. Tryck på och håll ned en app eller ett tomt område på hemskärmen eller i vyn Idag tills apparna börjar vibrera.
 2. Dra en widget ovanpå en annan widget. Du kan stapla upp till tio widgetar.
 3. Tryck på Klar.

Ändra en widget-trave

 1. Tryck på och håll ned widget-traven.
 2. Tryck på Ändra trave. Här kan du ändra ordning på widgetar i traven genom att dra rutnätssymbolen tre grå linjer. Du kan också aktivera Smart rotering om du vill att iOS ska visa relevanta widgetar hela dagen. Du kan även svepa åt vänster över en widget för att radera den.
 3. Tryck på grå x-symbol för radering när du är klar.

iOS 14 krävs för att du ska kunna använda Smarta travar eller skapa dina egna widget-travar.

Radera widgetar

 1. Tryck på och håll ned widgeten som du vill radera.
 2. Tryck på Radera widget.
 3. Tryck på Radera igen för att bekräfta.

Publiceringsdatum: