Om du bli ombedd att klicka på Anslut innan du återansluter till en server

Av systemsäkerhetsskäl ber macOS Sierra 10.12 eller senare om tillåtelse innan systemet ansluter till något nätverk som kräver användarnamn och lösenord.

 Den här artikeln är avsedd för systemadministratörer. 

macOS Sierra 10.12 eller senare ber dig att klicka på Anslut innan systemet ansluter till någon server som kräver användarnamn och lösenord, även om användarnamn och lösenord är sparat i din nyckelring. På så vis kan du undvika att ange inloggningsuppgifter till en server som du inte vill ansluta till.

Om du vill avaktivera den här säkerhetsfunktionen så att du kan ansluta utan att ange ytterligare information följer du dessa anvisningar:

  1. Uppdatera till macOS Sierra 10.12.2 eller senare.
  2. Öppna Terminal-programmet, som finns i mappen Verktygsprogram i mappen Program.
  3. Ange följande kommando och sedan ditt administratörsnamn och -lösenord när det fönstret kommer upp:
sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.NetworkAuthorization AllowUnknownServers -bool YES

Du kan avaktivera det här kommandot och återgå till föregående (säkrare) alternativ genom att ange följande:

sudo defaults delete /Library/Preferences/com.apple.NetworkAuthorization AllowUnknownServers
Publiceringsdatum: