En Mac-dator i USB-hårddiskläge via USB-C visas som ”okänd” i Windows

Om du använder Boot Camp för att köra Windows på en Mac-dator och ansluter ytterligare en Mac i USB-hårddiskläge via USB-C, kommer denna dator att visas som ”okänd” i Windows.

Det går inte att ansluta en Mac i USB-hårddiskläge till en Windows-värd via USB-C. Den anslutna Mac-datorn visas som ”okänd” i Windows.

Den anslutna Mac-datorn kommer också att avmonteras och sedan görs nya försök att montera den med någon minuts mellanrum. Koppla bort den Mac-dator som är i hårddiskläge för att förhindra försök till återmontering.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: