Använda Tal vid skrift på iPhone, iPad och iPod touch

Med Tal vid skrift i iOS 10 kan iOS-enheten tala när du skriver samt säga textkorrigeringar och ordförslag.

Ställa in Tal vid skrift

På enheten går du till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Tal > Tal vid skrift. Här kan du göra följande:

  • Teckenfeedback: Slå på Tecken om du vill att enheten ska uttala bokstäver när du skriver. Slå på Teckentips om du vill att enheten ska säga bokstavens fonetiska namn.
  • Läs upp ord: Låt enheten säga ett ord när du skriver det.
  • Läs upp autotext: Låt enheten säga automatiska korrigeringar och automatiska versaler när de visas.  
  • Håll för att höra förutsägelser: Du kan hålla ett ord intryckt för att höra textförutsägelser när du skriver.
Publiceringsdatum: