Automatisera och fjärrstyr dina HomeKit-tillbehör

Med appen Hem kan du konfigurera en hemhubb och fjärrstyra dina HomeKit-tillbehör, ge åtkomst till personer du litar på och automatisera dina tillbehör så att de gör som du vill, när du vill.

Kom igång

 • Konfigurera HomeKit-tillbehör i appen Hem på din iOS-enhet.
 • När du ska ställa in automatiseringar och användarbehörigheter behöver du en HomePod, Apple TV 4K eller Apple TV (4:e generationen) med senaste versionen av tvOS eller en iPad med den senaste versionen av iOS.
 • Om du vill fjärrstyra dina HomeKit-tillbehör behöver du en HomePod, Apple TV 4K, Apple TV (4:e generationen), Apple TV (3:e generationen)* eller iPad.
 • Om du vill ändra användares behörigheter, skapa automatiseringar eller strömma HomeKit-aktiverade kameror via en fjärranslutning* behöver du en HomePod, Apple TV 4K, Apple TV (4:e generationen) eller iPad. Om du lägger till en Apple TV 4K eller Apple TV (4:e generationen) till ett hem med en inställd Apple TV (3:e generationen), kommer Apple TV (3:e generationen) att sluta användas för HomeKit-fjärråtkomst.

*Apple TV (3:e generationen) har inte stöd för fjärråtkomst för delade användare eller fjärråtkomst till HomeKit-aktiverade kameror.

Konfigurera din hemhubb

Du kan konfigurera din HomePod, Apple TV 4K, Apple TV (4:e generationen) eller iPad som en hemhubb för att automatisera och fjärrstyra dina HomeKit-tillbehör från din iOS-enhet. Enheten som du använder som hemhubb måste finnas kvar i ditt hem, vara ansluten till ditt wifi-hemnätverk och påslagen.

Ställa in HomePod som en hemhubb

HomePod ställer automatiskt in sig själv som hemhubb så att du kan fjärrstyra HomeKit-tillbehör med Hem-appen och använda automatiseringar. Se bara till att iOS-enheten som du använder till att ställa in HomePod är inloggad i iCloud med det Apple-ID som du använder till att ställa in HomeKit-tillbehör i Hem-appen.

Ställa in Apple TV som en hemhubb

 1. På en iOS-enhet eller Mac-dator ställer du in tvåfaktorsautentisering för ditt Apple-ID. Sedan går du till iCloud och kontrollerar att du har iCloud-nyckelring aktiverat.
 2. På en Apple TV går du till Inställningar > Konton och kontrollerar att du är inloggad på iCloud med samma Apple-ID som på iOS-enheten.
 3. När du har loggat in på iCloud ställs Apple TV automatiskt in som hemhubb. Du kan se statusen för hemhubben genom att gå till > Konton > iCloud och kontrollera att hemhubben anges som ansluten under HomeKit. Läs om vad du kan göra om HomeKit inte visas.

Ställa in iPad som en hemhubb

 1. Om du använder iOS 10.3 eller senare går du till Inställningar > [ditt namn] > iCloud. Om du använder iOS 10.2 eller tidigare går du till Inställningar > iCloud.
 2. Logga in med ditt Apple-ID.
 3. Kontrollera att både iCloud-nyckelring och Hem är aktiverade.
 4. Gå till Inställningar > Hem och aktivera Använd denna iPad som hubb för Hem. Behöver du hjälp?

Vill du kontrollera statusen för din hemhubb i appen Hem på din iOS-enhet? Öppna appen Hem och tryck på  i det övre högra hörnet. Titta sedan under Hemhubbar om din hemhubb är ansluten. Den primära hemhubben visas som ansluten om du har flera hemhubbar konfigurerade. Övriga hemhubbar har statusen Vänteläge och tar över fjärråtkomsten om den primära hubben kopplas från.

Automatisera tillbehör

Vill du att alla lampor ska släckas automatiskt när du lämnar hemmet? Eller vill du att ett visst scenario ska köras vid en viss tid? När du har konfigurerat en hemhubb kan du automatisera tillbehör och scenarier så att de aktiveras och körs när du vill. Och med iOS 11 eller senare kan du låta tillbehör och scenarier automatiskt slås på och av baserat på vem som befinner sig i ditt hem eller vid en viss tidpunkt.

Så här skapar du en automatisering som sker baserat på vem som är hemma:

 • Du behöver en HomePod, Apple TV 4K eller Apple TV (4:e generationen) med tvOS 11 eller senare eller en iPad med iOS 11 eller senare som en hemhubb.
 • Se till att du eller de du har bjudit in att styra ditt hem har en enhet med iOS 11 eller senare.
 • Se till att alla har aktiverat Dela min platsinfo för den primära enheten de använder för att styra ditt hem. Gå till Inställningar > [ditt namn] > iCloud, rulla ned och tryck på Dela min platsinfo. Tryck på Från under Dela min platsinfo och kontrollera att din primära enhet är vald.

    

Skapa en automatisering

 1. Öppna appen Hem, tryck på fliken Automatisering och sedan Skapa ny automatisering eller .
 2. Ange när du vill att automatiseringen ska utföras:
  • Personer kommer eller Personer lämnar platsen: Låt tillbehör och scenarier aktiveras eller inaktiveras när du eller någon du bjudit in att styra ditt hem kommer till eller lämnar en plats eller vid en viss tid.
  • En tid på dagen inträffar: Låt automatisering ske vid en specifik tid under vissa dagar, baserat på vem som är hemma.
  • Ett tillbehör styrs: Om ett tillbehör sätts på eller stängs av kan du ange att andra tillbehör eller scenarier ska reagera. När du låser upp ytterdörren kan till exempel lampan i hallen tändas.
  • En sensor känner av något: Du kan använda detta för att tända en lampa när rörelse upptäcks.
 3. Välj scenarier och tillbehör att automatisera. Tryck sedan på Nästa.
 4. Bekräfta tillbehör och scenarier. Tryck och håll ned på ett tillbehör eller ett scenario för att ändra dess inställningar. För att inaktivera en automatisering trycker du på Stäng av och väljer sedan när du vill att automatisering ska stängas av.
 5. Slutför genom att trycka på Klar.

Vill du få ett meddelande när ett tillbehör aktiveras eller upptäcker något? Lär dig hur du kan ta emot notiser för HomeKit-tillbehör.

     

Skapa en automatisering baserat på vem som är hemma

 1. I appen Hem trycker du på fliken Automatisering och trycker sedan på .
 2. Välj om du vill att automatiseringen ska aktiveras när personer kommer eller lämnar ditt hem. Välj sedan från följande alternativ:
  • Låt automatiseringen inträffa när någon kommer eller lämnar. Tryck på  för att välja en viss person som startar automatiseringen.
  • Du kan även ställa in att automatiseringen ska aktiveras när den första personen kommer eller går. Tryck på  för att välja en viss person.
  • Välj en plats* och tidpunkt för automatiseringen.
 3. Välj scenarier och tillbehör att automatisera. Tryck sedan på Nästa.
 4. Slutför genom att trycka på Klar.

*Om du väljer en annan plats än ditt hem kan endast du aktivera automatiseringen och andra användare som du bjudit in att styra ditt hem tas bort från automatiseringen.

     

Automatisera tillbehör vid en viss tidpunkt

 1. I appen Hem trycker du på fliken Automatisering och trycker sedan på .
 2. Tryck på En tid på dagen inträffar och välj något av följande:
  • Välj en tidpunkt och dag som du vill att automatiseringen ska aktiveras.
  • Tryck på Personer för att låta automatiseringen inträffa vid en viss tidpunkt baserat på vem som är hemma.
 3. Välj scenarier och tillbehör att automatisera. Tryck sedan på Nästa.
 4. Slutför genom att trycka på Klar.

Stänga av eller ta bort en automatisering

Tryck på automatiseringen och ställ in Aktivera denna automatisering på av eller på för att aktivera eller inaktivera en automatisering.

Tryck på automatiseringen och sedan Radera automatisering eller svep till vänster över automatiseringen och tryck på Radera för att radera en automatisering.

    
 

Tillåta fjärråtkomst och redigera behörighet för användare

Om du konfigurerar en hemhubb kan du hantera fjärråtkomst och ge åtkomst till personer som du vill ska kunna styra ditt hem. Om du inte har en hemhubb kan de bara styra dina tillbehör när de är hemma hos dig och är anslutna till ditt wifi-hemnätverk samt inom räckhåll för dina HomeKit-tillbehör.

Om du vill hantera fjärråtkomst och ändra behörighet för en person bjuder du in personen att styra ditt hem. Sedan följer du de här stegen:

 1. Öppna Hem och tryck på .
 2. Tryck på personen som du vill redigera behörighet för.
 3. Ange följande åtkomst för din användare:
  • Tillåt fjärråtkomst: Aktivera om du vill tillåta användare att styra dina tillbehör från valfri plats. Inaktivera om du bara vill tillåta användare att styra dina tillbehör när de är hemma hos dig.
  • Tillåt ändring: Aktivera om du vill tillåta att de lägger till och tar bort tillbehör, scenarier och andra användare.

Om du vill ta bort en person trycker du på , på användaren och sedan på Ta bort person.

Få hjälp med din hemhubb

Följ dessa steg om du har problem med att skapa automatiseringar eller styra HomeKit-tillbehör när du inte är hemma:

 1. Kontrollera att din HomePod, Apple TV eller iPad är:
 2. Kontrollera att du kan styra dina tillbehör i appen Hem på din iOS-enhet. Öppna appen Hem och tänd en lampa eller ändra temperaturen.
 3. Kontrollera att din enhet är konfigurerad som hemhubb:
  • För HomePod öppnar du Hem-appen på iOS-enheten, trycker på  och ser sedan efter under Hemhubbar om HomePod är ansluten.
  • På Apple TV: Gå till Inställningar > Konton > iCloud och se till att din Apple TV visar HomeKit som Ansluten. Om HomeKit inte visas innebär det att Apple TV inte är ansluten som hemhubb.
  • På iPad: Gå till Inställningar > Hem och se till att Använd denna iPad som hubb för Hem är aktiverat.
 4. Starta om din Apple TV, iPad och iPhone.
 5. Vänta i några minuter. Om du fortfarande behöver hjälp loggar du ut från iCloud på din Apple TV och loggar in igen. Gå till Inställningar > Konton > iCloud.

Få hjälp med platsbaserade automatiseringar

Om du inte kan skapa platsbaserade automatiseringar följer du dessa steg:

På iPhone, iPad eller iPod touch:

 1. Gå till Inställningar > [ditt namn] > iCloud. 
 2. Rulla ned och tryck på Dela min platsinfo.
 3. Kontrollera att Dela min plats är på. Sedan trycker du på Från och ser till att din primära enhet är vald.

På en Apple TV:

 1. Gå till Inställningar > Allmänt > Integritetsskydd och aktivera Platstjänster.
 2. Välj Platstjänster.
 3. Välj Alltid för HomeKit.

Läs mer

Publiceringsdatum: