Ställ in din HomePod, Apple TV eller iPad som hemhubb

Med en hemhubb kan du fjärrstyra dina HomeKit-tillbehör, ge åtkomst till personer du litar på och automatisera dina tillbehör så att de gör som du vill, när du vill.

Kom igång

  1. Apple TV (3:e generationen) har inte stöd för fjärråtkomst för delade användare eller fjärråtkomst till HomeKit-aktiverade kameror.
  2. HomePod och Apple TV är inte tillgängligt i alla länder och regioner.

Ställa in HomePod som en hemhubb

HomePod ställer automatiskt in sig själv som hemhubb så att du kan fjärrstyra HomeKit-tillbehör med Hem-appen och ställa in automatiseringar för hemmet. Se bara till att iOS-enheten som du använder till att ställa in HomePod är inloggad i iCloud med det Apple-ID som du använder till att ställa in HomeKit-tillbehör i Hem-appen.

HomePod är inte tillgängligt i alla länder och regioner.

Ställa in Apple TV som en hemhubb

  1. På en Apple TV går du till Inställningar > Användare och konton och kontrollerar att du är inloggad på iCloud med samma Apple-ID som på iOS-enheten.
  2. När du har loggat in på iCloud ställs Apple TV automatiskt in som hemhubb. 

Öppna Inställningar på din Apple TV om du vill se om den är ansluten som hemhubb. Gå sedan till Användare och konton > iCloud och titta under Hemhubb.

Apple TV är inte tillgängligt i alla länder och regioner.

Ställa in iPad som en hemhubb

  1. Gå till Inställningar > [ditt namn] > iCloud och kontrollera att du är inloggad på iCloud med ditt Apple-ID.
  2. Rulla ned och kontrollera att Hem är aktiverat.
  3. Gå till Inställningar > Hem och aktivera Använd denna iPad som hubb för Hem.

Kontrollera statusen för din hemhubb

Du kan kontrollera statusen för din hemhubb och till exempel se om den är ansluten i appen Hem på din iPhone, iPad, iPod touch eller Mac.

  • På iPhone, iPad och iPod touch: Tryck på  längst upp till vänster. Tryck på Heminställningar och sedan på ett hem om du har ställt in flera hem. Titta under Hubbar och bryggor om din hemhubb är ansluten.
  • På Mac: Öppna Redigera > Redigera hem. Titta sedan under Hemhubbar om din hemhubb är ansluten. Kontrollera status för en hemhubb i ett annat hem som du har ställt in i appen Hem: Tryck på Hem längst upp till vänster och klicka sedan på ett hem.
  • På Apple TV: Öppna Inställningar, klicka på AirPlay > Rum och kontrollera att du tilldelat din Apple TV ett rum i appen Hem.

Den primära hemhubben visas som ansluten om du har flera hemhubbar konfigurerade. Övriga hemhubbar har statusen Vänteläge och tar över fjärråtkomsten om den primära hubben kopplas från.

Publiceringsdatum: