Platstjänster och integritet

Platstjänster har utformats för att skydda din information och låta dig välja vad du vill dela med dig av.

Platstjänster gör att Apple och appar och webbplatser från tredje part kan samla in information om den aktuella platsen för iPhone eller Apple Watch och använda den till att erbjuda en blandning av platsbaserade tjänster. Till exempel kanske en app kan använda dina platsdata och platssökning till att hjälpa dig hitta närliggande kaféer eller teatrar, eller låta din enhet ställa in rätt tidszon automatiskt baserat på din nuvarande plats.

Innan du kan använda sådana funktioner måste du aktivera Platstjänster på din iPhone och ge varje app tillstånd att använda din platsinformation. Appar kan begära begränsad tillgång till din platsinformation (endast när du använder appen) eller full tillgång (även när du inte använder appen).

Av säkerhetsskäl kan iPhones platsinformation användas när du ringer ett nödsamtal för att hjälpa utryckningspersonal, oavsett om Platstjänster har aktiverats eller inte.

Platstjänster använder GPS och Bluetooth (om de är tillgängliga) i kombination med crowdsource-insamlade Wi-Fi-nätverk och mobilmaster till att fastställa den ungefärliga platsen för enheten.

Om din parkopplade iPhone är i närheten kan Apple Watch använda dess platsinformation.

Om Platstjänster är på kommer iPhone att periodvis skicka geotaggad platsinformation om närliggande Wi-Fi-nätverk och mobilmaster i ett anonymt och krypterat format till Apple, i syfte att förbättra den crowdsource-baserade databasen med Wi-Fi-nätverk och mobilmaster.

Om Platstjänster aktiveras så aktiveras även platsbaserade systemtjänster av den här typen:

  • Trafik – Om du är i rörelse (t.ex. promenerar eller åker bil) kommer iPhone att periodvis skicka GPS-baserad information om plats och hastighet i ett anonymt och krypterat format till Apple. Informationen används till att förbättra en crowdsource-baserad databas för vägtrafik.
  • Populära i närheten – iPhone skickar periodvis platsinformation om var och när du har köpt eller använt appar i ett anonymt och krypterat format till Apple, i syfte att förbättra en crowdsource-baserad databas som kan användas till att erbjuda geografiskt relevanta appar och andra produkter och tjänster från Apple.
  • Viktiga platser – iPhone kommer att hålla reda på vilka platser du har besökt nyligen, samt hur ofta och när du besökte dem, i syfte att lära sig vilka platser som är viktiga för dig. Dessa data krypteras och lagras endast på din enhet och delas inte utan ditt tillstånd. De används till att erbjuda dig personliga tjänster, som t.ex. prediktiva trafikrutter och att skapa bättre bildminnen.
  • Platsbaserade Apple-annonser – iPhone kommer att skicka din platsinformation, inklusive reshastighet och riktning, till Apple i syfte att kunna tillhandahålla geografiskt relevanta annonser på Apple News och i App Store.
  • Platsbaserade förslag – Platsinformation för iPhone skickas till Apple i syfte att ge dig mer relevanta rekommendationer. Om du stänger av Platstjänster för platsbaserade förslag skickas inte din exakta platsinformation till Apple. Apple kan istället använda IP-adressen för din internetanslutning och matcha den till en geografisk region för att kunna ge dig relevanta sökförslag och nyheter.
  • Platsbaserade notiser – iPhone och Apple Watch använder din platsinformation till att ge dig geografiskt relevanta notiser. Du kan exempelvis få en påminnelse om att ringa någon när du kommer till en viss plats, när du bör åka för att hinna i tid till nästa möte eller en apprekommendation baserat på var du befinner dig.
  • Dela min platsinfo – Du kan välja att dela din aktuella platsinformation med andra, tillfälligt eller tills vidare, inuti vissa appar som Meddelanden och Hitta mina vänner.
  • HomeKit – iPhone använder din platsinfo till att göra det möjligt att slå på eller av tillbehör när du kommer fram till eller lämnar en specifik plats, till exempel tända lamporna när du kommer hem.
  • Nödsamtal och SOS – När du ringer ett nödsamtal kommer iPhone, utöver den platsinformation som redan tillhandahållits till räddningstjänsten, att göra kompletterande platsdata tillgängliga via tjänsten Enhanced Emergency Data där denna stöds. Dessutom skickas din platsinformation till dina nödkontakter vid slutet av samtalet när Nödsamtal SOS har utlösts.

Genom att aktivera Platstjänster på dina enheter godkänner och samtycker du till att Apple och dess samarbetspartner och licensinnehavare överför, samlar in, underhåller, behandlar och använder dina platsdata och platssökningar i syfte att erbjuda och förbättra platsbaserade och vägtrafikbaserade produkter och tjänster.

Dessa crowdsource-baserade platsdata som Apple samlar in identifierar inte dig personligen.

Du kan när som helst stänga av Platstjänster. Det gör du genom att öppna Inställningar på iPhone, trycka på Integritet, trycka på Platstjänster och sedan antingen avaktivera den globala inställningen eller avaktivera Platstjänster för de individuella platsmedvetna apparna eller funktionerna på din iPhone genom att ställa in dem på Aldrig. Du stänger av Platstjänster för alla webbplatser genom att ställa in platstjänstinställningen för appen Safari på Aldrig. Du kan även stänga av platsbaserade systemtjänster genom att trycka på Systemtjänster och slå av knappen för de olika platsbaserade systemtjänsterna. Du kan när som helst välja att slå av Platstjänster för HomePod i HomePod-inställningarna i appen Hem på din parkopplade iOS-enhet.

Om du tillåter appar och webbplatser från tredje part att använda din nuvarande plats faller det under deras respektive integritetspolicy. Du bör se över appens eller webbplatsens villkor och integritetspolicy så att du förstår hur de behandlar och använder dina platsdata och annan information.

Information som samlas in av Apple behandlas i enlighet med Apples integritetspolicy, som finns på www.apple.com/se/privacy.

Publiceringsdatum: