Använda Skärmhjälpmedel på Apple TV

Läs om hur du använder synhjälpmedel på din Apple TV 4K eller Apple TV HD, till exempel Färgfilter, Minska vitpunkt med mera.

Ställa in Skärmhjälpmedel

I Inställningar > Hjälpmedel > Skärmhjälpmedel finns tre huvudalternativ: Färgfilter, Ljuskänslighet och Minska vitpunkt.

Färgfilter

Färgfilter kan hjälpa dig att skilja på färger eller läsa text på skärmen.

Det finns fyra förinställningar för att hjälpa dig skilja på färger. När du har valt en (förutom Gråskala) kan du sedan välja Intensitet för att justera filtrets styrka:

  • Gråskala
  • Rött/grönt filter (för protanopi)
  • Grönt/rött filter (för deuteranopi)
  • Blått/gult filter (för tritanopi)

Välj alternativet Färgton om du vill få hjälp med att läsa text på skärmen. Välj sedan Intensitet eller Nyans för att anpassa efter egna behov.

Ljuskänslighet

Minska eller öka ljusstyrkan.

Minska vitpunkt

Minska eller öka intensiteten i ljusa färger.

Använda ett kortkommando för att slå på eller av Skärmhjälpmedel

Eftersom Skärmhjälpmedel inte alltid behövs kan du snabbt slå på och av dessa med ett kortkommando:

  1. Gå till Inställningar > Hjälpmedel > Hjälpmedelsgenväg.
  2. Välj funktioner som du vill ha kortkommandon för.
  3. Tryck på Meny på din Apple TV Remote för att lämna menyn Inställningar. Tryck snabbt på Meny tre gånger på fjärrkontrollen för att använda kortkommandot du skapade. 
Publiceringsdatum: