Om du förlorar din Apple Watch eller den blir stulen

Om du inte kan hitta din Apple Watch kan du skydda din information och eventuellt hitta den med Hitta min iPhone.

Så här fungerar det

Hitta min iPhone kan hjälpa dig att hitta och skydda en förlorad Apple Watch. Om du redan har ställt in Hitta min iPhone på den parkopplade iPhone-enheten aktiveras det automatiskt också på din Apple Watch. Så om din klocka försvinner eller blir stulen kan du få hjälp att hitta den igen med Hitta min iPhone. Och tack vare Aktiveringslåset krävs ditt Apple-ID och lösenord för att någon ska kunna radera din Apple Watch och använda den med sin iPhone.

När du använder Hitta min iPhone kan Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) och Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) använda GPS och en tillförlitlig wifi- eller mobilanslutning för att visa dig sin ungefärliga plats. Apple Watch Series 3 (GPS) och Apple Watch Series 2 kan använda GPS och en tillförlitlig wifi-anslutning. Eftersom Apple Watch Series 1 inte har GPS ser du platsen för din parkopplade iPhone eller dess wifi-anslutning.

Johns Apple Watch på en karta.

Se enheten på en karta

Logga in på iCloud.com eller använd appen Hitta min iPhone för att se din klocka på en karta. Om klockan finns i närheten kan du spela upp ett ljud så att det blir lättare att hitta den.

På datorn:

 1. Gå till iCloud.com.
 2. Logga in med ditt Apple-ID.
 3. Öppna Hitta iPhone.
 4. Klicka på Alla enheter och sedan på din Apple Watch.

På din iPhone:

 1. Öppna appen Hitta min iPhone.
 2. Logga in med ditt Apple-ID och lösenord.
 3. Tryck på din Apple Watch.

Om du hittar klockan på kartan och den finns i närheten, kan du trycka eller klicka på Spela ljud. Klockan ringer tills du trycker på Avfärda.

Om du inte kan se klockan på kartan kanske den inte är ansluten till wifi, mobilnätet eller din parkopplade iPhone.

Meddelande om att ”Denna Apple Watch har förlorats. Var snäll och ring mig.”    

Försätta Apple Watch i Förlorat läge

Om du förlorar din Apple Watch kan du omedelbart låsa den från iCloud.com eller din parkopplade iPhone. Försätt bara klockan i Förlorat läge. Sedan kan du skicka ett anpassat meddelande till den med ditt telefonnummer. Om någon hittar din Apple Watch vet de hur de ska kontakta dig.

 1. Öppna Hitta min iPhone och tryck eller klicka på din Apple Watch.
 2. Tryck på Åtgärder på din iPhone.
 3. Tryck eller klicka på Förlorat läge. På iPhone bekräftar du att du vill låsa klockan och trycker på Slå på förlorat läge.
 4. Ange ett telefonnummer där du kan nås och tryck sedan på Nästa.
 5. Ange ett meddelande som du vill visa på klockans skärm.
 6. Tryck eller klicka på Klar.

Hitta min iPhone skickar ett e-postmeddelande till dig som en bekräftelse på att du har försatt din Apple Watch i Förlorat läge.

Slå av eller avbryta Förlorat läge

Om du hittar din Apple Watch igen trycker du på Lås upp på klockan och anger sedan din lösenkod. Förlorat läge stängs av automatiskt, och du kan gå vidare och använda klockan som vanligt. Du kan också slå av Förlorat läge från den parkopplade iPhone-enheten eller iCloud.com.

På datorn

 1. Logga in på iCloud.com med ditt Apple-ID.
 2. Öppna Hitta iPhone.
 3. Klicka på Alla enheter och sedan på din Apple Watch.
 4. Tryck på Förlorat läge > Slå av Förlorat läge > Slå av.

På din iPhone

 1. Öppna appen Hitta min iPhone och tryck på den förlorade Apple Watch-enheten.
 2. Tryck på Åtgärder och sedan på Förlorat läge.
 3. Tryck på Slå av Förlorat läge > Slå av.

Om du inte kan se din Apple Watch på kartan

Om du inte aktiverade Hitta min iPhone innan din Apple Watch förlorades eller stals, och klockan inte är ansluten till wifi, mobilnätet eller den parkopplade iPhone-enheten, kan du inte använda appen för att hitta enheten. Du kan dock fortfarande skydda din information genom att följa de här stegen:

 1. Försätt din Apple Watch i Förlorat läge. När klockan är i Förlorat läge krävs din lösenkod för att någon annan ska kunna slå av Hitta min iPhone, radera klockan eller parkoppla den med en annan iPhone.
 2. Ändra lösenord för ditt Apple-ID. Genom att ändra ditt Apple-ID-lösenord kan du förhindra att någon annan kommer åt din iCloud-information eller använder andra tjänster på din förlorade enhet.
 3. Anmäl att enheten är försvunnen eller har blivit stulen till din lokala polismyndighet. Vid stöldanmälan måste du troligen ha enhetens serienummer. Hitta din enhets serienummer.

Hitta min iPhone är den enda metod som finns för att spåra eller hitta en enhet som förlorats. Om Hitta min iPhone inte är aktiverat på klockan innan den tappades bort, finns det ingen tjänst från Apple som kan hjälpa dig med att hitta, spåra eller på annat sätt identifiera enheten.

Läs mer

 

Publiceringsdatum: