Om du förlorar din Apple Watch eller den blir stulen

Om du inte kan hitta din Apple Watch kan du få hjälp med att hitta den och skydda din information med appen Hitta min.

Så här fungerar det

Hitta min kan hjälpa dig att hitta och skydda en förlorad Apple Watch. Om du redan har ställt in Hitta min iPhone på din parkopplade iPhone aktiveras den automatiskt på din Apple Watch och alla Apple Watch-enheter som är parkopplade via Familjeinställning. Så om din klocka försvinner eller blir stulen kan du få hjälp att hitta den igen med Hitta min. Och tack vare Aktiveringslåset krävs ditt Apple-ID och lösenord för att någon ska kunna radera din Apple Watch och använda den med sin iPhone.

När du använder Hitta min kan din Apple Watch med GPS + Cellular använda GPS och en betrodd wifi- eller mobilnätsanslutning för att visa dig sin ungefärliga plats. Apple Watch med GPS kan använda GPS och en betrodd wifi-anslutning. Eftersom Apple Watch Series 1 inte har GPS ser du platsen för din parkopplade iPhone eller dess wifi-anslutning.

 

Se klockan på en karta

Logga in på iCloud.com eller använd appen Hitta min för att se din klocka på en karta. Om klockan finns i närheten kan du spela upp ett ljud så att det blir lättare att hitta den. Klockan ringer tills du trycker på Avfärda.

Om du inte kan se klockan på kartan kanske den inte är ansluten till wifi, mobilnätet eller din parkopplade iPhone.

På datorn

 1. Gå till iCloud.com och logga sedan in med ditt Apple-ID.
 2. Öppna Hitta iPhone.
 3. Klicka på Alla enheter och sedan på din Apple Watch.

På din iPhone

 1. Öppna appen Hitta.
 2. Välj fliken Enheter.
 3. Välj din Apple Watch för att se dess plats på kartan.

 

Försätta Apple Watch i Förlorat läge

Om du förlorar din Apple Watch kan du omedelbart låsa den från iCloud.com eller din parkopplade iPhone. Försätt bara klockan i Förlorat läge. Sedan kan du skicka ett anpassat meddelande till den med ditt telefonnummer. Om någon hittar din Apple Watch vet de hur de ska kontakta dig.

På din iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Öppna Hitta och tryck på din Apple Watch.
 2. Tryck på Aktivera i avsnittet Markera som förlorad.
 3. Tryck på Fortsätt.
 4. Ange ett telefonnummer där du kan nås och tryck sedan på Nästa.
 5. Ange ett meddelande som du vill visa på klockans skärm.
 6. Tryck på Aktivera.

Hitta skickar ett e-postmeddelande till dig som en bekräftelse på att du har försatt din Apple Watch i Förlorat läge.

Slå av eller avbryta Förlorat läge

Om du hittar din Apple Watch igen trycker du på Lås upp på klockan och anger sedan din lösenkod. Förlorat läge stängs av automatiskt, och du kan gå vidare och använda klockan som vanligt. Du kan också slå av Förlorat läge från den parkopplade iPhone-enheten eller iCloud.com.

På datorn

 1. Logga in på iCloud.com med ditt Apple-ID.
 2. Klicka på Hitta iPhone.
 3. Klicka på Alla enheter och sedan på din Apple Watch.
 4. Klicka på Förlorat läge > Stoppa förlorat läge och bekräfta sedan genom att klicka på Stoppa förlorat läge igen.

På din iPhone

 1. Öppna appen Hitta min och tryck på den förlorade Apple Watch-enheten.
 2. Tryck på Aktiverat i avsnittet Markera som förlorad.
 3. Tryck på Stäng av Markera som förlorad och bekräfta sedan genom att trycka på Stäng av.

Om du inte kan se din Apple Watch på kartan

Om du inte aktiverade Hitta innan du tappade bort din Apple Watch eller den blev stulen, och klockan inte är ansluten till wifi, mobilanslutning eller den parkopplade iPhone-enheten, kan du inte använda appen för att hitta enheten. Du kan dock fortfarande skydda din information genom att följa de här stegen:

 1. Försätt din Apple Watch i Förlorat läge. När klockan är i Förlorat läge krävs din lösenkod för att någon annan ska kunna slå av Hitta min, radera klockan eller parkoppla den med en annan iPhone.
 2. Ändra lösenord för ditt Apple-ID. Genom att ändra ditt Apple-ID-lösenord kan du förhindra att någon annan kommer åt din iCloud-information eller använder andra tjänster på din förlorade enhet.
 3. Anmäl att enheten är försvunnen eller har blivit stulen till din lokala polismyndighet. Vid stöldanmälan måste du troligen ha enhetens serienummer. Hitta din enhets serienummer.

Hitta min är den enda metod som finns för att spåra eller hitta en enhet som förlorats. Om Hitta min inte är aktiverat på klockan innan den tappades bort, finns det ingen tjänst från Apple som kan hjälpa dig med att hitta, spåra eller på annat sätt identifiera enheten.

Publiceringsdatum: