Använda Dock på Apple Watch

Öppna dina favoritappar snabbt eller gå från en app till en annan. 

Så här öppnar du en app från Dock på Apple Watch

 1. Tryck på sidoknappen.
 2. Svep uppåt eller nedåt eller vrid på Digital Crown. 
 3. Tryck på en app för att öppna den.
 4. Tryck på sidoknappen för att stänga Dock.

Välja mellan senaste eller favoriter

Dock kan visa de senaste apparna eller upp till 10 av dina favoritappar. Om du väljer Senaste visas apparna i den ordning du öppnade dem. Om du väljer Favoriter kan du välja de appar som visas men de allra senaste apparna visas fortfarande längst upp i Dock. Om den inte redan är en favorit kan du trycka på Behåll i Dock för att lägga till den.

Så här väljer du vad som ska visas:

 1. Öppna appen Watch på din iPhone. 
 2. Tryck på fliken Min klocka och tryck sedan på Dock.
 3. Tryck på Senaste eller Favoriter.

 

Lägga till dina favoritappar

Om du har sorterat Dock efter Favoriter kan du välja vilka appar som ska visas eller tas bort:

 1. Öppna appen Watch på din iPhone.
 2. Tryck på fliken Min klocka och tryck sedan på Dock.
 3. Kontrollera att Favoriter är markerat.
 4. Tryck på Redigera. 
  • Om du vill ta bort en app trycker du på knappen Ta bort  och sedan på Ta bort igen.
  • Om du vill lägga till en app trycker du på knappen Lägg till . Du kan lägga till upp till 10 appar.
  • Om du vill ändra ordning på appar håller du knappen Ordna om  intryckt vid en app och drar den sedan uppåt eller nedåt.
 5. Spara ändringarna genom att trycka på Klar.

 

Så här tar du bort en app från Dock på Apple Watch Dock

 1. Tryck på knappen på sidan för att öppna Dock.
 2. Gå till en app och svep åt vänster. 
 3. Tryck på knappen Ta bort

Du kan ta bort appar från Dock oavsett om du har sorterat dem efter Senaste eller Favoriter. 

Publiceringsdatum: