Använda Dock på Apple Watch

Öppna snabbt dina favoritappar eller gå från en app till en annan. 

Öppna en app från Dock

 1. Trycka på sidoknappen.
 2. Svep uppåt eller nedåt. Eller vrid på Digital Crown. 
 3. Tryck för att öppna en app. Om du bläddrar hela vägen ned kan du trycka på Alla appar för att komma till hemskärmen. 
 4. Tryck på sidoknappen för att stänga Dock.

Välj vilka appar som ska visas i Dock

Dock kan visa de senaste apparna eller upp till 10 av dina favoritappar. Om du väljer Senaste visas apparna i den ordning du öppnade dem. Om du väljer Favoriter kan du välja de appar som visas men de allra senaste apparna visas fortfarande längst upp i Dock. Om den inte redan är en favorit kan du trycka på Behåll i Dock för att lägga till den.

Så här väljer du vad som ska visas:

 1. Öppna appen Apple Watch på iPhone-enheten. 
 2. Tryck på fliken Min klocka och tryck sedan på Dock.
 3. Tryck på Senaste eller Favoriter.

 

Välj dina favoritappar

Om du har sorterat Dock efter Favoriter kan du välja vilka appar som ska visas eller tas bort:

 1. Öppna appen Apple Watch på iPhone-enheten.
 2. Tryck på fliken Min klocka och tryck sedan på Dock.
 3. Kontrollera att Favoriter är markerat.
 4. Tryck på Redigera. 
  • Om du vill ta bort appar trycker du på slängsymbolen och trycker sedan på Släng.
  • Om du vill lägga till appar trycker du på lägg till-symbolen. Du kan lägga till upp till 10 appar.
  • Om du vill ändra ordning på appar håller du knappen Ordna om intryckt vid en app och drar den sedan uppåt eller nedåt.
 5. Spara ändringarna genom att trycka på Klar.

Ta bort en app från Dock

 1. Öppna Dock.
 2. Gå till en app och svep åt vänster. 
 3. Tryck på 

Du kan ta bort appar från Dock oavsett om du har sorterat dem efter Senaste eller Favoriter. 

Publiceringsdatum: