Så här hämtar du uppdaterad tidszonsinformation för din Apple-enhet

iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch, Apple TV, och Mac-datorer får regelbundet uppdaterad tidszonsinformation. Du kan också kontrollera manuellt.

     Uppdaterad tidszonsinformation är tillgänglig på iPhone


Om ett land, en region eller en myndighet offentliggör en ändring rörande tid, exempelvis en ändring av tidszonen eller sommartiden:

 • Apple skickar en uppdatering av tidszonen till din enhet.
 • Enheten visar ett meddelande om att uppdaterad tidszonsinformation är tillgänglig.

Välj Starta om i meddelandet för att godkänna de nya tidszonsdefinitionerna från Apple. Annars hämtas uppdateringen nästa gång du startar om den.

Så här kontrollerar du om det finns uppdateringar för tidszon

Om inget meddelande visas om tidszon kan du fortfarande manuellt kontrollera om det finns tidszonsuppdateringar.

På iPhone, iPad, iPod touch och Apple Watch

De här stegen kräver iOS 10 eller senare och watchOS 3 eller senare. Om det utesluter din enhet kan du ställa in tidszonen manuellt.

 1. Kontrollera att enheten är ansluten till internet.
 2. På din iOS-enhet går du till Inställningar > Allmänt > Datum och tid.
  Om du vill kontrollera om det finns tidszonsuppdateringar för din Apple Watch gör du det på den iPhone som är parkopplad med din Apple Watch.
 3. Om ett meddelande visas om att uppdaterad tidszonsinformation är tillgänglig startar du om enheten för att få uppdateringen. När meddelandet visas på din Apple Watch, startar du om den också. 
 4. Om inget meddelande visas på din iOS-enhet återgår du till föregående inställningsskärm, väntar några minuter och trycker sedan på Datum och tid igen. Om ett meddelandet om tidszonsuppdatering visas långt ner i inställningarna för datum och tid startar du om enheten för att få uppdateringen. Vänta några minuter och starta sedan om din Apple Watch.

På en Apple TV

Följande steg kräver tvOS 10 eller senare på Apple TV HD och Apple TV 4K. Om det utesluter din Apple TV kan du ställa in tidszonen manuellt.

 1. Kontrollera att din Apple TV är ansluten till internet.
 2. Gå till Inställningar > Allmänt > Tidszon. Om ett meddelande visas om att uppdaterad tidszonsinformation är tillgänglig startar du om din Apple TV för att få uppdateringen.
 3. Om meddelandet inte visas trycker du och håller ned menyknappen på fjärrkontrollen för din Apple TV för att gå till hemskärmen. Vänta några minuter och gå sedan tillbaka till Inställningar >Allmänt > Tidszon. Om det här meddelandet visas startar du om Apple TV för att få uppdateringen. 

På Mac-datorn

De här stegen kräver macOS High Sierra. Om det utesluter din Mac-dator kan du ställa in tidszonen manuellt.

 1. Kontrollera att din Mac-dator är ansluten till internet.
 2. Välj Apple-menyn () > Systeminställningar och klicka på Datum och tid.
 3. Om ett meddelande visas om att uppdaterad tidszonsinformation är tillgänglig startar du om din Mac-dator.
 4. Om inget meddelande visas stänger du Systeminställningar, väntar några minuter och öppnar sedan inställningar för datum och tid igen. Om ett meddelandet om tidszonsuppdatering visas långt ner i inställningarna för datum och tid startar du om Mac-datorn för att få uppdateringen. 

Så här ställer du in tidszonen manuellt

 • iPhone, iPad eller iPod touch:Gå till Inställningar > Allmänt > Datum och tid. Kontrollera att Ställ in automatiskt är avaktiverat och välj sedan en tidszon.
 • Apple Watch: Ställ in tidszonen på den iPhone som är parkopplad med din Apple Watch.
 • Apple TV: Gå till Inställningar > Allmänt > Tidszon. Kontrollera att Ställ in automatiskt är avaktiverat och välj sedan en tidszon.
 • Mac: Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Datum och tid. I tidszonspanelen kontrollerar du att Ställ in tidszon automatiskt baserat på nuvarande plats är avmarkerad och väljer en tidszon. Du kan behöva klicka på  för att låsa upp de här inställningarna innan du kan göra ändringar.


Alternativet för att aktivera automatiska datum- och tidsuppdateringar kanske inte är tillgängligt för alla mobiloperatörer eller i alla länder och regioner.

Publiceringsdatum: