Om att gå med i Apple Music via din mobiloperatör

Via vissa mobiloperatörer kan du gå med i Apple Music som en del av ditt abonnemang.

Kontakta din mobiloperatör direkt för att se om de erbjuder Apple Music-paket. Innan du kan använda alla funktioner i Apple Music måste du länka ditt Apple-ID och telefonnummer.

Befintlig tillgänglighet

Paket stöds just nu endast i vissa länder och regioner och via vissa mobiloperatörer. Du kan registrera dig för Apple Music genom operatörerna nedan:

Tabellen kan komma att ändras.


Så här länkar du ditt Apple-ID och telefonnummer

  1. Öppna appen Musik och tryck på Lyssna nu. 
  2. När du uppmanas att bekräfta ditt Apple-ID trycker du på Fortsätt för att logga in med det Apple-ID som visas på skärmen. Om du vill länka ett annat Apple-ID trycker du på ”Vill du använda ett annat Apple-ID?” och loggar in.

Du kan även gå till https://applemusic.com/carrier på mobilen för att bekräfta din prenumeration och länka ditt Apple-ID. 

Om du har en telefon med dubbla SIM-kort kan du aktivera Apple Music på standardlinjen med din mobiloperatör.

På Android-enheter kan ett meddelande visas. Meddelandet frågar dig om du vill tillåta Apple Music att ringa och hantera telefonsamtal. När du trycker på Tillåt ger du Apple tillstånd att bekräfta ditt mobilnummer och du får tillgång till Apple Music. Apple Music kommer inte att ringa eller hantera några verkliga telefonsamtal.

Om din operatör inte längre erbjuder Apple Music-paket

Du kan registrera dig för en individuell prenumeration med samma Apple-ID som du tidigare använde med Apple Music. Kontakta din operatör om du behöver hjälp med att ta bort länken till ditt konto.

Läs mer

  • Om du har registrerat dig för Apple Music via både din mobiloperatör och Apple avbryter du den ena prenumerationen. Du kan avbryta din prenumeration genom Apple på en iPhone eller på en Android-telefon. Om du vill avbryta din prenumeration på Apple Music-paketet kontaktar du din mobiloperatör.
  • Ställer du in ett paket från din mobiloperatör där det ingår en Apple Music-prenumeration och du redan har en prenumeration på Apple Music kan det hända att meddelandet ”Prenumerationen används med ett annat Apple-ID” visas. Visas detta meddelande ska du kontakta Apple-supporten för att få hjälp att ta bort länken till ditt Apple-ID.
  • Om du inte kan bekräfta din prenumeration kontrollerar du att du är ansluten till internet. Om du använder mobilnätsanslutning på din iPhone eller iPad kontrollerar du att Mobildata är aktiverat i Inställningar > Mobilnät. Du kan även få ett meddelande som uppmanar dig att verifiera din prenumeration om du registrerat dig både via Apple och mobiloperatören. 
  • Om du ser ett meddelande om att ditt telefonnummer inte kan verifieras, följer du de här stegen:
    • På din iPhone eller iPad: Gå till Inställningar > Telefon > Mitt nummer. Om telefonnumret är felaktigt anger du rätt nummer och trycker sedan på Spara.
    • På en Android-enhet: Se till att du har den senaste versionen av appen Apple Music. Stäng sedan appen och gå till Inställningar > Appar > Apple Music > Behörigheter och slå av Telefonbehörigheter. Öppna Apple Music igen och när du tillfrågas om SIM-behörigheter tillåter du det. Neka det andra meddelandet om Telefonbehörigheter och ange det rätta telefonnumret manuellt.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: