macOS Sierra: USB-drivrutinversion 1.9.9 och tidigare från Yamaha Steinberg

USB-drivrutinversion 1.9.9 och tidigare från Yamaha Steinberg kan göra så att macOS Sierra oväntat startar om (kernelkrasch).

USB-drivrutinversion 1.9.9 och tidigare från Yamaha Steinberg kan göra så att macOS Sierra slutar att svara och oväntat startas om när anslutna Steinberg-enheter kopplas ifrån eller stängs av. Om det händer kan du välja att flytta programmets komponenter till papperskorgen. Detta inaktiverar USB-drivrutinen från Yamaha Steinberg för att förhindra att problemet uppstår på nytt.

Hämta USB-drivrutinversion 1.9.10 eller senare från Yamaha Steinberg eller kontakta Steinberg för hjälp med att hitta en uppdatering som är kompatibel med din macOS-version.
 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: