Använda Märkning på iPhone, iPad och iPod touch

Med iOS 12 finns det ännu fler verktyg i Märkning som du kan använda. Du kan redigera skärmbilder och bilder, välja en annan opacitet och tjocklek för typsnittet och till och med lägga till en signatur i ett PDF-dokument.

Appar och funktioner som använder Märkning

Här är en del appar som du kan använda med Märkning och stegen för att komma igång:

Mail

 1. Skapa ett nytt e-postmeddelande genom att öppna Mail och trycka på . Eller svara på ett befintligt e-postmeddelande.
 2. Tryck på brödtexten i e-postmeddelandet och tryck sedan på Infoga bild eller video eller Lägg till bilaga. Du kanske behöver trycka på  för att rulla igenom alternativen.
 3. Hitta den bild eller PDF-fil som du vill bifoga och märka. Tryck sedan på Välj.
 4. Tryck på bilagan och sedan på Märkning . Tryck på plussymbolen för att lägga till en signatur, text, med mera.
 5. Tryck på Klar och skicka sedan ditt e-postmeddelande.

Meddelanden

 1. Öppna Meddelanden och tryck på   för att starta en ny konversation. Eller gå till en befintlig konversation.
 2. Tryck på  och välj en bild.
 3. Tryck på bilden i meddelandet och sedan på Märkning. Här kan du lägga till en skiss för bilden eller trycka på plussymbol för att få andra alternativ för Märkning.
 4. Tryck på Spara och sedan på Klar.
 5. Tryck på  för att skicka.

Bilder

 1. Gå till Bilder och välj bilden du vill använda.
 2. Tryck på Ändra, tryck på  och tryck sedan på Märkning . Tryck på plussymbol för att lägga till en text, former, med mera.
 3. Tryck på Klar och tryck sedan på Klar igen.

Rita med Märkning

När du har valt ett verktyg för Märkning, som pennan , markeringspennan  eller blyertspennan , väljer du en färg och börjar rita. Tryck på samma verktyg igen för att ändra färgens opacitet eller tryck på ett annat verktyg för att ändra tjockleken. Du kan även trycka på  för att ändra färgen.

Flytta en ritning

När du har ritat något kan du flytta runt det. Tryck på Lassoverktyget  , rita en cirkel runt teckningen du vill flytta och dra den dit du vill ha den.

Radera eller ångra en ritning

Gör om en ritning genom att trycka på  och gnid fingret längs området du vill radera. Du kan även ångra märkningsåtgärder genom att använda ångra-symbol. Om du råkar ångra en märkning kan du skaka din enhet och trycka på Ångra.

Lägga till text, en signatur, förstorare och former

Tryck på symbolen för plustecknet för att välja bland andra märkningsverktyg:

 

Tryck på cirkeln för att välja en annan textfärg och tryck på symbol för textjustering för att ändra typsnitt, storlek och justering.

 

Lägg till eller skapa snabbt en signatur för ett dokument.

Dra runt förstoringsglaset, använd den blå punkten för att justera dess storlek och använd den gröna punkten för att öka eller minska förstoringsgraden.

Tryck på en form för lägga till den i din skärmbild, bild eller PDF. Dra formen dit du vill och använd de blå punkterna för att justera dess storlek och form. Använd de gröna punkterna för att justera pilens böjning och pratbubblans utseende.

Göra mer med Märkning

Publiceringsdatum: