Använd Märkning i Mail på din iPhone, iPad eller iPod touch

I Mail kan du använda Märkning för att lägga till skisser, text, en signatur med mera i bifogade bilder och PDF-filer.

Kom igång

Märka bifogade filer

Med Märkning kan du signera en PDF-fil och snabbt skicka den till någon. Du kan också skriva ett meddelande eller rita på ett foto och sedan skicka det. Du kan använda Märkning när du lägger till en bifogad fil i ett nytt e-postmeddelande eller svarar på ett meddelande du tar emot med Märkning.

Märkning kan bara användas på bilder och PDF-filer.

     

Bifoga en bild eller en PDF-fil och redigera med Märkning

  1. Öppna Mail och tryck på .
  2. Dubbeltryck i brödtexten i ditt nya meddelande och tryck på Infoga bild eller video och tryck på Lägg till bilaga.
  3. Hitta den bild eller PDF-fil som du vill bifoga och märka. Tryck sedan på Välj.
  4. Tryck på bilagan och sedan på Märkning.
  5. Välj ett verktyg och lägg till märkning i din bilaga. Tryck sedan på Klar.
  6. Skriv ditt meddelande och tryck sedan på Skicka.

Redigera en bild eller PDF-fil du tar emot med Märkning

När du får en e-postbilaga kan du ändra den och skicka tillbaka – utan att ens lämna appen Mail. Så här gör du:

  1. Tryck på bilagan och sedan på .
  2. Välj ett verktyg och lägg till märkning i din bilaga. Tryck sedan på Klar.
  3. Skriv ditt meddelande och tryck sedan på Skicka.

Verktyg för Märkning

Rita, lägg till text, zooma eller lägg till din signatur i bilder eller PDF-filer i appen Mail. Tryck på  för att ångra om något blir fel. Radera en markering genom att trycka på  och sedan trycka på den del av markeringen som du vill radera.

Skiss

Använd Pennverktyget för att rita direkt på en bild eller PDF-fil. Tryck på , tryck på en färg och rita på bilagan med fingret. Tryck på ett annat pennverktyg för att ändra radbredden.

Zooma in

Tryck på  och tryck sedan på  för att zooma in på en del av en bild eller PDF-fil. Dra den blå punkten längs kanten på cirkeln för att utöka området som förstoras. Dra den gröna punkten för att zooma in eller ut.

Lägga till text

Tryck på  och tryck sedan på  för att lägga till text. Välj en färg för din text. Dubbeltryck inuti textrutan för att visa tangentbordet. Tryck på  om du vill ändra teckensnitt eller textstorlek. Dra textrutan om du vill flytta den.

Signera ett dokument

Tryck på  och tryck sedan på  och skriv ditt namn med fingret. Tryck därefter på Klar. Om du redan har en signatur trycker du på  och sedan på din signatur. Dra signaturen om du vill flytta den eller dra rutans hörn inåt eller utåt för att ändra storleken. Tryck på  och sedan på Lägg till eller Ta bort signatur om du vill lägga till eller ta bort signaturer.

Läs mer

Publiceringsdatum: