Använda Märkning på iPhone, iPad och iPod touch

Med Märkning kan du redigera skärmbilder och bilder, välja en annan opacitet och tjocklek för typsnittet och till och med lägga till en signatur i ett PDF-dokument.

Appar och funktioner som använder Märkning

Här är en del appar som du kan använda med Märkning och stegen för att komma igång:

 

Mail

 1. Skapa ett nytt mejl genom att öppna Mail och trycka på . Eller svara på ett befintligt mejl.
 2. Tryck inuti brödtexten i ditt mejl och tryck sedan på den grå pilsymbolen eller tryck på Retur för att öppna formatfältet. Du kan även trycka på mejlet och sedan på pekaren och välja Infoga bild eller video eller Lägg till bilaga. Du kanske behöver trycka på pilsymbolen  för att rulla igenom alternativen.
 3. Tryck på kameraknappen  eller dokumentknappen  och leta sedan efter bilden eller PDF-filen som du vill bifoga och markera.
 4. Tryck på bilagan och tryck sedan på den grå pilsymbolen . Tryck på knappen Märkning för att lägga till din markering. Tryck på plussymbolen  för att lägga till en signatur, text, med mera.
 5. Tryck på Klar och skicka sedan ditt mejl.

 

Meddelanden

 1. Starta en ny konversation genom att öppna Meddelanden och trycka på knappen Skapa . Du kan också gå till en befintlig konversation.
 2. Tryck på knappen Bilder  och välj en bild.
 3. Tryck på bilden i meddelandet och sedan på Märkning. Här kan du lägga till en skiss för bilden eller trycka på plussymbolen  för att få andra alternativ för Märkning.
 4. Tryck på Spara och sedan på Klar.
 5. Tryck på knappen Skicka .

 

Bilder

 1. Gå till Bilder och välj bilden du vill använda.
 2. Tryck på Ändra och sedan på märkningsknappen . Tryck på knappen Lägg till  för att lägga till text, former med mera.
 3. Tryck på Klar och sedan på Klar igen.

 

Rita med Märkning

När du har valt ett verktyg för Märkning, som pennan, markeringspennan eller blyertspennan, väljer du en färg och börjar rita. Tryck på samma verktyg igen för att ändra färgens opacitet eller tryck på ett annat verktyg för att ändra tjockleken. Du kan även trycka på knappen Färg  för att ändra nyans.

Flytta en teckning

När du har ritat något kan du flytta runt det. Tryck på Lassoknappen , rita en cirkel runt teckningen som du vill flytta och dra den sedan dit du vill ha den.

Radera eller ångra en teckning

Gör om en teckning genom att trycka på suddgummit  och gnida fingret längs området du vill radera. Du kan även ångra märkningsåtgärder genom att använda knappen Ångra . Om du råkar ångra en märkning kan du skaka din enhet och trycka på Ångra.

Lägga till text, en signatur, förstorare och former

Tryck på knappen Lägg till för att välja bland andra märkningsverktyg:

 

Tryck på cirkeln för att välja en annan textfärg och tryck på knappen för formatering  för att ändra typsnitt, storlek och justering.

 

Lägg till eller skapa snabbt en signatur för ett dokument.

Dra runt förstoringsglaset, använd den blå punkten för att justera dess storlek och använd den gröna punkten för att öka eller minska förstoringsgraden.

Tryck på en form för lägga till den i din skärmbild, bild eller PDF. Dra formen dit du vill och använd de blå punkterna för att justera dess storlek och form. Använd de gröna punkterna för att justera pilens böjning och pratbubblans utseende.

Göra mer med Märkning

Publiceringsdatum: