Länka till andra delar av ditt dokument i Pages

Länka till text i ditt ordbehandlingsdokument eller till en annan sida i ditt sidlayoutdokument.

Länka till andra delar av ditt dokument i Pages på en iPhone eller iPad

Du kan länka till text i ditt ordbehandlingsdokument eller länka till en annan sida i sidlayoutdokumentet från annan text, former, linjer, bilder, ritningar och animerade ritningar.

Länka till text i ett ordbehandlingsdokument

I ett ordbehandlingsdokument använder du bokmärken för att länka från text eller ett objekt till annan text i samma dokument.

 1. Markera texten du vill länka till.
 2. Tryck på Bokmärke i popup-menyn. Du kanske måste trycka på högerpilen  för att se Bokmärke. Om du inte ser Bokmärke när du försöker lägga till ett, kan det hända att dokumentet är ett sidlayoutdokument.
 3. Markera texten eller objektet som du vill länka från.
 4. Tryck på Länka. Du kanske måste trycka på högerpilen  för att se Länka.
 5. Tryck på Länka till och välj Bokmärke.
 6. Tryck på Bokmärke och välj bokmärket du precis skapade eller ett annat bokmärke. Pages föreslår bokmärken baserat på styckestilarna som du använt i dokumentet. Läs om hur du ändrar styckestilförslagen på på iPhone eller på iPad.
 7. Tryck på dokumentet för att stänga inställningarna. 

Om du vill ge ditt bokmärke ett smeknamn eller ta bort det helt trycker du på knappen Mer , på Bokmärken och sedan på Redigera. Tryck på ett bokmärke för att byta namn på det. Tryck på knappen Ta bort och tryck sedan på Ta bort för att ta bort ett bokmärke. Spara ändringarna genom att trycka på Klar.

Länka till en annan sida i ett sidlayoutdokument

I ett sidlayoutdokument kan du länka från text eller ett objekt till en annan sida i dokumentet.

 1. Markera texten eller objektet som du vill göra till en länk. 
 2. Tryck på Länka. Du kanske måste trycka på högerpilen  för att se Länka.
 3. Tryck på Länka till och välj Sida.
 4. Tryck på miniatyrvyn och välj sidnummer som du vill länka till.
 5. Tryck på dokumentet för att stänga inställningarna. 


Länka till andra delar av ditt dokument i Pages för Mac och Pages för iCloud

Du kan länka till text i ditt ordbehandlingsdokument eller länka till en annan sida i sidlayoutdokumentet från annan text, former, linjer, bilder, ritningar och animerade ritningar.

Länka till text och objekt i ett ordbehandlingsdokument

I ett ordbehandlingsdokument använder du bokmärken för att länka från text eller ett objekt till annan text i samma dokument.

 1. Markera texten du vill länka till.
 2. Klicka på knappen Dokument på Mac eller på knappen Dokument i Pages för iCloud.
 3. Klicka på fliken Bokmärken. Om du inte ser fliken Bokmärken kan dokumentet vara ett sidlayoutdokument.
 4. Klicka på Lägg till bokmärke. Bokmärket visas i bokmärkeslistan.
 5. Markera texten eller objektet som du vill länka från.
 6. Kontrollklicka på den markerade texten. Välj Lägg till länk > Bokmärke.
 7. Klicka på popupmenyn för Bokmärke och välj sedan bokmärket du vill länka till. Pages föreslår också bokmärken baserat på styckestilarna som du har använt i dokumentet. Du kan ändra den styckestil som Pages föreslår.
 8. Klicka på Gå till bokmärke. Dokumentet hoppar till platsen för det länkade bokmärket.

Du kan se länken till varje bokmärke i listan Bokmärken. Kontrollklicka på bokmärkets namn och välj sedan Gå till länk.

Kontrollklicka på länken om du vill redigera eller ta bort en länk och välj sedan ett alternativ.

Länka till en annan sida av ett sidlayoutdokument

I ett sidlayoutdokument kan du länka från text eller ett objekt i ditt dokument till en annan sida i dokumentet.

 1. Markera texten som du vill göra till en länk. 
 2. Kontrollklicka på den markerade texten eller objektet. Välj Lägg till länk > Sida.
 3. Klicka på popupmenyn för Sida och välj sedan sidan du vill länka till. 
 4. Klicka på Gå till sida. Dokumentet hoppar dill den sidan.
Publiceringsdatum: