Länka till andra delar av ditt dokument i Pages

Länka till text i ordbehandlingsdokument med bokmärken och länka till andra sidor i sidlayoutdokumentet på iPhone, iPad, iPod touch eller Mac.

Länka till andra delar av ett dokument i Pages iPhone och iPad

I ett ordbehandlingsdokument kan du använda bokmärken till att länka från brödtext i en del av dokumentet till text i andra delar av dokumentet. Du kan inte göra ett bokmärke av text i textrutor eller former.

I ett sidlayoutdokument kan du länka från text i dina dokument till andra sidor i dokumentet.

Länka till andra delar i ditt ordbehandlingsdokument

Om du inte ser Bokmärke när du försöker lägga till ett, kan det hända att dokumentet är ett sidlayoutdokument.

 1. Välj texten du vill länka till.
 2. Tryck på Bokmärke i popup-menyn. Du kanske måste trycka på högerpilen  för att se Bokmärke.
 3. Markera texten som du vill göra till en länk.
 4. Tryck på Länka. Du kanske måste trycka på högerpilen  för att se Länka.
 5. Tryck på Länka till och välj Bokmärke.
 6. Tryck på Bokmärke och välj bokmärket du precis skapade eller ett annat bokmärke. Pages föreslår bokmärken baserat på styckestilarna som du använt i dokumentet. Läs om hur du ändrar styckestilförslagen på iPhone och iPad.
 7. Tryck på dokumentet för att stänga inställningarna. 

Om du vill ge ditt bokmärke ett smeknamn eller ta bort det helt trycker du på knappen Mer , på Bokmärken och sedan på Redigera. Tryck på ett bokmärke för att ändra namnet eller tryck på knappen Radera  för att ta bort bokmärket. Spara ändringarna genom att trycka på Klar.

Länka till en annan sida i ditt sidlayoutdokument

 1. Markera texten som du vill göra till en länk. 
 2. Tryck på Länka. Du kanske måste trycka på högerpilen  för att se Länka.
 3. Tryck på Länka till och välj Sida.
 4. Tryck på miniatyrvyn och välj sidnummer som du vill länka till.
 5. Tryck på dokumentet för att stänga inställningarna. 


Länka till andra delar av ett dokument i Pages för Mac

I ett ordbehandlingsdokument kan du använda bokmärken till att länka från brödtext i en del av dokumentet till text i andra delar av dokumentet. Du kan inte göra ett bokmärke av text i textrutor eller former.

I ett sidlayoutdokument kan du länka från text i dina dokument till andra sidor i dokumentet.

Länka till andra delar i ditt ordbehandlingsdokument

 1. Klicka i ditt dokument där du vill lägga till ett bokmärke. Eller välj texten som du vill göra ett bokmärke av.
 2. Klicka på dokumentknappen  och klicka sedan på fliken Bokmärken. Om du inte ser alternativet Bokmärken kan dokumentet vara ett sidlayoutdokument.
 3. Klicka på Lägg till bokmärke. Bokmärket visas i bokmärkeslistan.
 4. Markera texten som du vill göra till en länk. 
 5. Kontrollklicka på den markerade texten. Välj Lägg till länk > Bokmärke.
 6. Klicka på popupmenyn för Bokmärke och välj sedan bokmärket du vill länka till. Pages föreslår också bokmärken baserat på styckestilarna som du har använt i dokumentet. Du kan ändra den styckestil som Pages föreslår.
 7. Klicka på Gå till bokmärke. Dokumentet hoppar till platsen för det länkade bokmärket.

Du kan se länken till varje bokmärke i listan Bokmärken. Kontrollklicka på bokmärkets namn och välj sedan Gå till länk.

Ta bort en länk genom att kontrollklicka på den och välja Redigera länk och sedan klicka på Ta bort.

Länka till en annan sida i ditt sidlayoutdokument

 1. Markera texten som du vill göra till en länk. 
 2. Kontrollklicka på den markerade texten. Välj Lägg till länk > Sida.
 3. Klicka på popupmenyn för Sida och välj sedan sidan du vill länka till. 
 4. Klicka på Gå till sida. Dokumentet hoppar dill den sidan.
Publiceringsdatum: