Lägga till bokmärken till dokument i Pages

Läs om att lägga till bokmärken och länka till avsnitt i ditt dokument.

Ett bokmärke identifierar en del av dokumentet som du kanske vill referera till. När du har lagt till bokmärken i dokumentet kan du skapa länkar som ger läsare tillgång till denna information med ett klick. Om du använder styckestilar i dokumentet föreslår Pages automatiskt bokmärken och effektiviserar processen.

Använda bokmärken och länkar i Pages för Mac

Innan du startar ska du uppdatera Pages till den senaste versionen som är tillgänglig i Mac App Store.

Lägga till ett bokmärke

 1. Klicka för att placera inmatningspunkten före platsen där du vill lägga till ett bokmärke i brödtexten eller välj brödtexten som du vill skapa ett bokmärke för.
 2. Klicka på dokumentknappen  och klicka sedan på fliken Bokmärken.
  Om fliken Bokmärken inte visas kan ditt dokument vara ett dokument med sidlayout, vilket inte kan använda bokmärken.
 3. Klicka på Lägg till bokmärke. Bokmärket visas i bokmärkeslistan. 

Varje gång en läsare klickar på ett bokmärke i bokmärkeslistan tar Pages dem automatiskt till den platsen i dokumentet.

När du redigerar text i ett dokument som har bokmärkts, uppdateras automatiskt namnet på det relaterade bokmärket. Om du vill ge ett bokmärke ett smeknamn dubbelklickar du på bokmärket i bokmärkeslistan och anger det nya namnet.

Om du vill ta bort ett bokmärke klickar du på bokmärket och trycker på raderingstangenten på tangentbordet.

Länka till ett bokmärke

 1. Markera texten som du vill göra till en länk. 
 2. Kontrollklicka på den markerade texten. Välj Lägg till länk > Bokmärke.
 3. Kontrollera att Bokmärke är valt i popupmenyn Länka till.
 4. Klicka på popupmenyn för Bokmärke och välj sedan bokmärket du vill länka till. Pages föreslår bokmärken baserat på styckestilarna som du använt i dokumentet.
 5. Klicka på Gå till bokmärke. Dokumentet hoppar till platsen för det länkade bokmärket.

Du kan se länken till varje bokmärke i listan Bokmärken. Kontrollklicka på bokmärkets namn och välj sedan Gå till länk.

Om du vill ta bort en länk kontrollklickar du på länken och väljer sedan Redigera länk. Klicka på Ta bort.
 

Ändra styckestilar som används för föreslagna bokmärken

Pages föreslår bokmärken baserat på styckestilarna du använder i dokumentet. Du kan identifiera de styckestilar du föredrar så att Pages kan ge de bästa förslagen för ditt dokument. 

 1. Markera texten som du vill göra till en länk. 
 2. Kontrollklicka på den markerade texten. Välj Lägg till länk > Bokmärke.
 3. Kontrollera att Bokmärke är valt i popupmenyn Länka till.
 4. Klicka på popupmenyn Bokmärke och välj Ställ in förslag. Om du tidigare har ställt in förslag väljer du Hantera förslag.
 5. Välj de styckestilar du vill att Pages automatiskt ska föreslå för dig i popupmenyn Bokmärke. Klicka på Klar.

Använda bokmärken och länkar i Pages för iPhone, iPad och iPod touch

Innan du börjar ska du uppdatera Pages till den senaste versionen som är tillgänglig i App Store.

Lägga till ett bokmärke

Tryck för att placera inmatningspunkten före platsen där du vill lägga till ett bokmärke i brödtexten eller välj brödtexten som du vill skapa ett bokmärke för. 

 • På iPhone eller iPod touch trycker du på Infoga. Du kanske måste trycka på  för att Infoga ska visas. Välj Bokmärke.
 • På din iPad trycker du på  och sedan på Bokmärke. 

När du redigerar bokmärkt text i ditt dokument, uppdateras automatiskt namnet på det relaterade bokmärket. Om du vill ge ditt bokmärke ett smeknamn eller ta bort det helt trycker du på  > Bokmärke och sedan på Redigera. Tryck på ett bokmärke för att ändra namnet eller tryck på  för att ta bort bokmärket. Spara ändringarna genom att trycka på Klar.

Länka till ett bokmärke

 1. Markera texten som du vill göra till en länk.
 2. Tryck på Länka. Du kanske behöver trycka på  för att se det.
 3. Tryck på Länka till och välj Bokmärke.
 4. Tryck på Bokmärke och välj bokmärket som du vill länka till. Pages föreslår bokmärken baserat på styckestilarna som du använt i dokumentet.
 5. På iPhone eller iPod touch trycker du på .
  På iPad trycker du bort varningen.
   

Ändra styckestilar som används för föreslagna bokmärken

Pages föreslår bokmärken baserat på styckestilarna du använder i dokumentet. Du kan identifiera den styckestil du föredrar så att Pages kan ge de bästa förslagen för ditt dokument. 

 1. Markera texten som du vill göra till en länk.
 2. Tryck på Länka. Du kanske måste trycka på [högerpil] för att se det.
 3. Tryck på Länka till och välj Bokmärke.
 4. Tryck på Bokmärke > Ställ in förslag. Om du har ställt in förslag tidigare trycker du på Hantera förslag.
 5. Välj de styckestilar du vill att Pages automatiskt ska föreslå för dig i popupmenyn Bokmärke. Om  visas väljs den styckestilen.
 6. Tryck på Tillbaka och slutför inställningen av länken.
   
Publiceringsdatum: