Om säkerhetsinnehållet i tvOS 9.2.1

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i tvOS 9.2.1.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Läs mer om Apples produktsäkerhet på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Mer information om Apples PGP-nyckel för produktsäkerhet finns i artikeln Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Läs mer om andra säkerhetsuppdateringar i artikeln Säkerhetsuppdateringar från Apple.

tvOS 9.2.1

 • CFNetwork Proxies

  Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

  Effekt: En angripare med privilegierad nätverksposition kan läcka känslig användarinformation

  Beskrivning: En informationsläcka förekom i hanteringen av anrop till HTTP- och HTTPS-innehåll. Problemet åtgärdades genom förbättrad URL-hantering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1801: Alex Chapman och Paul Stone på Context Information Security

 • CommonCrypto

  Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

  Effekt: Ett skadligt program kan läcka känslig användarinformation

  Beskrivning: Det förekom ett problem med hanteringen av returvärden i CCCrypt. Problemet åtgärdades genom förbättrad längdhantering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1802: Klaus Rodewig

 • CoreCapture

  Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

  Effekt: Ett program kan köra godtycklig kod med kärnprivilegier

  Beskrivning: En nollpekarreferens åtgärdades genom förbättrad validering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1803: Ian Beer på Google Project Zero, daybreaker i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

 • Skivavbilder

  Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

  Effekt: Ett program kan läsa kärnminnet

  Beskrivning: Ett konkurrenstillstånd åtgärdades genom förbättrad låsning.

  CVE-ID

  CVE-2016-1807: Ian Beer på Google Project Zero

 • Skivavbilder

  Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

  Effekt: Ett program kan köra godtycklig kod med kärnprivilegier

  Beskrivning: Ett minnesfel förekom i tolkning av skivbilder. Problemet åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1808: Moony Li (@Flyic) och Jack Tang (@jacktang310) på Trend Micro

 • ImageIO

  Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

  Effekt: Om du bearbetar en skadlig bild kan det leda till att tjänsten inte fungerar

  Beskrivning: En nollpekarreferens åtgärdades genom förbättrad validering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1811: Lander Brandt (@landaire)

 • IOAcceleratorFamily

  Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

  Effekt: Ett program kan köra godtycklig kod med kärnprivilegier

  Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1817: Moony Li (@Flyic) och Jack Tang (@jacktang310) på Trend Micro i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

  CVE-2016-1818: Juwei Lin på TrendMicro, sweetchip@GRAYHASH som arbetar med Trend Micros Zero Day-initiativ

  Informationen uppdaterades 13 december 2016

 • IOAcceleratorFamily

  Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

  Effekt: Ett program kan orsaka att tjänster nekas

  Beskrivning: En nollpekarreferens åtgärdades genom förbättrad låsning.

  CVE-ID

  CVE-2016-1814: Juwei Lin på TrendMicro

 • IOAcceleratorFamily

  Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

  Effekt: Ett program kan köra godtycklig kod med kärnprivilegier

  Beskrivning: En sårbarhet för minnesfel åtgärdades genom förbättrad låsning.

  CVE-ID

  CVE-2016-1819: Ian Beer på Google Project Zero

 • IOAcceleratorFamily

  Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

  Effekt: Ett program kan köra godtycklig kod med kärnprivilegier

  Beskrivning: En nollpekarreferens åtgärdades genom förbättrad validering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1813: Ian Beer på Google Project Zero

 • IOHIDFamily

  Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

  Effekt: Ett program kan köra godtycklig kod med kärnprivilegier

  Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1823: Ian Beer på Google Project Zero

  CVE-2016-1824: Marco Grassi (@marcograss) på KeenLab (@keen_lab), Tencent

  CVE-2016-4650: Peter Pi på Trend Micro i samarbete med HP:s Zero Day Initiative

 • Kärna

  Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

  Effekt: Ett program kan köra godtycklig kod med kärnprivilegier

  Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1827: Brandon Azad

  CVE-2016-1828: Brandon Azad

  CVE-2016-1829: CESG

  CVE-2016-1830: Brandon Azad

 • libc

  Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

  Effekt: Ett program kan orsaka oväntade programavslut eller körning av opålitlig kod

  Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minnesvalidering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1832: Karl Williamson

 • libxml2

  Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

  Effekt: Bearbetning av uppsåtligt skapad XML kan leda till en oväntad programavslutning eller godtycklig kodkörning

  Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1833: Mateusz Jurczyk

  CVE-2016-1834: Apple

  CVE-2016-1836: Wei Lei och Liu Yang på Nanyang Technological University

  CVE-2016-1837: Wei Lei och Liu Yang på Nanyang Technological University

  CVE-2016-1838: Mateusz Jurczyk

  CVE-2016-1839: Mateusz Jurczyk

  CVE-2016-1840: Kostya Serebryany

 • libxslt

  Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

  Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

  Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1841: Sebastian Apelt

 • OpenGL

  Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

  Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

  Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1847: Tongbo Luo och Bo Qu på Palo Alto Networks

 • WebKit

  Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

  Effekt: Bearbetning av felaktigt utformat webbinnehåll kan avslöja data från en annan webbplats

  Beskrivning: Ett problem med otillräcklig spårning av taint i tolkningen av SVG-bilder åtgärdades genom förbättrad spårning av taint.

  CVE-ID

  CVE-2016-1858: En anonym forskare

 • WebKit

  Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

  Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

  Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1854: Anonym i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

  CVE-2016-1855: Tongbo Luo och Bo Qu på Palo Alto Networks

  CVE-2016-1856: lokigardt i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

  CVE-2016-1857: Jeonghoon Shin@A.D.D, Liang Chen, Zhen Feng, wushi på KeenLab, Tencent i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

 • WebKit Canvas

  Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

  Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

  Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2016-1859: Liang Chen, wushi på KeenLab, Tencent i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: