Funktionen Duplicera dessa bildskärmar stöds inte i Boot Camp vid användning av Windows 8.1 eller Windows 10

När du använder Windows 8.1 eller Windows 10 i Boot Camp på en Mac med en 4K- eller 5K-bildskärm i multistream-läge är funktionen Duplicera dessa bildskärmar otillgänglig.

Om du försöker använda funktionen Duplicera dessa bildskärmar visas ett felmeddelande som säger ”Det gick inte att spara bildskärmsinställningarna. Försök med en annan kombination av bildskärmsinställningar.”

Läs mer om vilka Mac-datorer du kan använda med 4K-bildskärmar.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: