Komma igång med Keynote Live

Använd Keynote för att spela upp din presentation över internet så att alla kan se den samtidigt – på sina egna enheter och var de än befinner sig.

Innan du börjar

Uppdatera till den senaste versionen av Keynote för iPhone, iPad, iPod touch eller Mac om du vill spela upp dina presentationer online med Keynote Live. Du kan också använda Keynote på iCloud.com. Du måste även logga in på iCloud på din enhet samt spara din presentation på iCloud Drive.

Du kan bjuda in upp till 500 åskådare på valfria platser eller upp till 35 på ditt lokala wifi-nätverk. Åskådarna behöver en webbläsare eller den senaste versionen av Keynote för att kunna titta. De behöver inte iCloud-konton för att titta på presentationer.

Om din Keynote-presentation är i en delad mapp flyttar du den till en annan mapp på iCloud Drive som du inte delar, eller slutar dela mappen för att kunna använda Keynote Live.


Starta en presentation på din iPhone eller iPad

 1. Öppna presentationen i Keynote-appen. Tryck på knappen Mer .
 2. Tryck på Use Keynote Live (använd Keynote Live) och sedan på Fortsätt. En Keynote Live-länk skapas för presentationen.
 3. Tryck på Invite Viewers (bjud in åskådare). Välj tjänsten som du vill använda för att skicka inbjudan och lägg till åskådarna. Tryck på Send (skicka) eller Post (lägg till). Du kan även kopiera länken till presentationen och klistra in länken var som helst.
 4. Om du vill att åskådarna ska ange ett lösenord för att kunna se presentationen trycker du på Fler alternativ. Tryck på Add Password (lägg till lösenord). Ange sedan lösenordet och tryck på Done (klar). Glöm inte att skicka lösenordet till åskådarna som du bjuder in.
 5. När åskådarna är redo att titta trycker du på Play Now (spela nu). Om du vill starta presentationen vid ett annat tillfälle trycker du på Play Later (spela senare). Om du trycker på Play Later (spela senare) kan du fortsätta att bjuda in fler åskådare eller lägga till eller ändra Keynote Live-lösenordet. När du är redo att presentera trycker du på knappen Spela upp  i verktygsfältet och sedan på Spela upp i Keynote Live.

När du använder Keynote Live för att spela upp en presentation på iPhone eller iPad kan du inte använda markeringsfunktionen för att rita på bilder. 


Starta en presentation på din Mac

 1. Klicka på knappen Keynote Live  i verktygsfältet.
 2. Klicka på Fortsätt. En Keynote Live-länk skapas för presentationen.
 3. Klicka på Invite Viewers (bjud in besökare). Välj tjänsten som du vill använda för att skicka inbjudan och lägg till åskådarna. Klicka på Send (skicka) eller Post (lägg till). Du kan även kopiera länken till presentationen och klistra in den var som helst.
 4. Om du vill att åskådarna ska ange ett lösenord för att kunna se presentationen klickar du på Fler alternativ. Välj Require password (kräv lösenord), skriv sedan lösenordet och klicka på Set Password (ställ in lösenord). Glöm inte att skicka lösenordet till åskådarna som du bjuder in.
 5. När åskådarna är redo att titta klickar du på Play Now (spela nu). Om du vill starta presentationen vid ett annat tillfälle klickar du på Play Later (spela senare). Om du klickar på Play Later (spela senare) kan du fortsätta att bjuda in fler åskådare eller lägga till eller ändra Keynote Live-lösenordet. När du är redo att presentera klickar du på knappen Spela upp  i verktygsfältet och sedan på knappen Spela upp i Keynote Live.
  Spela i fönster är inte tillgängligt när du använder Keynote Live.


Starta en presentation i Keynote för iCloud

 1. När du har öppnat presentationen klickar du på knappen Verktyg  i verktygsfältet och väljer Använd Keynote Live. Klicka på Fortsätt. En länk till presentationen skapas på iCloud.com. Klicka på knappen Verktyg och sedan på Keynote Live-inställningar för att komma åt den här länken när som helst.
 2. Om du vill att åskådarna ska ange ett lösenord för att kunna se presentationen klickar du på More Options (fler alternativ). Klicka på Add Password (lägg till lösenord). Skriv sedan lösenordet och klicka på Set Password (ställ in lösenord). 
 3. Klicka på Invite Viewers (bjud in besökare). Ange e-postadresserna till personerna du vill bjuda in och klicka sedan på Send (skicka). Du kan även kopiera länken till presentationen och klistra in den var som helst.
 4. När åskådarna är redo att titta klickar du på Play Now (spela nu). Om du vill starta presentationen vid ett annat tillfälle klickar du på Play Later (spela senare). Om du klickar på Play Later (spela senare) kan du fortsätta att bjuda in fler åskådare eller lägga till eller ändra Keynote Live-lösenordet. När du är redo att presentera klickar du på knappen Spela upp  i verktygsfältet och sedan på knappen Spela upp i Keynote Live.


Om uppspelning av presentationer

Om du tidigare delat den här presentationen och tillåtit att andra får ändra den, kan de fortsätta göra ändringar medan du presenterar. De som tittar på presentationen ser inte de nya ändringarna om du inte startar om presentationen. Det är bara du som kan använda Keynote Live för att visa en presentation som du äger, även om du delar den med deltagare.

När du använder Keynote Live för att spela upp en presentation exporteras bilder till iCloud som tillfälliga filer. Alla filerna strömmas till åskådarnas enheter så fort du startar presentationen för att säkerställa att uppspelningen blir smidig. Det är endast åskådare som har Keynote Live-länken (och lösenordet, om du ställt in ett) som kan komma åt filerna.


Använda Keynote Remote med Keynote Live

Om du vill använda Keynote Remote för att styra din Keynote Live-presentation, måste du starta presentationen med Keynote Live först. När du spelar upp presentationen kan du ansluta med fjärrkontrollen och styra den därifrån.  

Om du startar uppspelningen från fjärrkontrollen kan du endast använda lokal uppspelning. 

Keynote Remote kan bara styra Keynote Live om presentationen startas från Keynote på iPhone, iPad eller Mac.


Stänga av Keynote Live

Om du inte vill att andra ska få tillgång till presentationen stänger du av Keynote Live:

 • När du har öppnat presentationen på din iPhone eller iPad trycker du på knappen Mer och sedan på Keynote Live-inställningar. Tryck på Turn Off Keynote Live (stäng av Keynote Live).
 • När du har öppnat presentationen på Mac-datorn klickar du på knappen Keynote Live  i verktygsfältet. Klicka på Turn Off Keynote Live (stäng av Keynote Live).
 • På Keynote för iCloud klickar du på knappen Verktyg och väljer sedan Keynote Live-inställningar. Klicka på Turn Off Keynote Live (Stäng av Keynote Live).

Länken till presentationen slutar fungera när du stänger av Keynote Live. Om du bestämmer dig för att slå på Keynote Live igen för den här presentationen kommer den ursprungliga länken fortfarande fungera.

Publiceringsdatum: