Komma igång med Keynote Live

Använd Keynote för att spela upp din presentation över internet så att alla kan se den samtidigt – på sina egna enheter och var de än befinner sig.

Innan du börjar

Du måste uppdatera till den senaste versionen av Keynote för iOS eller Mac om du vill spela upp dina presentationer online med Keynote Live. Du kan också använda Keynote på iCloud.com. Du måste även logga in på iCloud på din iPhone, iPad, iPod touch eller Mac samt lagra din presentation i iCloud Drive.

Du kan bjuda in upp till 100 åskådare på valfria platser eller upp till 35 på ditt lokala wifi-nätverk. Åskådarna behöver en webbläsare eller den senaste versionen av Keynote-programmet för iPhone, iPad, iPod touch eller Mac för att kunna titta. De behöver inte iCloud-konton för att titta på presentationer.

Starta en presentation på iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Öppna presentationen i Keynote-appen. Tryck på .
 2. Tryck på Use Keynote Live (använd Keynote Live) och sedan på Fortsätt. En Keynote Live-länk skapas för presentationen.
 3. Tryck på Invite Viewers (bjud in åskådare). Välj tjänsten som du vill använda för att skicka inbjudan och lägg till åskådarna. Tryck på Send (skicka) eller Post (lägg till). Du kan även kopiera länken till presentationen och klistra in länken var som helst.
 4. Om du vill att åskådarna ska ange ett lösenord för att kunna se presentationen trycker du på Fler alternativ. Tryck på Add Password (lägg till lösenord). Ange sedan lösenordet och tryck på Done (klar). Glöm inte att skicka lösenordet till åskådarna som du bjuder in.
 5. När åskådarna är redo att titta trycker du på Play Now (spela nu). Om du vill starta presentationen vid ett annat tillfälle trycker du på Play Later (spela senare). Om du trycker på Play Later (spela senare) kan du fortsätta att bjuda in fler åskådare eller lägga till eller ändra Keynote Live-lösenordet. När du är redo att presentera trycker du på  i verktygsfältet och sedan på Play (spela upp) i Keynote Live.

När du använder Keynote Live för att spela upp en presentation på iPhone, iPad eller iPod touch kan du inte använda markeringsfunktionen för att rita på bilder. 

Starta en presentation på din Mac

 1. Klicka på  i verktygsfältet.
 2. Klicka på Fortsätt. En Keynote Live-länk skapas för presentationen.
 3. Klicka på Invite Viewers (bjud in besökare). Välj tjänsten som du vill använda för att skicka inbjudan och lägg till åskådarna. Klicka på Send (skicka) eller Post (lägg till). Du kan även kopiera länken till presentationen och klistra in den var som helst.
 4. Om du vill att åskådarna ska ange ett lösenord för att kunna se presentationen klickar du på Fler alternativ. Välj Require password (kräv lösenord), skriv sedan lösenordet och klicka på Set Password (ställ in lösenord). Glöm inte att skicka lösenordet till åskådarna som du bjuder in.
 5. När åskådarna är redo att titta klickar du på Play Now (spela nu). Om du vill starta presentationen vid ett annat tillfälle klickar du på Play Later (spela senare). Om du klickar på Play Later (spela senare) kan du fortsätta att bjuda in fler åskådare eller lägga till eller ändra Keynote Live-lösenordet. När du är redo att presentera klickar du på  i verktygsfältet och sedan på Play (spela upp) i Keynote Live.

Starta en presentation i Keynote för iCloud

 1. Med presentationen öppen klickar du på  i verktygsfältet och väljer Use Keynote Live (använd Keynote Live). Klicka på Fortsätt. En länk till presentationen skapas på iCloud.com. Klicka på  och sedan på Keynote Live Settings (Keynote Live-inställningar) för att komma åt den här länken när som helst.
 2. Om du vill att åskådarna ska ange ett lösenord för att kunna se presentationen klickar du på More Options (fler alternativ). Klicka på Add Password (lägg till lösenord). Skriv sedan lösenordet och klicka på Set Password (ställ in lösenord). 
 3. Klicka på Invite Viewers (bjud in besökare). Ange e-postadresserna till personerna du vill bjuda in och klicka sedan på Send (skicka). Du kan även kopiera länken till presentationen och klistra in den var som helst.
 4. När åskådarna är redo att titta klickar du på Play Now (spela nu). Om du vill starta presentationen vid ett annat tillfälle klickar du på Play Later (spela senare). Om du klickar på Play Later (spela senare) kan du fortsätta att bjuda in fler åskådare eller lägga till eller ändra Keynote Live-lösenordet. När du är redo att presentera klickar du på  i verktygsfältet och sedan på Play (spela upp) i Keynote Live.

Om uppspelning av presentationer

Om du tidigare delat den här presentationen och tillåtit att andra får ändra den, kan de fortsätta göra ändringar medan du presenterar. De som tittar på presentationen ser inte de nya ändringarna om du inte startar om presentationen. Det är bara du som kan använda Keynote Live för att visa en presentation som du äger, även om du delar den med deltagare.

När du använder Keynote Live för att spela upp en presentation exporteras bilder till iCloud som tillfälliga filer. Alla filerna strömmas till åskådarnas enheter så fort du startar presentationen för att säkerställa att uppspelningen blir smidig. Det är endast åskådare som har Keynote Live-länken (och lösenordet, om du ställt in ett) som kan komma åt filerna.

Använda Keynote Remote med Keynote Live

Om du vill använda Keynote Remote för att styra din Keynote Live-presentation, måste du starta presentationen med Keynote Live först. När du spelar upp presentationen kan du ansluta med fjärrkontrollen och styra den därifrån.  

Om du startar uppspelningen från fjärrkontrollen kan du endast använda lokal uppspelning. 

Keynote Remote kan bara styra Keynote Live om presentationen startas från Keynote för Mac och Keynote för iOS.

Stänga av Keynote Live

Om du inte vill att andra ska få tillgång till presentationen stänger du av Keynote Live:

 • På iPhone, iPad eller iPod touch, med presentationen öppen, trycker du på och sedan på Keynote Live Settings (Keynote Live-inställningar). Tryck på Turn Off Keynote Live (stäng av Keynote Live).
 • På Mac, med presentationen öppen, klickar du på  i verktygsfältet. Klicka på Turn Off Keynote Live (stäng av Keynote Live).
 • På Keynote för iCloud klickar du på och väljer sedan Keynote Live Settings (Keynote Live-inställningar). Klicka på Turn Off Keynote Live (stäng av Keynote Live).

Länken till presentationen slutar fungera när du stänger av Keynote Live. Om du bestämmer dig för att slå på Keynote Live igen för den här presentationen kommer den ursprungliga länken fortfarande fungera.

Publiceringsdatum: