Nyheter i Klassrum

Läs om de senaste uppdateringarna i Klassrum.

Klassrum förvandlar iPad och Mac till kraftfulla lärarassistenter som hjälper lärare att genomföra lektioner med elevernas iPad-enheter, följa elevernas framsteg och hålla dem uppdaterade. Med Klassrum är det enkelt att starta samma app på alla elevenheter samtidigt eller starta olika appar för varje elevgrupp. Klassrum hjälper lärare att fokusera på att lära ut så att eleverna kan fokusera på att lära sig.

Nyheter i Klassrum 1.0.1 för Mac

Lärare uppmanas inte längre att ange administratörsinloggningsuppgifter när studenter ansluter till lektioner som skapats av administratörer.

Läs mer om kraven för Klassrum för Mac.

Om Klassrum 1.0 för Mac

Klassrum är nu tillgängligt för Mac och innehåller samma funktioner som iPad-versionen.

Läs mer om kraven för Klassrum för Mac.

Nyheter i Klassrum 2.3 för iPad

Klassrum 2.2 för iPad

 • Navigera har nu alternativet att låsa elevenheten i den valda appen.
 • Ny iOS-begränsning som gör att lärarens samtycke krävs för att lämna en klass som skapats av en lärare från en övervakad studentenhet

Läs mer om kraven för Klassrum.

Klassrum 2.1 för iPad

 • När en lärare avslutar en lektion visas en ny skärm med en översikt över elevernas aktivitetstidslinjer innan läraren dirigeras tillbaka till lektionsväljaren.
 • Dela URL:er, dokument, bilder och mer med enskilda elever eller grupper med den nya funktionen Dra och släpp i iOS 11.
 • Tre nya begränsningar för konfigurationsprofiler gör det möjligt att ställa in, konfigurera och tvinga inställningarna Anslut till klasser, Låsa appar och enheten och AirPlay och Visa skärmen för klasser som har skapats av lärare. Det gör att de fungerar på samma sätt som klasser som har skapats av administratörer.

Läs mer om kraven för Klassrum.

Klassrum 2.0 för iPad

 • Skapa lektioner i Klassrum och bjud in elever i närheten att gå med
 • Dela dokument och länkar till elevenheter via AirDrop (ersätter Classroom Share Extension)
 • Elever kan dela dokument och länkar med läraren via AirDrop
 • Stäng av ljudet på elevenheter

Läs mer om kraven för Klassrum.

Klassrum 1.1.2 för iPad

 • Korrigerat felet som i vissa fall gjorde att Klassrum inte upptäckte elevenheter i närheten.

Läs mer om kraven för Klassrum.

Klassrum 1.1.1 för iPad

 • Förbättrat stöd för lösenkodsskyddade Apple TV-enheter.
 • Ändra en grupp i Slide Over eller Split View.
 • Filtrera appar på namn i åtgärdsdialogrutan Öppna app.

Läs mer om kraven för Klassrum.

Klassrum 1.1 för iPad

 • Med ett nytt delningstillägg kan du skicka länkar från Safari och andra appar via Dela-formuläret.
 • Navigera till iTunes U-kurser
 • Lägga till och ta bort elever från grupper som skapats av lärare

Läs mer om kraven för Klassrum.

Om Klassrum 1.0 för iPad

Läs om funktioner som införts i Klassrum 1.0. Du kan kontrollera kraven för Klassrum 1.0 på hjälpfunktionen för Klassrum.

Tilldela elever delade iPad-enheter

 • När Klassrum har konfigurerats ansluter programmet till elevenheter i närheten.
 • Klassrum tilldelar rätt elev till varje delad iPad-enhet baserat på vilken enhet eleven använde senast.
 • När eleverna är klara kan läraren enkelt logga ut dem för att förbereda de delade iPad-enheterna inför nästa lektion.

Starta, fokusera eller pausa elevarbetet

 • Starta valfri app, webbplats eller bok på elevenheterna med en tryckning
 • Lås enheterna till en enda app för att hjälpa eleverna att fokusera
 • Lås skärmarna när du vill göra en paus i arbetet eller byta fokus

Se det eleverna ser med Skärmvy

 • Se en översikt över alla elevers skärmar samtidigt
 • Fokusera på en elevskärm
 • Eleverna blir informerade när deras skärmar visas

Dela elevarbetet på klassrummets Apple TV

 • Visa klassen vilket bra jobb eleverna gör
 • Använd AirPlay för att trådlöst visa en elevs skärm
 • Eleverna blir informerade när deras skärmar presenteras

Nollställ bortglömda lösenord direkt i klassrummet

 • Nollställ ett hanterat Apple-ID-lösenord utan att kontakta IT-avdelningen

Organisera elevenheter med hjälp av grupper

 • Klassrum skapar automatiskt elevgrupper baserat på apparna som de använder
 • Lärare kan skapa grupper för att dela in eleverna i projektgrupper
 • Utför åtgärder för hela grupper eller enskilda elever inom grupperna

Fungerar utmärkt både med enskilda enheter och delade iPad-elevenheter

 • Alla åtgärder sker bara inom det lokala nätverket
Publiceringsdatum: