Följ med i texten med iBooks StoryTime på Apple TV

Upplev dina högläsningsböcker på en stor skärm med din Apple TV.

Apple TV med iBooks StoryTime-appen öppen

 

iBooks StoryTime-appen på Apple TV är inte längre tillgänglig. De böcker du köpt finns fortfarande kvar i Apple Books-appen. Du kan använda AirPlay och spegla appen Böcker från din iPhone- eller iPad-skärm på din Apple TV.

symbol för appen Böcker

iBooks StoryTime är ett nytt sätt för hela familjen att uppleva klassiska barnböcker och upptäcka nya favoriter. Appens funktion för högläsning och de vackra illustrationerna gör Apple TV till en spännande plats för små läsare som vill uppleva sina favoritberättelser från det omsorgsfullt gjorda urvalet.

Du behöver detta

 

Hämta en bok från StoryTime-appen

Apple TV med iBooks StoryTime-appen öppen som visar en barnbok med Köp-knappen markerad.

  1. Öppna iBooks StoryTime-appen på din Apple TV.
  2. Svep uppåt på Apple TV Remote för att öppna menyn. Välj Böcker i blickfånget.
  3. Välj den bok du vill hämta.
  4. Välj Köp för att köpa boken eller välj Hämta för att hämta en gratisbok. Du kan behöva logga in med ditt Apple-ID.
  5. Vänta medan hämtningen slutförs. Sedan börjar din högläsningsupplevelse.

Du kan också köpa högläsningsböcker från Bokhandel på din iPhone, iPad, iPod touch eller Mac och läsa dem med StoryTime på din Apple TV. Endast böcker med funktionen för högläsning kan läsas med StoryTime. Böcker som köpts som fristående appar från App Store kan inte läsas med StoryTime.

Om du har ställt in Familjedelning visas alla högläsningsböcker som du eller dina familjemedlemmar köper i avsnittet Mina böcker i iBooks StoryTime.

Läs din bok

När du har hämtat din bok visas den på skärmen Mina böcker. Välj en bok för att läsa en bok från Mina böcker. Om du redan har påbörjat en bok frågar StoryTime dig om du vill börja om från början eller läsa från där du senast var. När StoryTime läser en bok till dig markeras varje ord* och blad vänds automatiskt. Du kan hoppa fram eller tillbaka genom att svepa på din Apple TV Remote. 

Tryck på Inställningar > Appar > iBooks StoryTime > Helskärmsläge om du vill växla till helskärmsläge.

* Markering är endast tillgänglig med vissa böcker, vilket bestäms av utgivaren.

Pausa eller stoppa funktionen för högläsning

Klicka på knappen Spela upp/Paus för att stoppa och återuppta högläsningen om du vill ta en paus.

Pausa boken om du vill stänga av funktionen för högläsning så att du kan läsa själv. Svep sedan nedåt på din Apple TV Remote och välj Av.

Barnbok med högläsning.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: