Om du ser fel -5000, -69, 13010 eller 13014 när du synkroniserar musik i iTunes

Läs om vad du kan göra om du inte kan synkronisera musik från iTunes på din dator till din iPhone, iPad eller iPod touch.

När du använder iTunes för att synkronisera musik till din iPhone, iPad eller iPod touch kanske du får ett varningsmeddelande. Meddelandet kanske säger att din enhet ”inte kan synkroniseras” eller att iTunes inte kan kopiera en specifik låt till din enhet. Meddelandet kan innehålla någon av dessa feltyper:

  • Fel -5000
  • Fel -69
  • Fel 13010
  • Fel 13014

Prova med stegen nedan för att lösa problemet.

Uppdaterar mjukvaran

Se till att du har den senaste versionen av iTunes och den senaste mjukvaran för din iOS-enhet och prova sedan att synkronisera igen.


Samla mediefilerna i ditt iTunes-bibliotek

Mediefilerna i ditt iTunes-bibliotek kan vara sparade på flera platser. Samla dina filer för att se till att allt innehåller lagrats på samma plats och prova sedan att synkronisera igen.

Att samla dina filer kan korrigera rättigheter och förenkla synkronseringsprocessen.


Titta efter problem med säkerhetsprogram från tredje part

Vissa program från tredje part, däribland säkerhetsprogram, kan störa synkroniseringsprocessen mellan datorn och enheten. Ändra säkerhetsprogrammets inställningar och försök sedan synkronisera igen.


Om felet kvarstår

I vissa fall kan det vara problem med specifika låtar som du försöker synkronisera. Så här identifierar du låtarna:

  • Kontrollera om felmeddelandet innehåller information om vilka låtar som orsakar problemet.
  • Synkronisera bara några låtar i taget och lägg till fler tills problemet uppstår igen.

Om problemet gäller låtar som du köpt i iTunes Store kan du radera dem och sedan hämta dem igen. Du kan även hämta dem direkt till din iPhone, iPad eller iPod touch.

Du kanske har problem med låtar som du köpt på cd eller inte köpt från iTunes Store. Då kan du radera låtarna och sedan importera dem igen från originalkällan.


Få mer hjälp

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: