Om du ser fel -5000, -69, 13010 eller 13014 när du synkroniserar musik från din Mac

Läs om vad du kan göra om du inte kan synkronisera musik från iTunes eller Finder på din Mac till din iPhone, iPad eller iPod touch.

När du använder iTunes eller Finder för att synkronisera musik till din iPhone, iPad eller iPod touch kan det hända att du får ett varningsmeddelande. Meddelandet kanske säger att din enhet ”inte kan synkroniseras” eller att iTunes eller Finder inte kan kopiera en specifik låt till din enhet. Meddelandet kan även innehålla något av dessa felnummer:

  • Fel -5000
  • Fel -69
  • Fel 13010
  • Fel 13014

Prova med stegen nedan för att lösa problemet.

Uppdaterar mjukvaran

Se till att din Mac är uppdaterad till den senaste versionen av macOS och att din iPhone, iPad eller iPod touch är uppdaterad till den senaste versionen av iOS eller iPadOS. Om du använder macOS Mojave eller tidigare ska du se till att du har den senaste versionen av iTunes. Försök sedan synkronisera igen.


Samla mediefilerna i ditt musikbibliotek

Mediefilerna i ditt musikbibliotek kan vara sparade på flera platser. Samla dina filer för att se till att allt innehåll finns på samma plats och prova sedan att synkronisera igen.

Genom att samla dina filer kan behörigheterna korrigeras, vilket förenklar synkroniseringsprocessen.


Titta efter problem med säkerhetsprogram från tredje part

Vissa program från tredje part, däribland säkerhetsprogram, kan störa synkroniseringsprocessen mellan datorn och enheten. Ändra säkerhetsprogrammets inställningar och försök sedan synkronisera igen.


Om felet kvarstår

I vissa fall kan det vara problem med specifika låtar som du försöker synkronisera. Så här identifierar du låtarna:

  • Kontrollera om felmeddelandet innehåller information om vilka låtar som orsakar problemet.
  • Synkronisera bara några låtar i taget och lägg till fler tills problemet uppstår igen.

Om problemet gäller låtar som du köpt i iTunes Store kan du radera dem och sedan hämta dem igen. Du kan även hämta dem direkt till din iPhone, iPad eller iPod touch.

Du kanske har problem med låtar som du har kopierat från en cd eller som du inte har köpt från iTunes Store. Då kan du radera låtarna och sedan importera dem igen från originalkällan.


Få mer hjälp

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: