Om USB-C Multiport-adapteruppdateringen 1.0

USB-C Multiport-adapteruppdateringen 1.0 förbättrar kompatibiliteten och pålitligheten för din USB-C Digital AV Multiport-adapter eller Apple USB-C VGA Multiport-adapter. Uppdateringen rekommenderas för alla användare.

Förbered dig för uppdateringen

 1. Uppdateringen kräver OS X El Capitan 10.11.4. Använd Mac App Store eller Programuppdatering för att hämta den senaste versionen av OS X.
 2. Anslut USB-C Multiport-adaptern till USB-C-porten på Mac-datorn. Se till att USB-C-laddningskabeln är ansluten till adaptern och ansluten till en strömkälla med USB-C-strömadaptern. 
 3. Koppla från alla externa enheter (som bildskärmar, USB-minnen och hårddiskar) samt nätverksanslutningar med fasta kablar från USB-C Multiport-adaptern.

Installera uppdateringen

 1. När du har anslutit adaptern visar uppdateraren två val med en varning i det övre högra hörnet på bildskärmen: Installera eller Inte nu. Klicka på Installera.
 2. Följ installationsanvisningarna för programvaran på skärmen.
 3. När installationen har slutförts klickar du på knappen Starta om som visas.

MacBook-datorn startar om och Apple-logotypen och förloppsindikatorn visas. Mac-datorn uppdaterar sedan USB-C Multiport-adaptern. Det tar flera minuter innan uppdateringen slutförs.

När uppdateringen har slutförts startar Mac-datorn om till OS X.

Viktigt! Stäng inte av datorn eller koppla från adaptern under uppdateringen.

Verifiera uppdateringen

När MacBook-datorn har startats om kan du kontrollera att USB-C Multiport-adapteruppdateringen lyckades:

 1. Klicka på Apple-menyn och välj Om den här datorn.
 2. Klicka på Systemrapport. Fönstret Systeminformation öppnas.
 3. Välj USB under Maskinvara till vänster.
 4. Klicka på namnet för din USB-C Multiport-adapter under USB-enhetsträd.
 5. Information om adaptern visas i fältet längst ned till höger. Om numret mittemot Version är 2.33 har uppdateringen lyckats.
Publiceringsdatum: